[E] >  [Eminem Şarkı Çevirileri] > Business Şarkı Çevirisi
Sponsored Links

Eminem - Business

Eklendi:
Yeni Çeviri Eklemek İçin Tıklayın Çeviri Ekle      Hata DüzeltHata Düzelt
Dre: Marshall...sounds like an S.O.S
Dre: Marshall...kulağa S.O.S gibi geliyor

Eminem: Holy wack, unlyrical lyrics Andre, you're fuckin' right
Eminem: Kahretsin, lirik olmayan lirikler Andre, lanet olsun haklısın

Dre: To the rapmobile...Let's go
Dre: Rapmobil'e...Hadi gidelim

Marshall! Marshall!

Eminem: Bitches and gentlemen, It's showtime! Hurry hurry, step right up
Eminem: O....ular ve baylar, şov zamanı! Çabuk olun çabuk olun, hemen gelin

Introducing the star of our show. His name is... Marshall!
Şovumuzun yıldızını tanıtıyorum. Onun adı...Marshall!

You wouldn't want to be anywhere else in the world right now
Şu anda dünyanın başka bir yerinde olmak istemezdiniz

So without further ado, I bring to you: Marshall!
Bu yüzden daha fazla yaygara yapmadan, size onu takdim ediyorum: Marshall!

You bout to witness hip hop in its most purest more rawest form
Hip hop'un en saf ve en ham haline tanıklık etmek üzeresin

Flow almost flawless most hardest, most honest known artist
Akış neredeyse kusursuz, en zor, en dürüst tanınmış sanatçı

Chip off the old block, but good old Doc is BACK
Hık demiş burnundan düşmüş, ama iyi eski doktor geri döndü

Looks like Batman brought his own Robin.
Batman kendi Robin'ini getirmiş gibi görünüyor

Oh god, Sadam's got his own Laden
Oh tanrım, Saddam'ın kendi Ladin'i var

Wit' his own private plane, his own pilot
Kendi özel uçağıyla, kendi pilotuyla birlikte

Set to blow college dorm rooms doors off the hinges
Üniversitenin yurt odalarını menteşelerinden söküp havaya uçurmaya ayarlanmış

Oranges, peach, pears, plums syringes
Portakallar, şeftali, armutlar, erikler şırınga ediliyor

Vnnnn vnnnn, yeah here I come, I'm inches away from you
Vınnn vınnn, evet işte geldim, senden birkaç santim uzaktayım

Dear fear none, hip hop is in a state of nine-one-one so...
Canım hiç korkma, hip hop 911 durumunda

Nakarat : x2

[ Lets get down to business
Hadi işimize bakalım

I don't got no time to play around what is this
Oyalanmaya vaktim yok bu ne böyle?

Must be a circus in town, lets shut the shit down on these clowns
Şehirde bir sirk olmalı, hadi bu soytarıların seslerini keselim

Can I get a witness? HELL YEAH!
Bir tanık alabilir miyim? LANET EVET! ]

Quick gotta move fast, gotta perform miracles
Çabuk, hızlı hareket etmeliyiz, mucizeler gerçekleştirmeliyiz

Gee willikers, Dre, holy bat syllables
G'Williker's, Dre, kutsal sopa heceler

Look at all the bullshit that goes on in Gotham when I'm gone
Ben yokken Gotham'da olup biten tüm bu saçmalığa bak

Time to get rid of these rap criminals
Bu rap katillerinden kurtulma vakti geldi

So skip to your lou while I do what I do best
Karizmatik halini takın ben en iyi yaptığım şeyi yaparken

You ain't even impressed no more, you're used to it
Artık etkilenmiyorsunuz bile, buna alıştınız

Flows too wet, nobody close to it
Çok ıslak akıyor, kimse buna yakın değil

Nobody says it, but still everybody knows the shit
Kimse bunu söylemiyor ama yine de herkes bu b.ku biliyor

The most hated on out of all those who say they get hated on
Nefret edildiklerini söyleyenler arasında en nefret edileni

In eighty songs and exaggerate it all so much
Seksen şarkıda ve bunu çok fazla abrtıyorlar

