[0-9] >  [2Pac Şarkı Çevirileri] > Blashemy Şarkı Çevirisi
Sponsored Links

2Pac - Blashemy

Gönderen:FatihOz
Eklendi:
Yeni Çeviri Eklemek İçin Tıklayın Çeviri Ekle      Hata DüzeltHata Düzelt
İNTRO

God has a plan --the bible unfolds that wonderful plan
Tanrının Planı .... İncilden bu olağanüstü planı izlerken
through the message of prophecy
Kehanetler Mesaj halinde geliyor
God sent Jesus into this world to be our saviour
Tanrı mesajlarını İsa ile yolluyor dünyanın kurtarıcısı
And that Christ is returning, someday soon
Christ geri dönüyor,güzel günler çok yakında
to unfold the wonderful plan of eternity, for my lifeyour life As long as were cooperating with God
Bu olağanüstü planı izlerken sonsuzluğa ulaşıyorum , kendi yaşamım ve senin yaşamın için
by accepting Jesus Christ as our personal Lordsaviour
Tanrıyla iş birliği yaptığımız sürece
And as the Lord does return in the coming seven days
Ve tanrının da bildiği üzere 7 güne varacağız
Well see you next time here on This Week in Bible Prophecy
Bu haftalıkta bu kadar gelecek zaman görüşürüz ..

[Tupac]
Tupac dont start that blasphemy in here
Tupac burada küfür etmeye başlama
Makaveli, the new breed --I remember what my pops told me
Makaveli , yeni bir cins ... ve bana moruğu hatırlamamı söyledi
The new word, follow me -- remember what my pops told me
Yeni Kelime , beni takip et....Bana moruğu hatırlamamı söyledi

VERSE 1 :2PAC
My family tree, consists of drug dealers, thugskillers
Soy ağcım uyuşturucu satıcılarından oluştu , haydutlar ve katiller
Strugglin, known to hustle screamin fuck they feelings
Mücadele,Bilirsin çığlık atan fahişenin hislerini sikeyim
I got advice from my father, all he told me was this
Babama bir nasiyatım var , bu bana hiç bi şey kazandırmaz
Niggaz, get off your ass if you plan to be rich
Zenciler , zenginlik planımı gerçekleştiriyorum önümden çekilin
Theres ten rules to the game, but Ill share with you two
Bu oyunun 10 kuralı var , fakat ben 2sini kullanıyorum
Know, niggaz gon hate you for whatever you do
Bilirsin , zenciler ne olursa olsun nefret eder
Now rule one -- get your cash on, M.O.B.
Kural Bir ... Fayda sağlamaya bak ve kazan , M.O.B.
Thats Money Over Bitches, cause they breed envy
Bunun açılımı Para Üzerinde Orospular,çünkü kıskançlık bir ırk
Now rule two is a hard one, watch for phonies
Kural İki sert ol , Sahtekarları izle
Keep yo, enemies close nigga, watch yo homies
Bak , düşmanların sahte zenci , dostlarını izle
It seemed a little unimportant, when he told me I smiled
Bana gülmemi söylediklerinde önemsiz gibi görünüyordu
Picture jewels being handed, to an innocent child
Çocuklar için önemli olan mücevherlerdir yaradılış değil
I never knew in my lifetime Id live by these rules
Asla hayatımı yaşayamadığımı biliyorlardı,hayatımdaki kurallara bay demek istiyorum
Initiated as an outlaw, studying rules
Haydutluğumu başlatan öğrendiğim kurallardı
Now papa aint around, so I gotta recall
Babam etrafımda yoktu , bu yüzden hatırlamıyorum onu
or come to grips with bein on my enemys wall (rest in peace)
Yada aklım karışırken gördüğüm düşmanlarım ( huzur içinde yatsın )
Promised if I have a seed, Ima guide him right
Eğer boşalırsam döllerime söz veriyorum , sizlere klavuzluk edeceğim
Dear Lord dont let me die tonite
Sevgili tanrım bu gece ölmeme izin verme
I got words for my comrades, listen and learn
Yoldaşlarım için kelimeler buluyorum,dinle ve öğren
Aint nuttin free, give back what you earn, no doubt
Asla özgürlük yok , geri git ve para kazan , kararsızlık yok
Gettin higher than a motherfucker, blessedpleased
Orospu çocukları yüksekten uçuyor , mübarek ve memnuniyetlik
This Thug Lifell be the death of me, cmon, yeah
Bu Bir Haydut yaşamı ölümüme neden olan , hadi , evet

