[B] >  [Bob Dylan Şarkı Çevirileri] > Bob Dylan's 115th Dream Şarkı Çevirisi
Sponsored Links

Bob Dylan - Bob Dylan's 115th Dream

Gönderen:runaway.
Eklendi:
Yeni Çeviri Eklemek İçin Tıklayın Çeviri Ekle      Hata DüzeltHata Düzelt
I was riding on the Mayflower
Mayflower yolunda yürüyordum
When I thought I spied some land
Topraklara baktığımı sanarken

I was riding on the Mayflower
Mayflower yolunda yürüyordum
When I thought I spied some land
Topraklara baktığımı sanarken
I yelled for Captain Arab
Kaptan Arab'a bağırdım
I have you understand
Anlamanı sağladım
Who came running to the deck
Güverteye koşarak gelen kimse
Said, "Boys, forget the whale
"Balinayı boşverin çocuklar
Look on over yonder
Şuraya bakın
Cut the engines
Motorları durdurun
Change the sail
Rotayı değişin
Haul on the bowline."
Isparçoyu sürükleyin" dedi
We sang that melody
Like all tough sailors do
When they're far away at sea

"I think I'll call it America,"
"Amerika diyeceğim sanırım"
I said as we hit land
Karaya vurduğumuzda dedim
I took a deep breath
Derin bir nefes aldım
I fell down, I could not stand
Yere düştüm, kalkamadm
Captain Arab he started
Arab Kaptan başladı
Writing up some deeds
Birkaç görev yazmaya
He said, "Let's set up a fort
"Hisar yapalım" dedi
And start buying a place with beads."
Arpacığı olan bir almaya başlayalım"
Just then this cop comes down the street
Polisin biri geldi sokaktan
Crazy as a loon
Delinin tekiydi
He throws us all in jail
Hepimizi hücreye attı
For carryin' harpoons
Zıpkın taşıyoruz diye

Ah, me I busted out
Ben kaçtım oradan
Don't even ask me how
Nasıl diye sorma bile
I went to get some help
Yardım almaya gittim
I walked by a Guernsey cow
Guernsey ineğinin yanından geçtim
Who directed me down
Beni yönlendirdi
To the Bowery slums
Bowery varoşlarına
Where people carried signs around
İnsanların tabela taşıdığı yer
Saying, "Ban the bums."
"Dilencileri yasaklayın" diyen
I jumped right into line
Hemen atladım ortaya
Saying, "I hope that I'm not late."
"Umarım geç kalmadım" dedim
When I realized I hadn't eaten
For five days straight
5 gndür yemek yemediğimi fark ettim

I went into a restaurant
Restoranın birine girdim
Lookin' for the cook
Aşçıyı arayarak
I told him I was the editor
Editör olduğumu söyledim
Of a famous etiquette book
Çok ünlü görgü kitabının
The waitress he was handsome
Garson yakışıklıydı
He wore a powder blue cape
Pudra mavisi pelerin giyiyordu
I ordered some Suzette, I said,
Suzette söyledim ve dedim ki
"Could you please make that Crepe?"
"O krepten yapar mısınız lütfen?"
Just then the whole kitchen exploded
Bütün mutfak patladı o anda
From boilin' fat
Kaynayan yağ yüzünden
Food was flying everywhere
Havada yemekler uçuşuyordu
I left without my hat
Şapkamı almadan çıktım

Now, I didn't mean to be nosy
Meraklı olmak istemezdim
But I went into a bank
Ama bankaya girdim
To get some bail for Arab
Arab için kefalet çekmeye
And all the boys back in the tank
Hapishanedeki bütün çocuklar
They asked me for some collateral
Bana rehinleri sordu
And I pulled down my pants
Pantolonumu aşağı indirdim
They threw me in the alley
Beni sokağa attılar
When up comes this girl from France
Fransadan bir kız geldi
Who invited me to her house
Evine davet etti beni
I went, but she had a friend
Gittim ama arkadaşı vardı
Who knocked me out
Beni bir güzel benzetti
And robbed my boots
Botlarımı çaldı
And I was on the street again
Yine sokaklardaydım

