[A] >  [America Şarkı Çevirileri] > A Horse With No Name Şarkı Çevirisi
Sponsored Links

America - A Horse With No Name

Eklendi:
Yeni Çeviri Eklemek İçin Tıklayın Çeviri Ekle      Hata DüzeltHata Düzelt
On the first part of the journey
Yolculuğun ilk bölümünde

I was looking at all the life
Hayatın tamamını gözden geçiriyordum

There were plants and birds and rocks and things
Bitkiler,kuşlar,kayalar ve eşyalar vardı

There was sand and hills and rings
Kum,tepeler ve zil sesleri vardı

The first thing I met was a fly with a buzz
Karşılaştığım ilk şey vızıltılı bir sinekti

And the sky with no clouds
Ve bulutları olmayan bir gökyüzü

The heat was hot and the ground was dry
Sıcaklık hararetliydi ve zemin kuruydu

But the air was full of sound
Ama hava seslerle doluydu

I've been through the desert on a horse with no name
Adı olmayan bir at üzerinde çölde buludum

It felt good to be out of the rain
Yağmurdan uzakta olduğu için at kendini iyi hissetti

In the desert you can remember your name
Çölde kendi adını hatırlayabilirsin

'Cause there ain't no one for to give you no pain
Çünkü sana acı verecek hiç kimse yok

La, la, la la la la, la la la, la, la
La, la, la la la la, la la la, la, la

After two days in the desert sun
Çöl güneşindeki iki günün ardından

My skin began to turn red
Tenim kızarmaya başladı

After three days in the desert fun
Çöl eğlencesindeki üç günün ardından

I was looking at a river bed
Bir nehir yatağı arıyordum

And the story it told of a river that flowed
Ve akıp gitmiş olan bir ırmağın hikayesi anlatıldı

Made me sad to think it was dead Irmağın kuruduğunu düşünmek beni üzdü

You see I've been through the desert on a horse with no name
Görüyorsun,adı olmayan bir at üzerinde çölde bulundum

It felt good to be out of the rain
Yağmurdan uzakta olduğu için at kendini iyi hissetti

In the desert you can remember your name
Çölde kendi adını hatırlayabilirsin

'Cause there ain't no one for to give you no pain
Çünkü sana sıkıntı verecek hiç kimse yok

La, la, la la la la, la la la, la, la
La, la, la la la la, la la la, la, la

After nine days I let the horse run free
Dokuz gün sonra at koşturmayı bıraktım

'Cause the desert had turned to sea
Çünkü çöl denize dönüşmüştü

There were plants and birds and rocks and things
Bitkiler ve kuşlar,kayalar ve eşayalar vardı

There was sand and hills and rings
Kum, tepeler ve zil sesleri vardı

The ocean is a desert with its life underground
Okyanus,hayatın yeraltında olduğu bir çöldür

And a perfect disguise above
Ve yukarısı mükemmel bir kılık değiştirmedir

Under the cities lies a heart made of ground
Şehirlerin altında topraktan yapılmış bir kalp yatar

But the humans will give no love
Ama insanlar sevgi göstermeyecek

You see I've been through the desert on a horse with no name
Görüyorsun,adı olmayan bir at üzerinde çölde bulundum

It felt good to be out of the rain
Yağmurdan uzakta olduğu için at kendini iyi hissetti

In the desert you can remember your name
Çölde kendi adını hatırlayabilirsin

'Cause there ain't no one for to give you no pain
Çünkü sana sıkıntı verecek hiç kimse yok
La, la, la la la la, la la la, la, la
Çeviren : Ahmet Kadı
© 2003-2021 www.alternatifim.com/ Her Hakkı Saklıdır.