[0-9] >  [3 Doors Down Şarkı Çevirileri] > I Feel You Şarkı Çevirisi
Sponsored Links

3 Doors Down - I Feel You

Düzelten:nyks_13
Eklendi:
Yeni Çeviri Eklemek İçin Tıklayın Çeviri Ekle      Hata DüzeltHata Düzelt
It's not so easy to live
Yaşaması çok kolay değil
And then they send me on my way
Ve sonra beni yoluma gönderdiler
I've left my love and forgot my dreams
Aşkımı terkettim ve hayallerimi unuttum
And lost them all along the way
Ve tüm yol boyunca onları kaybettim

Those are little things you say
Bunlar senin söylediğin küçük şeyler
When words mean so much
Sözcükler çok anlamlı olduğu zaman
You never back down
Sen asla vazgeçmezsin
When they all shy away
Onların hepsi uzağa fırlattığında
You always listen to me
Sen her zaman beni dinlersin

What do I get To get me through these sleepless nights?
Bu uykusuz gecelerde kendimi elde etmek icin ne yaparım?
And what do I have to hold
Ve neye sarılmak zorundayım
When no one's there to hold me tight?
Burda bana sımsıkı sarılacak kimse olmadığında
And what do I see
Ve neyi görürüm
The only thing that gets me through this?
Bunda beni elde eden tek şey?
That's what I feel
Bu benim hissettiğim şey
And I feel you
Ve ben seni hissediyorum

This ain't no bed of nails
Bu çivilerin yatağı değil
But there's not roses just the same
Fakat bunlar gül de değil aynı zamanda
But God this road can be long
Fakat Tanrı'm bu yol uzun olabilir
Another endless day
Başka bir sonsuz gün
Another seven hundred miles Başka bir 700 mil
Will take me further from home
Beni evimden uzağa götürecek mi?

Those are little things you say
Bunlar senin söylediğin küçük şeyler
When words mean so much
Sözcükler çok anlamlı olduğu zaman
You never back down
Sen asla vazgeçmezsin
When they all shy away
Onların hepsi uzağa fırlattığında
You always listen to me
Sen her zaman beni dinlersin

What do I get To get me through these sleepless nights?
Bu uykusuz gecelerde kendimi elde etmek icin ne yaparım?
And what do I have to hold
Ve neye sarılmak zorundayım
When no one's there to hold me tight?
Burda bana sımsıkı sarılacak kimse olmadığında
And what do I see
Ve neyi görürüm
The only thing that gets me through this?
Bunda beni elde eden tek şey?
That's what I feel
Bu benim hissettiğim şey
And I feel you
Ve ben seni hissediyorum

What do I get To get me through these sleepless nights?
Bu uykusuz gecelerde kendimi elde etmek icin ne yaparım?
And what do I have to hold
Ve neye sarılmak zorundayım
When no one's there to hold me tight?
Burda bana sımsıkı sarılacak kimse olmadığında
And what do I see
Ve neyi görürüm
The only thing that gets me through this?
Bunda beni elde eden tek şey?
That's what I feel
Bu benim hissettiğim şey
And I feel you
Ve ben seni hissediyorum
© 2003-2024 www.alternatifim.com/ Her Hakkı Saklıdır.