[0-9] >  [2Pac Şarkı Çevirileri] > Keep Ya Head Up Şarkı Çevirisi
Sponsored Links

2Pac - Keep Ya Head Up

Gönderen:FatihOz
Eklendi:
Yeni Çeviri Eklemek İçin Tıklayın Çeviri Ekle      Hata DüzeltHata Düzelt
Little somethin for my godson Elijah and a little girl named Corinne
Manevi oğlum Elijah ve Corinne adındaki küçük kız için ufak bir şey.

[Verse 1:]
Some say the blacker the berry, the sweeter the juice
Bazıları meyve ne kadar siyahsa suyu o kadar tatlıdır der
I say the darker the flesh then the deeper the roots
Ben de et ne kadar karaysa kökleri o kadar uzundur diyorum
I give a holler to my sisters on welfare
Sosyal yardım alan kız kardeşlerime bağırıyorum
Tupac cares, if don't nobody else care
Sizi kimse önemsemese bile Tupac önemser
And uhh, I know they like to beat ya down a lot
Biliyorum sizi ezmek hoşlarına gidiyor
When you come around the block brothas clown a lot
Mahalleye geldiğiniz zaman kardeşler size soytarılık yapıyor
But please don't cry, dry your eyes, never let up
Ama lütfen ağlama, kurula gözlerini, asla pes etme
Forgive but don't forget, girl keep your head up
Affet ama unutma, kızım, başını dik tut
And when he tells you you ain't nothin' don't believe him
Senin değersiz olduğunu söylediğinde ona inanma
And if he can't learn to love you you should leave him
Ve seni sevmeyi öğrenemese onu bırakmalısın
Cause sista you don't need him
Çünkü kız kardeşim senin ona ihtiyacın yok
And I ain't tryin to gash up, I just call em how I see em
Ve sana gaz vermeye çalışmıyorum, sadece onları nasıl gördüğümü söylüyorum
You know it makes me unhappy
Biliyorsun bu beni üzüyor (nedir üzen)
When brothas make babies, and leave a young mother to be a pappy
Kardeşlerin sizden çocuk yapıp sonra siz gencecik anneleri orta da bırakmaları
And since we all came from a woman
Ve hepimiz bir kadından geliyoruz
Got our name from a woman and our game from a woman
İsmimizi bir kadından alıyoruz ve hayatı bir kadından öğreniyoruz
I wonder why we take from our women
Merak ediyorum neden kadınlarımıza nankörlük ediyoruz
Why we rape our women, do we hate our women?
Neden kadınlarımıza tecavüz ediyoruz, biz kadınlarımızdan nefret mi ediyoruz ?
I think it's time to kill for our women
Bence artık kadınlarımız için öldürme zamanı
Time to heal our women, be real to our women
Kadınlarımızı iyileştirme zamanı, onlara dürüst olma zamanı
And if we don't we'll have a race of babies
Ve eğer bunları yapmazsak yeni nesil bebeklerimiz olacak
That will hate the ladies, that make the babies
Dünyaya bebek getiren bayanlardan nefret eden
And since a man can't make one
Ve bir erkek bir tane bile bebek doğuramazken
He has no right to tell a woman when and where to create one
Bir kadına ne zaman ve nerede doğurması gerektiğini de söylemeye hakkı olamaz
So will the real men get up
Bakalım gerçek adamlar doğrulacak mı
I know you're fed up ladies, but you gotta keep your head up
Usandığını biliyorum bayan ama başını dik tut

[Chorus:] x2
[Nakarat] x2
Keep ya head up, oooo child things are gonna get easier
Başını dik tut, ooh çocuk bazı şeyler daha kolay olacak
Ooooo child things are gonna get brighter
Ooh çocuk bazı şeyler daha aydınlık olacak

