[B] >  [Blind Guardian Şarkı Çevirileri] > Otherland Şarkı Çevirisi
Sponsored Links

Blind Guardian - Otherland

Gönderen:bloommagic
Eklendi:
Yeni Çeviri Eklemek İçin Tıklayın Çeviri Ekle      Hata DüzeltHata Düzelt
They rule the land
Bölgeyi yönetiyorlar
They're in command
Onların komutasındalar
They all the strings in hand
Tüm ipler onların elinde
They are invisible
Onlar görünmezler
Out of sight
Görüş dışındalar
They've designed
Onlar tasarladı
A secret place
Gizli bölgeyi
To play their games
Oyunlarını oynamak için
A world, they're in control
Bir dünya, onların kontrolünde
Divine law x2
İlahi yasadan x2
Be aware
Haberdar ol

Now
Şimdi
Mind your steps
Adımlarına dikkat et
We are uninvited guests,
Biz davetsiz konuklarız,
They may find and catch us
Bizi bulabilir ve yakalayabilirler
Don't forget
Unutma
Do what I say
Söylediklerimi yap
Now connect
Şimdi bağlan
Don't even ask
Sorma bile
Until we're out of it
Biz buradan çıkana kadar
Everything's at highest stake
Her şey en yüksek direkte

Come take a look
Gel bir bak
We are in
İçerideyiz
Take a breath
Nefes al
But don't forget
Ama unutma
It isn't real
Bu gerçek değil
It isn't true
Bu doğru değil
An illusion
Bir illüzyon
Nothing more
Daha fazlası değil

[You're a part of the game
Oyunun bir parçasısın
You're a slave to the grind
Eziyete kölesin
Oblivion
Unutulmuş (Oblivion aynı zamanda şarkıda geçen oyunun ismidir)
Is your key to the Otherland
Diğer dünyaya geçiş anahtarındır
You're a part of the game
Oyunun bir parçasısın
You're cursed
Lanetlendin
You're damned
Lanetlisin
By now you understand
Şimdiye kadar anlamalısın] x2

We get closer
Çok yakınız
There's no better way
Daha iyi bir yolu yok
Lullaby Lane
Ninni Yolu
Fade is on its way
Solgunluk onun yolunda

The inner district
İç bölge
Is the place you need to know?
Bilmek zorunda olduğun yer mi?
It's overwhelming
Kaplıyor
So let's rest here for a while
Bu yüzden bir süre burada dinlenelim

Someone else appears
Birileri beliriyor
Silently
Sessizce
Watch me when I fall down
Düşerken beni izle
Everything seems real
Her şey gerçek gibi görünüyor
Suddenly
Aniden
Perfect simulation
Harika simülasyon

Come take a look
Gel bir bak
Breathe it in
Havayı içine çek
Artificial wonderlands
Yapay harikalar diyarları
We are wandering around
Etrafta dolaşıyoruz
Things shall vanish
Şeyler kaybolacak
They won't last
Onlar son olmayacak
Now I know
Şimdi biliyorum
You understand
Anlıyorsun
This world is not true
Bu dünyanın gerçek olmadığını Nothing is real
Hiçbir şey gerçek değil
Nothing at all
Hiçbir şey
It's bits and pieces
Kırıntılara ve parçalara
We walk through
Doğru yürüyoruz

You're a part of the game
Oyunun bir parçasısın
You're a slave to the grind
Eziyete kölesin
Oblivion
Unutulmuş
Is your key to the Otherland
Diğer dünyaya geçiş anahtarındır
You're a part of the game
Oyunun bir parçasısın
You're cursed
Lanetlendin
You're damned
Lanetlisin
By now you understand
Şimdiye kadar anlamalısın

You're a part of the game
Oyunun bir parçasısın
You're a slave to the grind
Eziyete kölesin
Oblivion
Unutulmuş
You've reached the promised land
Söz verilmiş bölgeye ulaştın
You're a part of the game
Oyunun bir parçasısın
You're cursed
Lanetlendin
You're damned
Lanetlisin
Welcome to the Otherland
Diğer dünyaya hoş geldin

Wait
Bekle
I can feel things are not right
Hissettiğim şeyler doğru değil
Do not breathe
Nefes alma
Don't look behind,
Arkana bakma
There's someone else
Buradaki birisi
The observer
Gözlemci

A trick of light
Işığın hilesi
A fading line
Yok olan bir çizgi
The entrance is gone
Giriş gitti
We can't get out of it
Buradan çıkamayız
We are slightly losing ground
Toprağı yavaşça kaybediyoruz

Quick
Hızlıca
It is time
Zamanı
We shall go
Gitmeliyiz
We better leave
En iyisi terk etmek
And don't come back,
Ve geri dönmemek
No way to run
Kaçışın yolu yok
Nowhere to hide
Saklanacak yer yok
I fear
Korkuyorum
We're walking aimlessly
Amaçsızca yürüyoruz

You're a part of the game
Oyunun bir parçasısın
You're a slave to the grind
Eziyete kölesin
Oblivion
Unutulmuş
Is your key to the Otherland
Diğer dünyaya geçiş anahtarındır
You're a part of the game
Oyunun bir parçasısın
You're cursed
Lanetlendin
You're damned
Lanetlisin
By now you understand
Şimdiye kadar anlamalısın

You're a part of the game
Oyunun bir parçasısın
You're a slave to the grind
Eziyete kölesin
Oblivion
Unutulmak
Welcome to the Otherland
Diğer dünyaya hoş geldin
You're a part of the game
Oyunun bir parçasısın
You're cursed
Lanetlendin
You're damned
Lanetlisin
You've reached
Ulaştın
The promised land
Söz verilen bölgeye

[You've crossed the line
Çizgiyi geçtin
You've reached the end
Sona ulaştın] x2
© 2003-2024 www.alternatifim.com/ Her Hakkı Saklıdır.