[B] >  [Britney Spears Şarkı Çevirileri] > Piece Of Me Şarkı Çevirisi
Reklam
Sponsor bağlantılar

Britney Spears - Piece Of Me

Gönderen:dirty
Düzelten:yorgunella.s
I�m Miss American Dream since I was 17
17 yaşımdan beri Bayan Amerikan Rüyası�yım.
Don�t matter if I step on the scene
Eğer sahnenin üzerine adım atarsam, sorun etme.
Or sneak away to the Philippines
Ya da gizlice Filipinlere kaçarsam�
They still gon' put pictures of my derrière in the magazine
Onlar hala benim magazin dergilerindeki kıçımın resimlerini alıyorlar.
You want a piece of me?You want a piece of me.
Benden bir parça istiyorsun? Benden bir parça istiyorsun.

I�m Miss bad media karma
Bayan Kötü Medya Karması�yım.
Another day another drama
Diğer gün, diğer heyecan.
Guess I can�t see the harm
Tahmin ediyorum ki; bir zarar görmüyorum
In working and being a mama
Çalışmakta ve anne olmakta�
And with a kid on my arm
Ve kolumda bir çocukla
I�m still an exceptional earner
Hala bir istisnayım.
And you want a piece of me
Ve sen benden bir parça istiyorsun�

I�m Mrs. Lifestyles of the rich and famous
(You want a piece of me)
Bayan �Yaşam Tarzı�nın zengin ve ünlüsü�yüm.
(Benden bir parça istiyorsun.)
I�m Mrs. Oh my God that Britney�s Shameless
(You want a piece of me)
Bayan �Aman Tanrım bu Britney arsızı!�yım.
(Benden bir parça istiyorsun.)
I�m Mrs. Extra! Extra! this just in
(You want a piece of me)
Bayan �Figüran! Figüran!�ım. Bu sadece var.
(Benden bir parça istiyorsun.)
I�m Mrs. she�s too big now she�s too thin
(You want a piece of me)
Bayan �O lüzumundan fazla büyük, şimdi lüzumundan fazla zayıf.�ım.
(Benden bir parça istiyorsun.)

I�m Mrs. �You want a piece of me?�Tryin� and pissin� me off
Bayan �Benden bir parça istiyorsun? Dene ve üzerime işe.�yim.
Well get in line with the paparazzi
Güzel, paparazziyle beraber bir hat alın!
Who�s flippin� me off
Kim bana kızgın?
Hopin� I�ll resort to some havoc
Umut ediyorum ki, hasarı başlatmak için başvuracağım.
End up settlin� in court
Ve mahkemenin önünde çökmeyi kes!
Now are you sure you want a piece of me?U want a piece of me
Benden bir parça istediğine emin misin? Benden bir parça istiyorsun.

I�m Mrs. �Most likely to get on the TV for slippin' on the streets�When getting the groceries, now for real..
Sokaklarda; Bayan �Büyük ihtimalle soyunmak için TV�ye çıktı.�yım. Bakkaldan yiyecekler alındığında, hayır, gerçekten.
Are you kidding me?
Benimle dalga mı geçiyorsun?
No wonder there's panic in the industry
Endüstrideki paniğin sebebiyim.
I mean please, do you want a piece of me?
Demek oluyor ki, lütfen, benden bir parça mı istiyorsun?

I�m Mrs. Lifestyles of the rich and famous
(You want a piece of me)
Bayan �Yaşam Tarzı�nın zengin ve ünlüsü�yüm.
(Benden bir parça istiyorsun.)
I�m Mrs. Oh my God that Britney�s Shameless
(You want a piece of me)
Bayan �Aman Tanrım bu Britney arsızı!�yım.
(Benden bir parça istiyorsun.)
I�m Mrs. Extra! Extra! this just in
(You want a piece of me)
Bayan �Figüran! Figüran!�ım. Bu sadece var.
(Benden bir parça istiyorsun.)
I�m Mrs. she�s too big now she�s too thin
(You want a piece of me)
Bayan �O lüzumundan fazla büyük, şimdi lüzumundan fazla zayıf.�ım.
(Benden bir parça istiyorsun.)

I�m Miss American Dream since I was 17
17 yaşımdan beri Bayan Amerikan Rüyası�yım.
Don�t matter if I step on the scene
Eğer sahnenin üzerine adım atarsam, sorun etme.
Or sneak away to the Philippines
Ya da gizlice Filipinlere kaçarsam�
They still gon' put pictures of my derrière in the magazine
Onlar hala benim magazin dergilerindeki kıçımın resimlerini alıyorlar.
You want a piece of me?You want a piece of me.
Benden bir parça istiyorsun? Benden bir parça istiyorsun.

You want a piece of me?
Benden bir parça istiyorsun?

I�m Mrs. Lifestyles of the rich and famous
(You want a piece of me)
Bayan �Yaşam Tarzı�nın zengin ve ünlüsü�yüm.
(Benden bir parça istiyorsun.)
I�m Mrs. Oh my God that Britney�s Shameless
(You want a piece of me)
Bayan �Aman Tanrım bu Britney arsızı!�yım.
(Benden bir parça istiyorsun.)
I�m Mrs. Extra! Extra! this just in
(You want a piece of me)
Bayan �Figüran! Figüran!�ım. Bu sadece var.
(Benden bir parça istiyorsun.)
I�m Mrs. she�s too big now she�s too thin
(You want a piece of me)
Bayan �O lüzumundan fazla büyük, şimdi lüzumundan fazla zayıf.�ım.
(Benden bir parça istiyorsun.)

Oh,yeah...
Oh,evet...
© 2003-2017 www.alternatifim.com/ Her Hakkı Saklıdır.