And I remember what my papa told me
Ve bana moruğu hatırlamamı söyledi
Remember what my papa told me, blasphemy
Babamı hatırlamamı söyledi , Küfür

[Chorus: Prince Ital]
[Nakarat:Prince Ital]

Love for dem dat steal in the name of da Lord
Sevgi duyduğum tek şey var adı ; Tanrı
Dem a tell nuff lie but holdin my bird in a cloud
Onlar bana doğumumdan beri karanlık ve yalan getirdi
Usin de name of de Lord in vein
Tanrının İsmini damarlarımda hissediyorum
While de people in de ghetto, feel nuff pain
Ghettoda ki insanlar , onlar acıyı hissediyor


Verse 2 : 2PAC
We probably in Hell already, our dumb asses not knowin
Muhtelemen zaten cehhenemdeyiz,bizim aptal zencileri tanırsın
Everybody kissin ass to go to heaven aint goin
Hepsi kendi kıçlarının öpüleceğini sanıyor , cennette
Put my soul on it, Im fightin devil niggaz daily
Ortaya ruhumu koydum ,Zenciler, şeytanla kavga ettim her gün
Plus the media be crucifying brothers severly
Artı medya ciddi şekilde çarmıha gerdi kardeşlerimi
Tell me I aint Gods son, nigga mom a virgin
Söyle bana ben Tanrının oğlu değilim,zenci annem bakire
We got addicted had to leave the burbs, back in the ghetto
Biz hepimiz birer bağımlıyız yalnızlığa terk edilmiş,ghettoya bak
doin wild shit, lookin at the sun dont pay
Vahşi saçmalık bitiyor,güneşe bak , bedava
Criminal mind all the time, wait for Judgment Day
Aklım her zaman caniliğe çalışır , Karar gününü bekle
They say Moses split the Red Sea
Onlar Musanın böldüğü Kırmızı Gölü söylüyor
I split the bluntrolled the fat one, Im deadly -- Babylon beware
Ben de bölündüm kör ve sağ duyulu birine,Ölümcülüm -- Babile dikkat
Comin from the Pharoahes kids, retaliation Gelen Pharoahenin çocukları , İntikam
Makin legends off the shit we did, still bullshittin
Efsane yap bizi bok gibi , tarzı tamamen saçmalık
Niggaz in Jerusalem, waitin for signs
Zenciler Kudüste , Sinyalimi bekleyin
God promised, shes just takin her time, haha
Tanrı söz verdi , Sadece ona zaman ayıranlara, hahaha
Living by the Nile while the water flows
Nil Nehrinde yaşarken , suyun akışları
Im contemplating plots wondering which door to go
Meraklıyım büyük arazilere , hangi kapıyı açmalıyım ?
Brothas getting shot, comin back resurrected
Kardeşlerim vuruldu , dirilişi bekliyorlar
Its just that raw shit, nigga check it (that raw shit)
Kahretsin o sadece yaralandı , zenci kontrol et ( kahretsin yaralandı )

And I remember what my papa told me
Ve bana moruğu hatırlamamı söyledi
Remember what my papa told me, blasphemy
Babamı hatırlamamı söyledi , Küfür

[Chorus: Prince Ital]
[Nakarat:Prince Ital]

Love for dem dat steal in the name of da Lord
Sevgi duyduğum tek şey var adı ; Tanrı
Dem a tell nuff lie but holdin my bird in a cloud
Onlar bana doğumumdan beri karanlık ve yalan getirdi
Usin de name of de Lord in vein
Tanrının İsmini damarlarımda hissediyorum
While de people in de ghetto, feel nuff pain
Ghettoda ki insanlar , onlar acıyı hissediyor