They make it all up, there's no such thing Tamamen uyduruyorlar, öyle bir şey yok

Like a female with good looks , who cooks and cleans
Güzel görünen, yemek pişirip temizlik yapan bir kadın olmadığı gibi

It just means so much more to so much more people
Bu çok daha fazla insana çok daha fazla şey ifade ediyor

When you're rappin' and you know what for
Rap yaptığın ve ne için yaptığını bildiğin zaman

The show must go on
Şov devam etmeli

So I'd like to welcome y'all to Marshall and Andre's carnival, C'mon! Now...
Hepinizi Marshall ve Andre'nin karnavalına buyur etmek istiyorum, Hadi! Şimdi...

Nakarat x2

Its just like old times, the dynamic duo two old friends,
Tıpkı eski günlerdeki gibi, dinamik ikili iki eski arkadaş

Why panic, you already know who's fully capable, the two capped heroes
Neden bu panik, kimin tamamen yetenekli olduğunu zaten biliyorsun, iki maskeli kahraman

Dial straight down the center eight-zero-zero
Doğrudan merkezi 8-0-0 ı tuşla

You can even call collect, the most feared duet
İstersen ödemeli de arayabilirsin, en korkulan düet

Since me and Elton played career Russian Roulette
Ben ve Elton kariyerine Rus Ruleti oynadığımızdan beri

And never even see me blink or get to bustin' a sweat
Ve asla gözümü bile kırpmadım ve tek damla ter dökmedim

People steppin' over people just to rush to the set
İnsanlar sete gelebilek için birbiriniz eziyor

Just to get to see an MC who breathes so freely
Sadece bu kadar özgürce nefes alan bir MC görmek için

Ease over these beats and be so breezy
Bu ritimleri yumuşatan ve bu kadar neşeli olan

Jesus how can shit be so easy, how can one Chandra be so Levy?
Tanrım bu b.k nasıl bu kadar kolay olabilir,

Turn on these beats, MC's don't see me
Bu tempoları başlatıyorum, MC'ler beni görmüyor

Believe me BET and MTV
İnana bana BET ve MTV

Are gonna grieve when we leave, dog, fo' sheezy
Biz gittiğimizde acı cekecekler, adamım, kesinlikle

Can't leave rap alone, the game needs me
Rap'i yalnız bırakamam, oyunun bana ihtiyacı var

Till we grow beards, get weird, and disappear into the mountains
Biz sakal bırakıp, acayipleşip, dağlarda gözden kaybolana kadar

Nothin' but clowns down here
Burada soytarılardan başka bir şey yok

But we ain't fuckin around round here
Ama biz burada oyalanmıyoruz

Yo Dre. . . -What up? Can I get a Hell? -Hell Yeah!& Now...
Hey Dre. . . -Ne var? Bir Lanet alabilir miyim? -Lanet Evet!&Şimdi...

Nakarat x2

Da Da Da Da Da Da Da Da Marshall! & Da Da Da Da Da Da Da Marshall!

So there you have it folks, Marshall has come to save the day
İşte gördünüz millet, Marshall günü kurtarmaya geldi

Back with his friend Andre, and to remind you that bullshit does not pay
Arkadaşı Andre ile geri döndü, size saçmalığın para etmediğini hatırlatmak için

Because Marshall! And Andre are here to stay
Çünkü Marshall! Ve Andre kalmak için buradalar

And never go away until our dying day until we're old and grey
Ve asla gitmeyecekler, ta ki ölüm günlerine kadar, yaşlı ve gri olana kadar

Marshall! So until next time friends, same blonde hair, same rap channel
Marshall! Öyleyse bir dahaki sefere kadar dostlar, aynı sarı saç, aynı rap kanalı

Good night everyone, Thank you for coming
İyi geceler herkese, geldiğiniz için teşekkürler

Your host for the evening. . . Marshall! Oh...
Bu akşamki ev sahibiniz. . . Marshall! Oh...
© 2003-2024 www.alternatifim.com/ Her Hakkı Saklıdır.