Well, I rapped upon a house
Evin kapısına tıkladım
With the US flag upon display
Üzerinde ABD bayrağı olan
I said, "Could you help me out
"Bana yardım eder misiniz
I got some friends down the way."
Yolun aşağısında arkadaşlarım var" dedim
The man says, "Get out of here
"Git buradan " dedi adam
I'll tear you limb from limb." "Bacaklarını ayırırım senin"
I said, "You know they refused Jesus, too."
"İsa'yı da reddettiler biliyorsun" dedim
He said, "You're not Him
"Sen o değilsin
Get out of here before I break your bones
I ain't your pop."
Kemiklerini kırmadan git burdan, arkadaşın değilim" dedi
I decided to have him arrested
Onu tutuklatmaya karar verdim
And I went looking for a cop
Polis aramaya çıktım

I ran right outside
Hemen dışarı koştum
I hopped inside a cab
Taksiye atladım
I went out the other door
Diğer kapıdan çıktım
This Englishman said, "Fab."
İngiliz adam "Çok iyi" dedi
As he saw me leap a hot dog stand
Hot dog standından atlarken gördü beni
And a chariot that stood
Duran tekerlekli araba
Parked across from a building
Binanın karşısına park etti
Advertising brotherhood
Kardeşliğin reklamını yaparak
I ran right through the front door
Ön kapıdan koştum direk
Like a hobo sailor does
Berduş denizcinin yaptığı gibi
But it was just a funeral parlor
Cenaze eviydi ama sadece
And a man asked me who I was
Bir adam kim olduğumu sordu

I repeated that my friends
Dostlarımın hapiste olduğunu
Were all in jail, with a sigh
Tekrarladım,iç çekerek
He gave me his card
Bana kartını verdi
He said, "Call me if they die."
"Ölürlerse ara beni" dedi
I shook his hand and said "Goodbye"
"Elini sıktım ve "hoşçakal" dedim
Ran out to the street
Caddeye koştum
When a bowling ball came down the road
Bovling topu yola gelip
And knocked me off my feet
Ayaklarıma çarptığında
A pay phone was ringing
Ödemeli telefon çalıyordu
And it just about blew my mind
Aklımı uçurdu sanki
When I picked it up and said "Hello"
Açıp "merhaba" dediğimde
This foot came through the line
Ayağın biri girdi araya

Well, by this time I's fed up
Bu zaman dek bıkmıştım
At trying to make a stab
Denemekten
At bringin' back any help
Yardım getirmekten
For my friends and captain Arab
Dostlarım ve Arab kaptan için
I decided to flip a coin
Yazı tura atmaya karar verdim
Like either heads or tails
Yazı ya da turadır
Would let me know if I should go
Gitmeli miyim bilirim en azından
Back to ship or back to jail
Gemiye mi yoksa hapise mi
So I hocked my sailor's suit
Denizci kıyafetimi rehine verdim
And I got a coin to flip
Para çevirmem lazım
It came up tails
Yazı geldi
It rhymed with sails
Denize açılmakla kafiyeli oldu(ingilizce'de öyle)
So I made it back to the ship
Gemiye geri döndüm bu yüzden

Well, I got back and took
Döndüm ve
The parkin' ticket off the mast
Gemi direğinden park biletini aldım
I was ripping it to shreds
Lime lime ediyordum onu
When this coastguard boat went past
Sahil güvenlik gemisi geçtiğinde
They asked me my name
Adımı sordular bana
And I said, "Captain Kidd."
"Kaptan Kidd" dedim
They believed me but
Bana inandılar ama
They wanted to know
Bilmek istediler
What exactly that I did
Ne yaptığımı
I said for the Pope of Eruke
Eruke Papazı için
I was employed
Çalışıyorum dedim
They let me go right away
Beni bıraktılar hemen
They were very paranoid
Paranoyak insanlardı

Well, the last I heard of Arab
Arab'ı en son duyduğumda
He was stuck on a whale
Balinaya yapışıktı
That was married to the deputy
Vekille evliydı
Sheriff of the jail
Hapishanenin şerifi
But the funniest thing was
Ama komik olan ise
When I was leavin' the bay
Körfezden giderken
I saw three ships sailin3 geminin geldiğini gördüm
They were all heading my way
Hepsi benim yönüme geliyordu
I asked the captain what his name was
Adı ne diye sordum kaptana
And how come he didn't drive a truck
Nasıl da kamyon sürmemişti
He said his name was Columbus
Adı Kolombus dedi
I just said, "Good luck."
Ben de "Bol şans" dedim ona
© 2003-2019 www.alternatifim.com/ Her Hakkı Saklıdır.