[Tupac]
The preacher want me buried why? Cause I know he a liar
Papaz olmak istiyorum niye gömülüyorum ? Çünkü o yalancıları biliyorum
Have you ever seen a crackhead, thats eternal fire
Hatta gördüklerin birer kokainman,bu sonsuz bir yangın
Why you got these kids minds, thinkin that they evil
Bu çocukların akıllarını niye çeliyorsunuz ? Onlara niye kötülük aşılıyorsunuz ?
while the preacher bein richer you say honor Gods people
Onurlu papazlar Tanrının kullarını kandırarak zengin oluyor
Should we cry, when the Pope die, my request
Ağlamalıyız , Papa öldüğünde , İşte bu Tek isteğim
We should cry if they cried when we buried Malcolm X
Eğer Malcom X Gömülürken ağlamadıysak suçluyuz
Mama tell me am I wrong, is God just another cop
Annem yanlış olduğumu söylüyor , O sadece Tanrının Polisi
waitin to beat my ass if I dont go pop?
Eğer babama gidersem kıçıma vuracak
Memories of a past time, givin up cash
Geçmişteki anılar , Nakit bağışlayanlar
to the leaders, knowin damn well, it aint gonna feed us
Liderler , Kahrolası iyileri bilirsin , bizi asla doyurmadılar
In my brain how can you explain, time in D.C.
Beynim de kendime hesap veriyorum , D.C. nin zamanı
Its hard enough to live now, in these times of greed
Şimdi hayatım yeteri kadar zor , Bu açgözlülük
They say Jesus is a kind man, well he should understand
Onlar İsanın Kibar olduğunu söylüyor , Onu iyice anlamalıyız
times in this crime man, my Thug nation
Suçlu adamın vakti , Haydut milletim
Do whatchu gotta do but know you gotta change
Ne lazımsa yap fakat bilirsin lazım olan ; değişiklik
Try to find a way to make it out the game
Oyundan çıkaran yolu bulmaya çalış
I live decent, hope God can see my heart is pure
İyi birisiyim , Umutluyum , Tanrım temiz kalbimi görebilirsin
Is heaven just another door? I leave this here
Cenneti nasıl kazanabilirim ? Burada yalnız kalayım
I live decent, hope God see my heart is pure
İyi birisiyim , Umutluyum , Tanrım temiz kalbimi görebilirsin
Is heaven just another door?my people say
Cenneti nasıl kazanabilirim ? Ve İnsanlarıma söyleyeceğim

[Chorus: Prince Ital] x4
[Nakarat:Prince Ital] x4

Love for dem dat steal in the name of da Lord
Sevgi duyduğum tek şey var adı ; Tanrı
Dem a tell nuff lie but holdin my bird in a cloud
Onlar bana doğumumdan beri karanlık ve yalan getirdi
Usin de name of de Lord in vein
Tanrının İsmini damarlarımda hissediyorum
While de people in de ghetto, feel nuff pain
Ghettoda ki insanlar , onlar acıyı hissediyor

OUTRO:Prince İtal
ÇIKIŞ:Prince İtal

Our father, who art in Heaven
Tanrım , Cennetin resmi
Hallow be Thy name
Senin adını ezberliyorum
Thy kingdom come, Thy will be done
Senin krallığına geliyorum,Senin için herşeyi yapmaya
In earth, as it is in Heaven
Dünyada yukarıda olduğu gibi
Give us this day, our daily bread
Borçlarınızı verin
As we give up our debts
Borçlarınızı unutmayın
As we forgive our debtors
Vücuduna kurşun giriyor
Lead us not into temptation
Günaha bizi değil Kurşun
But deliver us, unevil
Fakat kurtarıyorum , Kötülük yok artık
For God, is the kingdom and the power
Tanrı için , krallık için ve Güç için
And the glory forever and ever and ever
Ve Sonsuz şeref için , Ve asla kötülük yok , Asla
© 2003-2023 www.alternatifim.com/ Her Hakkı Saklıdır.