[E] >  [Eminem Şarkı Çevirileri] > Space Bound Şarkı Çevirisi
Reklam
Sponsor bağlantılar

Eminem - Space Bound

Albüm Adı:Recovery
Gönderen:delikadir
Düzelten:4WindTeam
Eminem � Space Bound


We touch, I feel a rush
-Sarıldığımızda, heyecan hissediyorum,
We clutch, it isn�t much
-Birbirimize sokulduğumuzda,bu yeterli olmuyor
But it�s enough to make me wonder what�s in store for us
-Ama bana bizim için ilerde ne olduğunu merak ettirecek kadar yeterli
It�s lust, it�s torturous
-Bu şehvet,işkence edici,
You must be a sorceress cause you just
-Sen bir büyücü olmalısın çünkü
Did the impossible
-İmkansızı başardın
Gain my trust, don�t play games it�ll be dangerous
-Güvenimi kazandın, oyunlar oynama tehlikeli olur
If you fuck me over
-Bana kazık atma,
Cause if I get burnt, I�ma show you what its like to hurt
-Çünkü yanarsam ,sana acı çekmenin nasıl bir şey olduğunu gösteririm
Cause I been treated like dirt before ya
-Çünkü senden önce de bana pislikmişim gibi davrananlar oldu
And love is "evol"
-Ve aşk "evol",
Spell it backwards I�ll show ya
-Tersinden oku göstereceğim

(Verse 1)

Nobody knows me, I�m cold
-Kimse beni tanımıyor,soğuğum,
Walk down this road all alone
-Bu yolda tamamen yalnız yürüyorum
It�s no ones fault but my own
-Bu benden başka kimsenin hatası değil,
Its the path I�ve chosen to go
-Bu benim seçtiğim bir yol
Frozen as snow, I show no emotion what so ever so
-Kar kadar donmuş,ne olursa olsun hiç duygu göstermiyorum
Don�t ask me why, I have no love for these mufuckin� hoes
-Bu lanet sürtüklere neden hiç sevgi beslemediğimi sorma
Bloodsuckin succubus, what the fuck is up with this
-Kan emici Succubuslar,ne var yani şimdi bunda?
I�ve tried in this department but I ain�t had no luck with this
-Bu bölümde denedim ama hiç şansım yok bunda
Its sucks, but its exactly what I thought it would be like tryin� to start over
-Bu berbat,ama bu yeniden başlama olayı tamamen düşündüğüm gibi oldu
I gotta hole in my heart, I�m some kind of emotional roller-coaster
-Kalbimde bir delik var,bir çeşit duygusal roller coaster
Somethin� I won�t go, on til you toy with my emotion so its over
-Üzerine gitmeyeceğim bir şey,duygularımla bir oyuncak gibi oynuyorsun öyleyse bitti
It�s like an explosion, every time I hold ya wasn�t jokin� when I told ya
-Sana her sarıldığımda patlama gibi oluyor,sana söylerken şaka yapmıyordum
Ya take my breathe away
-Nefesimi kesiyorsun
You�re a supernova.. and I�m a
-Sen bir süpernovasın,ve ben bir

(Hook) -Nakarat-

I�ma space bound rocket ship and your heart�s the moon
-Ben uzaya giden bir roketim ve kalbin Ay
And I�m aiming right at you
-Ve tam üzerine hedeflenmiş durumdayım,
Right at you
-Tam üzerine


250 thousand miles on a clear night in June
-Temiz bir haziran akşamında 250 bin mil
And I�m aiming right at you
-Ve tam üzerine hedeflenmiş durumdayım,
Right at you
-Tam üzerine
Right at you
-Tam üzerine

(Verse 2)

