[B] >  [Bob Dylan Şarkı Çevirileri] > With God On Our Side Şarkı Çevirisi
Sponsored Links

Bob Dylan - With God On Our Side

Gönderen:runaway.
Eklendi:
Yeni Çeviri Eklemek İçin Tıklayın Çeviri Ekle      Hata DüzeltHata Düzelt
Oh, my name—it ain't nothinOh adım- bir şey değil
My age—it means less
Yaşım-daha az anlamına geliyor
The country I come from
Ait olduğum yere
Is called the Midwest
Orta Batı deniyor
I's taught and brought up there
Öğretildim ve büyüdüm orada
The laws to abide
Uyulacak kanunlar
And that the land that I live in
Yaşadığım toprakta
Has God on its side
Tanrı onun yanında

Oh, the history books tell it
Oh tarih kitapları anlatıyor
They tell it so well
Çok iyi hem de
The cavalries charged
Şövalyeler hücum etti
The Indians fell
Kızılderililer düştü
The cavalries charged
Şövalyeler hücum etti
The Indians died
Kızılderililer öldü
Oh, the country was young
Ülke gençti
With God on its side
Tanrı yanında

The Spanish-American
İspanya-Amerika
War had its day
Savaşı gün aldı
And the Civil War too
İç Savaş da
Was soon laid away
Başladı daha sonra
And the names of the heroes
Kahramanların adları
I's made to memorize
Hatırlanmaya mecbur kılındı
With guns in their hands
Ellerinde silahlarla
And God on their side
Tanrı da yanlarında

The First World War, boys
Birinci Dünya Savaşı, çocuklar
It came and it went
Geldi ve gitti
The reason for fighting
Savaşmak için neden
I never did get
Asla anlamıyorum
But I learned to accept it
Kabul etmeyi öğrendim
Accept it with pride
Gururla kabul ettim
For you don't count the dead
Ölüyü saymadığınız için
When God's on your side
Tanrı da yanındayken

The Second World War
İkinci Dünya Savaşı
Came to an end
Sona erdi
We forgave the Germans
Almanları affettim
And then we were friends
Sonra arkadaş olduk Though they murdered six million
6 milyon insanı katletmelerine rağmen
In the ovens they fried
Fırınlarda yaktılar
The Germans now too
Almanların da artık
Have God on their side
Tanrı yanında

I've learned to hate the Russians
Ruslardan nefret etmeyi öğrendim
All through my whole life
Hayatım boyunca
If another war comes
Başka bir savaş daha olursa
It's them we must fight
Onlarla savaşmalıyız
To hate them and fear them
Onlardan nefret ederek ve korkarak
To run and to hide
Kaçıp saklanarak
And accept it all bravely
Cesurca kabul etmeliyiz
With God on my side
Tanrı yanımdayken

But now we got weapons
Ama silahlarımız var
Of chemical dust
Kimyasal tozlardan
If fire them we're forced to
Zorlarlarsa onları ateşleriz
Then fire them we must
Yapmalıyız da bunu
One push of the button
Düğmenin bir basımıyla
And a shot the world wide
Dünya çapında bir atış
And you never ask questions
Asla soru soramazsın
When God's on your side
Tanrı yanındayken

Through many dark hour
Çoğu karanlık zamanda
I've been thinkin' about this
Bunu düşünüyordum
That Jesus Christ
İsa'ya
Was betrayed by a kiss
Öpücükle ihanet edildiğini
But I can't think for you
Ama senin adına düşünemiyorum
You'll have to decide
Karar vermen gerek
Whether Judas Iscariot
Judas Iscariot'un yanında
Had God on his side
Tanrı var mıydı diye

So now as I'm leavinŞimdi gidiyorum
I'm weary as Hell
Öylesine yorgunum ki
The confusion I'm feelinHissettiğim karmaşa
Ain't no tongue can tell
Hiçbir dil anlatamaz
The words fill my head
Kelimeler kafamı dolduruyor
And they fall to the floor
Yere düşüyorlar
That if God's on our side
Tanrı cidden yanımızdaysa
He'll stop the next war
Sonraki savaşı durdurur(!)
© 2003-2019 www.alternatifim.com/ Her Hakkı Saklıdır.