[Verse 2:]
Aiyyo, I remember Marvin Gaye, used to sing ta me
Hey evet, hatırlıyorum Marvin Gaye'i, bana şarkı söylerdi
He had me feelin like black was tha thing to be
Siyahi olmanın iyi bir şey olduğunu hissettirmişti bana
And suddenly tha ghetto didn't seem so tough
Bir anlığına varoş hayatı gözüme çok zor gözükmemişti
And though we had it rough, we always had enough
Ve zorluklar çekmemize rağmen, ihtiyaçlarımızı yeteri kadar karşılayabildik
I huffed and puffed about my curfew and broke the rules
Sokağa çıkma yasağım konusunda hep üfleyip püfledim ve kuralları çiğnedim
Ran with the local crew, and had a smoke or two
Etrafımdaki elemanlarla takılır, bir veya iki tane sarardık
And I realize momma really paid the price
Ve farkına vardım annem gerçekten bedelini ödedi
She nearly gave her life, to raise me right
Neredeyse hayatını verecekti beni doğru yetiştirmek için
And all I had ta give her was my pipe dream
Ve benimse ona tek verdiğim boş umudumdu
Of how I'd rock the mic, and make it to tha bright screen
Nasıl kendi müziğimi yapıp piyasaya süreceğim hakkında
I'm tryin to make a dollar out of fifteen cents 15 senti 1 dolar yapmaya çalışıyorum
It's hard to be legit and still pay tha rent
Yasal iş yapmak zor ama hala kirayı ödüyorum
And in the end it seems I'm headin for tha pen
Ve sonunda tekrar kalemi elime alacakmışım gibi geliyor
I try and find my friends, but they're blowin in the wind
Uğraşıp arkadaşlarımı bulmaya çalışıyorum ama bu kötü düzene kapılmış gidiyorlar
Last night my buddy lost his whole family
Önceki gece bir dostum bütün ailesini kaybetti
It's gonna take the man in me to conquer this insanity
Bu durum içimdeki adamın bu deliliğe karşı çıkmasını sağlayacak
It seems tha rain'll never let up
Yağmur hiç dinmeyecekmiş gibi gözüküyor
I try to keep my head up, and still keep from gettin wet up
Başımı dik tutmaya ve hala ıslanmamaya çalışıyorum
You know it's funny when it rains it pours
Biliyorsun, bir sıkıntı yaşadığında onlarca sıkıntının daha ortaya çıkması komik
They got money for wars, but can't feed the poor
Savaşlar için paraları var ama fakirleri doyuramıyorlar
Say there ain't no hope for the youth and the truth is
Gençlik ve gerçekler için umut olmaması demek
It ain't no hope for tha future
gelecek için umut olmaması demektir
And then they wonder why we crazy
Ve sonra merak ediyorlar biz neden deliyiz diye
I blame my mother, for turning my brother into a crack baby
Ben annemi suçluyorum kardeşime hamileyken uyuşturucu kullandığı için
We ain't meant to survive, cause it's a setup
Hayatta kalmamız istenmiyor çünkü bu bir katakulli
And even if you're fed up
Ve usanmış olsan bile
Huh, ya got to keep your head up
Başını dik tut

[Chorus:] x2
[Nakarat] x2
Keep ya head up, oooo child things are gonna get easier
Başını dik tut, ooh çocuk bazı şeyler daha kolay olacak
Ooooo child things are gonna get brighter
Ooh çocuk bazı şeyler daha aydınlık olacak

[Verse 3:]
And uhh
To all the ladies havin babies on they own
Kendi başına bebek yetiştiren bayanlara sesleniyorum
I know it's kinda rough and you're feelin all alone
Biliyorum zorlu bir yol ve kendinizi kimsesiz hissediyorsunuz
Daddy's long gone and he left you by ya lonesome
Babaları uzun süre için gitti ve sizi yapayalnız bıraktı
Thank the Lord for my kids, even if nobody else want em
Çocuklar için Tanrı'ya şükürler olsun, hiç kimse onları istemese bile
Cause I think we can make it, in fact, I'm sure
Çünkü bence başarabiliriz, aslına bakılırsa bundan eminim
And if you fall, stand tall and comeback for more
Ve eğer düşersen, kalk ayağa ve daha fazlası için geri gel
Cause ain't nuttin worse than when your son
Çünkü hiçbir şey, çocuğunun, neden babasının onu artık sevmediğini
Wants to kno why his daddy don't love him no mobilmek istemesinden daha kötü değil
You can't complain you was dealt this
Düştüğün bu kötü durumda, bir babanın desteği olmadan mücadele etmek
Hell of a hand without a man, feelin helpless
zorunda kaldığın için şikayet edemezsin, aciz hissedersin
Because there's too many things for you to deal with
Çünkü üstesinden gelmen gereken bir sürü sorun var
Dying inside, but outside you're looking fearless
İçten içe ölüyorsun, ama dışarıdan bakıldığında korkusuz duruyorsun
While tears, is rollin down your cheeks
Gözyaşların yanaklarından aşağı akarken
Ya steady hopin things don't all down this week
Olduğun yerde durmuş ve bu hafta başka kötü bir şey olmamasını umuyorsun
Cause if it did, you couldn't take it, and don't blame me
Çünkü eğer olsaydı, kaldıramazdın, ve beni suçlama
I was given this world I didn't make it
Ben bu dünyaya getirildim, onu ben yaratmadım
And now my son's getten older and older and cold
Ve şimdi oğullarım git gide büyüyor ve büyüyor ve üşüyor
From havin the world on his shoulders
Çünkü dünyayı omuzlarında taşıyor
While the rich kids is drivin Benz
Diğer çocuklar Mercedes sürerken
I'm still tryin to hold on to survivin friends
Ben hala sağ kalan arkadaşlarıma tutunmaya çalışıyorum
And it's crazy, it seems it'll never let up, but
Ve bu delice olabilir, asla sona ermeyecekmiş gibi gözükse de
Please... you got to keep your head up
Lütfen, başını dik tutmalısın
© 2003-2023 www.alternatifim.com/ Her Hakkı Saklıdır.