I�ll do whatever it takes
-Ne gerekirse yaparım,
When I�m with you, I get the shakes
-Seninle birlikte olduğumda titriyorum
My body aches when I ain�t with you I have zero strength
-Bedenim sızlıyor,seninle olmayınca hiç direncim kalmıyor
There�s no limit on how far I would go
-Ne kadar uzağa gidebileceğim konusunda bir sınır yok,
No boundaries, no lengths
-Limit yok,uzunluk yok
Why do we say that until we get that person that we think�s
-Neden o kişiyi elde edene kadar bunu diyoruz
Gonna be that one and then once we get �em, it�s never the same
-Bu seferki olacak,ama elde ettiğimizde asla eskisi gibi olmuyor
You want them when they don�t want you,soon as they do, feelings change
-Seni istemediklerinde onları istiyorsun, duyguları değişir değişmez
It�s not a contest and I ain�t on no conquest for no mate
-Artık bir mücadele olmuyor ve fethedecek bir şey kalmıyor
I wasn�t looking but I stumbled onto you, must�ve been fate
-Bakmıyordum sende tökezlediğimde,kader olmalı
But so much is at stake, what the fuck does it take
-Ama çoğu şey menfaate dayalı,ne farkeder ki?
Lets cut to the chase
-Hadi kısa keselim,
But a door shuts in your face
-Kapı yüzüne kapanmadan önce
Promise me if I cave in and break
-Bana söz ver,kazıp gireceğime
And leave myself open That I won�t be makin� a mistake, cause I�m a
-Ve kendimi hatasızlığa açık bırakacağıma dair çünkü ben bir

(Hook) -Nakarat-

I�ma space bound rocket ship and your heart�s the moon
-Ben uzaya giden bir roketim ve kalbin Ay
And I�m aiming right at you
-Ve tam üzerine hedeflenmiş durumdayım,
Right at you
-Tam üzerine

250 thousand miles on a clear night in June
-Temiz bir haziran akşamında 250 bin mil
And I�m aiming right at you
-Ve tam üzerine hedeflenmiş durumdayım,
Right at you
-Tam üzerine,
Right at you
-Tam üzerine


(Verse 3)

So after a year and 6 months
-Bir yıl ve altı ay sonra,
It�s no longer me that you want
-Artık istediğin ben yokum
But I love you so much it hurts
-Ama seni çok seviyorum ve bu incitiyor,
Never mistreated you once
-Sana asla kötü davranmadım
I poured my heart out to you
-Sana kalbimi döktüm,
Let down my guard, swear to god
-Kalkanımı indirdim,Tanrı�ya yemin ederim
I�ll blow my brains in your lap
-Beynimi dizinin üstünde patlatıyorum,
Lay here and die in your arms
-Burada yatıyor ve kollarında ölüyorum
Drop to my knees and I�m pleading,
-Dizlerime kapanıyor ve yalvarıyorum,
I�m trying to stop you from leaving
-Gitmeni engellemeye çalışıyorum
You won�t even listen, so fuck it
-Dinlemezsin bile, öyleyse s*ktir et,
I�m trying to stop you from breathing
-Nefes almanı engellemeye çalışıyorum
I put both hands on your throat
-İki elim de boğazında,
I sit on top of you, squeezing
-Üstünde oturup sıkıyorum
Til I snap ya neck like a Popsicle stick
-Ta ki boynunu buzlu şeker çubuğu gibi kırana dek,
Ain�t no possible reason, I could think of
-Muhtemel bir sebep yok düşünmem için
To let you walk up out this house, and let you live
-Bu evden çıkıp gitmene ve yaşamaya devam etmene izin vermeyi
Tears streamed down both of my cheeks
-Gözyaşları iki yanağımdan da akıyor
Then I let you just go and just give
-Şimdi gitmene izin veriyorum
And before I put that gun to my temple
-Ve tapınağıma silahı dayamadan önce
I told you this
-Sana şunları söyledim: (silah patlama sesi)

(Bridge)

And I would have did anything for you
-Senin için her şeyi yapardım
To show you how much I adored you
-Sana ne kadar taptığımı göstermek için
But it�s over now
-Ama şimdi bitti,
It�s too late to save our love
-Aşkımızı kurtarmak için çok geç
Just promise me
-Sadece söz ver bana
You�ll think of me every time you look up in the sky and see a star
-Gökyüzüne baktığın ve yıldız gördüğün her an beni düşüneceksin
Cause I�m a
-Çünkü ben bir

(Hook) -Nakarat-

Space bound rocket ship and your heart�s the moon
-Ben uzaya giden bir roketim ve kalbin Ay
And I�m aiming right at you
-Ve tam üzerine hedeflenmiş durumdayım,
Right at you
-Tam üzerine

250 thousand miles on a clear night in June
-Temiz bir haziran akşamında 250 bin mil
And im so lost without you
-Ve sen olmadan çok kaybolmuş durumdayım,
Without you
-Sen olmadan,
Without you
-Sen olmadan


© 2003-2017 www.alternatifim.com/ Her Hakkı Saklıdır.