[A] >  [Ariana Grande Şarkı Çevirileri] > R.e.m Şarkı Çevirisi
Sponsored Links

Ariana Grande - R.e.m

Gönderen:room93
Eklendi:
Yeni Çeviri Eklemek İçin Tıklayın Çeviri Ekle      Hata DüzeltHata Düzelt
Last night, boy, I met you
Geçen gece, oğlum, seninle tanıştım
Yeah, when I was asleep (sleep)
Evet, ben uyuyakaldığım zaman (uyku)
You're such a dream to me
Benim için tıpkı bir hayal gibisin
Mmm, woah
Mmm, woah
And it was on a day like this
Ve bu böyle bir günde oldu
Yeah, if you can believe
Evet, eğer inanıyorsan
If you can believe
Eğer inanıyorsan?
If you can believe
Eğer inanıyorsan?
(If you can believe)
Eğer inanıyorsan?
You're such a dream to me
Benim için tıpkı bir hayal gibisin
Before you speak, don't move
Konuşmadan önce, sakın kıpırdama
‘Cause I don't wanna wake up
Çünkü uyanmak istemiyorum
Wake up, wake up, wake up
Uyanmak, uyanmak, uyanmak
Don't wanna wake up, oh
Uyanmak istemiyorum, oh
Wake up, wake up, wake up
Uyanmak, uyanmak, uyanmak
Boy, you're such a dream
oğlum sen rüyasın
If you can believe, aye?
Eğer inanıyorsan, evet?
Boy, you're such a dream to me
Oğlum, benim için tıpkı bir hayal gibisin
"Excuse me, uhm, I love you"
"afedersiniz, seni seviyorum"
I know this not the way to start a conversation, trouble
Bunun konuşmaya başlamak için doğru yol olmadığını biliyorum
I'm watch them other girls, when they come and bug you
Diğer kızları izliyorum, onlar gelip seni rahatsız ettiğinde
But I felt like I knew ya, so I just wanted to hug you
Ama seni tanıyormuş gibi hissettim, o yüzden sana sarılmak istedim
Plus you don't know your way around
Artı neyin nerede olduğunu bilmiyorsun
You can stop your playing now
Şimdi oyununu durdurabilirsin
All you ever do is lay 'em down, shh, don't say it loud
Yaptığın tek şey onları yatırmak, şşş, yüksek sesle söyleme
Is this real, baby?
Bu gerçek mi, bebeğim?
(Bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum)
(Bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum)
You're like-
sen gibisin
I love you
Seni seviyorum
Who starts a conversation like that? Nobody but I do
Kim böyle bir konuşma başlatır ki? Hiç kimse ama ben başlatırım
But you are not a picture, I can't cut you up and hide you
Ama sen bir fotoğraf değilsin, seni kesip saklayamam
I'll get you out my mind, hmm, I try to
Seni aklımdan çıkaracağım, hmm, deneyeceğim
But I just want to stay with you
Ama sadece seninle kalmak istiyorum
I will never dare to tell
Asla söylemeye cesaret edemem
Think I heard some wedding bells, shh, keep it to yourself
Sanırım bazı düğün çanları duydum, şşş, kendine sakla Is this real?
(Bu gerçek mi)
(Is this real)
(Bu gerçek mi)
Before you speak, don't move
Konuşmadan önce, sakın kıpırdama
‘Cause I don't wanna wake up
Çünkü uyanmak istemiyorum
Wake up, wake up, wake up
Uyanmak, uyanmak, uyanmak
Don't wanna wake up, oh no
Uyanmak istemiyorum, oh hayır
Wake up, wake up, wake up
Uyanmak, uyanmak, uyanmak
'Cause you're such a dream
Çünkü tıpkı bir hayal gibisin
If you can believe?
Eğer inanıyorsan?
You're such a dream to me, mmm boy
Sen benim için tıpkı bir hayal gibisin, mmm oğlum
I can buy you anything but I cannot buy you
Sana her şeyi alabilirim ama seni alamam
Before you boy, guess not, I would never try to
Senden önce oğlum, tahmin et, asla denemem
You know I'm thinking to myself "What happened, why you?"
Kendim için düşündüğümü biliyorsun "Ne oldu, neden sen?"
But when I see you in my dreams, shh, I knew
Ama seni rüyalarımda gördüğümde, şşş, biliyordum
You know how to treat it,
Nasıl davranacağını biliyorsun
you know how to eat it, you know how to keep it
Nasıl yiyeceğini biliyorsun, nasıl tutacağını biliyorsun
I know how to treat it
Nasıl davranacağını biliyorsun
Let's keep things well
İşleri iyi tutalım
(Bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum)
(Bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum)
I don't just wanna touch you
Sana sadece dokunmak istemiyorum
I'm tryna turn two single people into a couple
İki kişiyi bir çift haline getirmeye çalışıyorum.
What's you're next month like? Tell me what you up to
Gelecek ay nasılsın? Ne yaptığını söyle
We can leave right now, boy, you don't need a duffle
Şu anda gidebiliriz, oğlum, duffle'a ihtiyacın yok
What about La Perla, you think you can keep a secret?
Peki ya La Perla'a ne dersin, bir sır saklayabileceğini mi düşünüyorsun?
Bigger than your secret, if know you gonna peep it?
Sırrından daha büyük, gözetleyeceğini biliyor musun?
Ooh, before you speak, don't move
Ooh, konuşmadan önce, hareket etme
‘Cause I don't wanna wake up
Çünkü uyanmak istemiyorum
Wake up, wake up, wake up
Uyanmak, uyanmak, uyanmak
Wake up, wake up, wake up
Uyanmak, uyanmak, uyanmak
No I don't wanna-
Hayır istemiyorum-
'Cause you're such a dream
Çünkü tıpkı bir hayal gibisin
(Is this gon' end?)
(Bu sona erecek mi?)
If you can believe?
Eğer inanıyorsan?
You're such a dream to me
Benim için tıpkı bir hayal gibisin
To me, mmm, boy, to me
Benim için, mmm, benim için
© 2003-2022 www.alternatifim.com/ Her Hakkı Saklıdır.