[A] >  [Alice In Chains Şarkı Çevirileri] > Down In A Hole Şarkı Çevirisi
Sponsored Links

Alice In Chains - Down In A Hole

Gönderen:Sados2kemos
Eklendi:
Yeni Çeviri Eklemek İçin Tıklayın Çeviri Ekle      Hata DüzeltHata Düzelt
Bury me softly in this womb
Beni bu rahme yumuşakça göm
I give this part of me for you
Bu parçamı senin için veriyorum
Sand rains down and here I sit
Kum yağıyor ve burada oturuyorum
Holding red flowers
Kırmızı çiçekler tutarak
In a tomb... in bloom
Bir mezarda...çiçekte

Down in a hole and I don't know if I can be saved
Bir çukurun(delikte)dibinde ve bilmiyorum kurtarılabilir miyim
See my heart I decorate it like a grave
Bak kalbimi bir mezar gibi dekore ettim
You don't understand who they
Anlamıyorsun kim onlar
Thought I was supposed to be
Olmam gereken
Look at me now a man
Bana bak şimdi bir erkek
Who won't let himself be
Olması için kendine izin vermeyen

Down in a hole, feeling so small
Bir çukurun dibinde, çok küçük hissederek
Down in a hole, losing my soul
Bir çukurun dibinde, ruhumu kaybederek
I'd like to fly,
Uçmak isterdim
But my wings have been so denied
Ama kanatlarım öyle esirgendi ki

Down in a hole and they've put all
Bir çukurun dibinde ve onlar koydu tüm
The stones in their place
Tüm kayaları yerlerine
I've eaten the sun so my tongue
Güneşi yedim bu yüzden dilim
Has been burned of the taste
Tadından yandı
I have been guilty
Suçlu oldum
Of kicking myself in the teeth Kendimi dişimden tekmelemekten
I will speak no more
Daha fazla konuşmayacağım
of my feelings beneath
gizli hislerim hakkında

Down in a hole, feeling so small
Bir çukurun dibinde, çok küçük hissederek
Down in a hole, losing my soul
Bir çukurun dibinde, ruhumu kaybederek
I'd like to fly,
Uçmak isterdim
But my wings have been so denied
Ama kanatlarım öyle esirgendi ki

Bury me softly in this womb
Beni bu rahme yumuşakça göm
Oh I want to be inside of you
Oh senin içinde olmak istiyorum
I give this part of me for you
Bu parçamı senin için veriyorum
Oh I want to be inside of you
Oh senin içinde olmak istiyorum
Sand rains down and here I sit
Kum yağıyor ve burada oturuyorum
Holding rare flowers (Oh I want to be inside of you)
Ender bulunan çiçekleri tutuyorum (Oh senin içinde olmak istiyorum)
In a tomb... in bloom
Bir mezarda...çiçekte
Oh I want to be inside...
Oh olmak istiyorum...

Down in a hole, feeling so small
Bir çukurun dibinde, çok küçük hissederek
Down in a hole, losing my soul
Bir çukurun dibinde, ruhumu kaybederek
Down in a hole, feeling so small
Bir çukurun dibinde, çok küçük hissederek
Down in a hole, out of control
Bir çukurun dibinde, kontrol dışı
I'd like to fly but my
Uçmak isterdim ama benim
Wings have been so denied
Kanatlarım öyle esirgendi ki
© 2003-2020 www.alternatifim.com/ Her Hakkı Saklıdır.