[B] >  [Blind Guardian Şarkı Çevirileri] > Lionheart Şarkı Çevirisi
Sponsored Links

Blind Guardian - Lionheart

Gönderen:bloommagic
Eklendi:
Yeni Çeviri Eklemek İçin Tıklayın Çeviri Ekle      Hata DüzeltHata Düzelt
Speak to me
Konuş benimle
It all would be easier
Her şey daha kolay olabilirdi
I want to talk to you.
Seninle konuşmak istiyorum
Who is that?
O kim?
Do I hear a whisper?
Fısıltıyı duydum mu?
Or do I hear a cry?
Yoksa çığlık mı duydum?
Across the brown land
Kahverengi alanın ortasında
The stumps of time
Zamanın kütükleri
Oh turn the wheel and heal me
Oh çarkı çevir ve beni iyileştir
Since moonlight fade
Ay ışığı solduğundan beri
I'm empty - heal me
Boşluktayım - iyileştir beni

I'm in search of the Lionheart
Lionheart'ı arıyorum
I am ashamed
Utanıyorum
I myself can't make it
Tek başıma yapamam
Drown Ulysses
Ulysses'i boğacağım
Drown here in the silence
Boğacağım burada sessizlikte
Cause down to Hades I've gone
Çünkü aşağıya Hades'e gittim
But I cannot get out
Ama çıkamıyorum

Down below
Aşağıda
I can't free my mind
Aklımı özgür bırakamıyorum
Soon I will fade away
Yakında gözden kaybolacağım
Down below
Aşağıda
I can't free my mind
Aklımı özgür bırakamıyorum
Soon I will fade away
Yakında gözden kaybolacağım

"Tic Tac" is the message.
'Tik Tak' mesajdır
And the lunatic fears
Ve delice korkular
He is no more
O artık yok

Speak to me
Konuş benimle
It all would be easier
Her şey daha kolay olabilirdi
While I'm passing by
Geçtiğimden beri
Who's that?
O kim?
Do I hear a whisper?
Fısıltı mı duydum?
Or do I hear a cry?
Ya da çığlık mı duydum?
Across the brown land
Kahverengi alanın ortasına
The ghosts arrive
Hayalet ulaştı

Pick up my bones and
Kemiklerimi al ve
Tell me
Söyle bana Is this the "Lake of Fire"?
Burası 'Ateşin Gölü' mü?
Hell?
Cehennem?
Please
Lütfen

I'm in search of the Lionheart
Lionheart'ı arıyorum
Nobody else
Hiç kimse
But the pure can save me.
Ama saflık beni kurtarabilir
Drown Ulysses
Ulysses'i boğacağım
Drown here in the silence
Boğacağım burada sessizlikte
Cause down to Hades I've gone
Çünkü aşağıya Hades'e gittim
But I cannot get out
Ama çıkamıyorum

Ruins rule my memories
Harabeler hatıralarımı yönetiyor
I can't recall the signs
İşaretleri hatırlayamıyorum
Invite the dead
Ölümü davet ediyorum
Then silence struck my mind
Sonra sessizlik aklımda yankılandı

Silence is madness
Sessizlik deliliktir
"Tic Tac Tic Tactic"
'Tik Tak Tik TakSays the clock
Söylüyor saat

Just let me out of here
Sadece buradan gitmeme izin ver
Speak to me
Konuş benimle
It all would be easier
Her şey daha kolay olabilirdi
I want to talk to you
Seninle konuşmak istiyorum
Hear me
Duy beni

Welcome to the sad place
Üzgün bölgeye hoş geldin
And hand me what is mine
Ve benim olana el ver
I'm the Theban prophet
Ben Theban kahiniyim
The dead and blind
Ölü ve kör

And from sea you'll feel me
Ve denizden beni hissedeceksin
Then you'll breath out gently
Sonra usulca nefesini vereceksin
Leave me
Beni yalnız bırak

I'm in search of the Lionheart
Lionheart'ı arıyorum
I am ashamed
Utanıyorum
I myself can't make it
Tek başıma yapamam
Drown Ulysses
Ulysses'i boğacağım
Drown here in the silence
Boğacağım burada sessizlikte
Cause down to Hades I've gone
Çünkü aşağıya Hades'e gittim
But I cannot get out
Ama çıkamıyorum
© 2003-2024 www.alternatifim.com/ Her Hakkı Saklıdır.