[C] >  [Carrie Underwood Şarkı Çevirileri] > Independence Day Şarkı Çevirisi
Sponsored Links

Carrie Underwood - Independence Day

Gönderen:niley
Eklendi:
Yeni Çeviri Eklemek İçin Tıklayın Çeviri Ekle      Hata DüzeltHata Düzelt
Well she seemed alright by dawn's early light
O şafağın erken ışığında iyi göründü
Though she looked a little worried and weak
O biraz endişeli ve zayıf görünüyordu
She tried to pretend he wasn't drinkin' again
Rol yapmaya çalıştı o(erkek) yine içmiyordu
But daddy left the proof on her cheek
Ama babası onun yanağına kanıt bıraktı
And I was only eight years old that summer
Ve ben o yaz sadece 8 yaşındaydım
And I always seemed to be in the way
Ve yolunda gibi görünüyordum
So I took myself down to the fair in town
Bu yüzden kendime kasabada bir fuar aldım
On Independence Day
Bağımsızlık gününde

Well word gets around in a small, small town
İyi kelimeler etrafa alnır bir küçük küçük kasabada
They said he was a dangerous man
Onlar onun tehlikeli bir adam olduğunu söylerler
But mama was proud and she stood her ground
Ama anne gururludur ve ayakta durur
She knew she was on the losing end
Some folks whispered,some folks talked
Bazı dostlar fısıldar bazı dostlar kponuşur
But everybody looked the other way
Ama herkes diğer yola bakar
And when time ran out there was no was about
Ve zaman bittiğinde hiç bir şey yoktur
On Independence Day
Bağımsızlık gününde

Let freedom ring
Özgürlük yüzüğü olsun
Let the white dove sing
Bayaz güvercin şarkı söylesin
Let the whole world know that today
Bütün dünya bugün bilsin
is a day of reckoning
Bir günün hesaplama günü olacağını
Let the weak be strong
Zayıflık güç olsun
Let the right be wrong Doğru yanlış olsun
Roll the stone away
Taş uzağa yuvarlansın
Let the guilty pay
Suç ödensin
It's Independence Day
Bu bağışlama günü

Well she lit up the sky the 4th of July
İyi o haziranın dördüğnde gökyüzünü aydınlattı
by the time that the fireman came
Zamanla itfaiyeci geldi
They just put out the flames and took down some names
Onlar sadece alevleri söndürdü ve bazı isimler aldı
And sent me to the county home
Ve beni eve gönderdiler
Now I ain't saying it's right or it's wrong
Şimdi ben söylemiyorum doğru ya da yanlışı
But maybe it's the only way
Ama belki bu tek yoldu
Talk about your revolution
Senin devrimin hakkında konuşuyorlar
It's Independence Day
Bu bağışlama günü

Let freedom ring
Özgürlük yüzüğü olsun
Let the white dove sing
Bayaz güvercin şarkı söylesin
Let the whole world know that today
Bütün dünya bugün bilsin
is a day of reckoning
Bir günün hesaplama günü olacağını
Let the weak be strong
Zayıflık güç olsun
Let the right be wrong
Doğru yanlış olsun
Roll the stone away
Taş uzağa yuvarlansın
Let the guilty pay
Suç ödensin
It's Independence Day
Bu bağışlama günü
© 2003-2018 www.alternatifim.com/ Her Hakkı Saklıdır.