[C] >  [Charles Aznavour Şarkı Çevirileri] > La Bohème Şarkı Çevirisi
Sponsored Links

Charles Aznavour - La Bohème

Gönderen:gzm_dnz
Eklendi:
Yeni Çeviri Eklemek İçin Tıklayın Çeviri Ekle      Hata DüzeltHata Düzelt
Je vous parle d'un temps
Jö vu parl d'ön tan

Que les moins de vingt ans
Ke le muan dö ven tan

Ne peuvent pas connaître
Nö pöve pa konnetr(ö)

Montmartre en ce temps-là
Monmartr an sö tan-lâ

Accrochait ses lilas
Akkroşe se lila

Jusque sous nos fenêtres
Jüsk su no fönetre

Et si l'humble garni
E si l'ümbl garni

Qui nous servait de nid
Ki nu sörve dö ni

Ne payait pas de mine
Nö paye pa dö min(ö)

C'est là qu'on s'est connu
Se lâ kon se konü


Moi qui criait famine
Mua ki krie famin

Et toi qui posais nue
E tua ki poze nü

La bohème, la bohème
Lâ bohem(ö) lâ bohem(ö)

Ça voulait dire on est heureux
Sa vule dir on e törö

La bohème, la bohème
Lâ bohem(ö) lâ bohem(ö)


Nous ne mangions qu'un jour sur deux
Nu nö manjiyon kön jur sür dö

Dans les cafés voisins
Dan le kafe vuazen

Nous étions quelques-uns
Nu zetyon kelközön

Qui attendions la gloire
Ki attandiyon la gluar(ö)

Et bien que miséreux
E biyen kö mizerö

Avec le ventre creux
Avek lö vantr krö

Nous ne cessions d'y croire
Nu nö sössiyon d'i kruar

Et quand quelque bistro
E kan kelkö bistro

Contre un bon repas chaud
Kontr(ö) ön bon röpa şo

Nous prenait une toile
Nu pröne ün tual(Ö)

Nous récitions des vers
Nu resitiyon de ver

Groupés autour du poêle
Grupe otur dü poel

En oubliant l'hiver
An ublie l'iver


La bohème, la bohème
Lâ bohem(ö) lâ bohem(ö)

Ça voulait dire tu es jolie
Sa vule dir tü e joli

La bohème, la bohème
Lâ bohem(ö) lâ bohem(ö)

Et nous avions tous du génie
E nu zaviyon tu dü jeni

Souvent il m'arrivait
Suvan til marrive

Devant mon chevalet
Dövan mon şövale

De passer des nuits blanches
Dö pase de nuit blanş(ö)

Retouchant le dessin
Retuşan lö desen

De la ligne d'un sein
Dö la liny(ö) d'ön sen

Du galbe d'une hanche
Dü galb(ö) d'ün anş(ö)

Et ce n'est qu'au matin
E sö ne ko maten

Qu'on s'asseyait enfin
Ko saseye anfen

Devant un café-crème
Döban ön kafe krem

Epuisés mais ravis
Epuize me ravi

Fallait-il que l'on s'aime
Faletil kö lon sem

Et qu'on aime la vie
E kon em la vi

La bohème, la bohème
La bohem(ö) la bohem(ö)

Ça voulait dire on a vingt ans
Sa vule dir on a ven tan

La bohème, la bohème
La bohem(ö) la bohem(ö)

Et nous vivions de l'air du temps
E nu vivyon dö ler dü tan


Quand au hasard des jours Kan do azar de jur

Je m'en vais faire un tour
Jö man ve fer ön tur

A mon ancienne adresse
A mon ansiyen adres(ö)

Je ne reconnais plus
Jö nö rekonne plü

Ni les murs, ni les rues
Ni le mür ni le rü

Qui ont vu ma jeunesse
Ki on vü ma jönez

En haut d'un escalier
An o d'ön eskalye

Je cherche l'atelier
Jö şerş latölye

Dont plus rien ne subsiste
Don plü riyen nö sübsist

Dans son nouveau décor
Dan son nuvo dekor

Montmartre semble triste
Monmartr(ö) sambl trist(ö)

Et les lilas sont morts
E le lila son mort

La bohème, la bohème
La bohem(ö) la bohem(ö)

On était jeunes, on était fous
On ete jön on ete fu

La bohème, la bohème
La bohem(ö) la bohem(ö)

Ça ne veut plus rien dire du tout
Sa nö vö plü riyen dir dü tu

Size söz ediyorum,

Yirmi yaşın altındakilerin bilemeyeceği zamanlardan.

O vakitler Montmartre; leylaklarını,

pencerelerimizin altına kadar asardı.

Bize yuva olan fakirhanemiz

para etmese bile

Orası tanıştığımız yerdi.

Ben açlıktan ağlarken,

Sen çıplak poz veriyordun...

Derbeder Derbeder

Mutluyuz demekti

Derbeder Derbeder

Yemek yiyemezdik iki günde bir (İki günde bir yemekti gibi bir anlam işte)

Komşu kafelerde,

Ünü bekleyen birkaç kişiydik

boş midemiz ve sefaletimize rağmen

inancımızı kaybetmiyorduk.

ve bazen bazı bistrolarda

sıcak iyi bir yemek karşılığında

bir tuval alıyor,

sobanın etrafında,

dizeler söylüyorduk kışın.

Derbeder, Derbeder,

Sen güzelsin demek isterdi

Derbeder Derbeder


ve hepimiz dehaya sahiptik.

Genellikle şövalemin önünde

desenlerini düzelterek

beyaz gecelerin geçişinde

sabah olunca,

birer café krem alıp otururduk

tükenmiş fakat hayran, hoşnut,

Birbirimizi sevmeli,

Hayatı sevmeli idik

Derbeder Derbeder


Yaş 20 demek idi...

Derbeder Derbeder


Hepimiz o zamanın havasındaydık.

Günlerden bir gün

Eski adresime gitmiştim,

ne duvarları, ne de yolları, bilmiyordum artık.gençliğimde görünen

Bir merdiven üzerinde,

atölyeyi aradım eser kalmamış.

Yeni dekoru ile üzgün hissettim Montmartre ve leylaklar ölmüş.

Derbeder, Derbeder,


Gençtik, deliydik.


Derbeder Derbeder

hiçbir şey söylemek istemiyor artık. (Hiçbirşeyin ifadesi yok anlamında)

De Meteov,
© 2003-2024 www.alternatifim.com/ Her Hakkı Saklıdır.