[E] >  [Eminem Şarkı Çevirileri] > Crack A Bottle Şarkı Çevirisi
Sponsored Links

Eminem - Crack A Bottle

Gönderen:bosslife
Eklendi:
Yeni Çeviri Eklemek İçin Tıklayın Çeviri Ekle      Hata DüzeltHata Düzelt
Ooww Ladies and gentlemen
Bayanlar baylar
The moment you've all been waiting for ..
Beklediğiniz an..
In this corner : weighing 175 pounds,
Bu köşede: 175 pound ağırlağında,
with a record of 17 rapes, 400 assaults, and 4 murders,
17 tacizin kaydıyla, 400 saldırı ve 4 cinayet
the undisputed, most diabolic villain in the world :
Tartışılmaz dünyadaki en şeytani kötü adam
Slim Shady!
İnce Shady!

Chorus : Eminem
So crack a bottle, let your body waddle
Şişe çatlar, vücudunun badi badi yürümesine izin ver
Don't act like a snobby model.you just hit the lotto
Züppe bir model gibi hareket etme. Sadece tombalayı vur.
O-oh o-oh, bitch3s hopping in my Tahoe
Cadılar benim Tahoe'mde zıplarken
Got one riding shotgun and no not one of them got clothes
Sataşıp ateş eden biri haline gel ve onun giyisilerinden biri olma
Now where's the rubbers? Whose got the rubbers?
Şimdi lastikler nerede? Kimin lastikleri?
I noticed there's so many of them
Onların o kadar çok olduğunu fark ettim
and there's really not that many of us.
Ve gerçekten biz bu kadar çok değiliz.
Ladies love us and my posse's kicking up dust.
Bayanlar bizi sever ve grubumun tekmelemesi tozun yukarısıdır.
It's on till the break of dawn
Şafağın batışına kadardır
and we're starting this party from dusk
Ve akşam karanlığından bu partiye başlıyoruz

Ok … let's go
Tamam… hadi gidelim

Eminem
Back wit Andre, the giant, mister elephant tusk
Geri zeka, Andre'dir, dev, bay fil dişi
Fix your mugs, you'll just be another one bit the dust
Suratını belirle, sadece tozun başka bir parçası olacaksın
Just one of my mothers son who got thrown under the bus
Sadece otobüsün altında atılan benim anne oğlumun biri
Kiss my butt. Lick the Frumunda cheese from under my nuts
**** öp. Fındıklarımın altından Frumunda peynirini ye
It disgusts me to see the game the way that it looks
Görünen yolu, oyunu görmek için benden iğrendi
Its a must I redeem my name n haters get mushed.
O benim ismimi kurtarmalıdır ve nefret edenler ezmeli.
Bitch3s lust. Man they love me when I lay in the cut.
Cadılar kösnüdür. Adamım parçada yayarken onlar beni sever.
Fist the cup. The lady gave her eighty some paper cut.
Parçayı böl. Bayan onun seksen kağıt parçalarını verdi.
Now picture us. Its ridiculous you curse at the thought
Şimdi bizi resmet. Düşüncede lanet ettiğin saçmalık o.
Cause when I spit the verse the sh-t
Çünkü mısranın **** sapladığımda
gets worse then worcester shire sauce
Daha çok alırlar sonra çalışanların salçayı sallar
If I could fit the words as picture perfect, works every time
Mükemmel bir resim gibi kelimelere ayak uydurabilseydim, her zaman çalışırdım
Every verse, every line, as simple as nursery rhymes
Her şiir, her yol, sade gibi çocuk uyakları gibi
Its elementary. The elephants have entered the room.
Bu basit. Filler odaya girmiş.
I venture to say we're the center of attention its true
Dikkatin merkezi olduğumuzu demeye cürret ederim, bu doğru.
Not to mention back with a vengeance so here's the signal
Fazlasıyla arkada bahsetmemek, bundan dolayı sinyal buradadır
Of the bat symbol. The platinum trio's back on you hoes.
Vuruş simgesinin. Sende platin üçlüsünün arkası çapalardır.

Chorus : Eminem
So crack a bottle, let your body waddle.
Şişe çatlar, vücudunun badi badi yürümesine izin ver
Don't act like a snobby model.
Züppe model gibi hareket etme.
You just hit the lotto.
Sadece tombalayı vur.
O-oh o-oh, bitches hopping in my Tahoe .
Cadılar benim Tahoe'mde zıplarken
Got one riding shotgun and no not one of them got clothes
Sataşıp ateş eden biri haline gel ve onun giyisilerinden biri olma
Now wheres the rubbers? Whose got the rubbers?
Şimdi lastikler nerede? Kimin lastikleri?
I noticed there's so many of them
Onların o kadar çok olduğunu fark ettim
and there's really not that many of us.
Ve gerçekten biz bu kadar çok değiliz.
Ladies love us and my posses kicking up dust.
Bayanlar bizi sever ve grubumun tekmelemesi tozun yukarısıdır.
Its on till the break of dawn and were starting this party from dusk.
Şafağın batışına kadardır Ve akşam karanlığından bu partiye başlıyoruz

Ladies and gentlemen, Dr. Dre
Bayanlar ve baylar, Dr. Dre

Dr Dre
They see that low rider go by they're, like Oh my!
Onlar alçak binicinin geçtiğini görür, onlar benim gibi!
You ain't got to tell me why you're sick cuz I know why.
Neden hasta olduğunu bana söylemek için uğraşmış olamazsın, çünkü nedenini biliyorum.
I dip through in that six they like sick em Dre.
Altının içinden daldırdım, onlar Dre gibi hasta.
I'm an itch that they cant scratch, they're sick of me.
Onların tırmalayamadığı bir kaşıntıyım. Onlar bana hasta.
But hey, what else can I say? I love LA.
Fakat, hey başka ne söyleyebilirim? Los Angeles'I seviyorum.
Cuz over and above all, its just another day Çünkü bitti ve hepsi yukarıda, bu sadece başka bir gün
And this one begins where the last one ends.
Ve bu sonuncunun bittiği yerde başlar.
Pick up where we left off and get smashed again.
Ayrıldığımız yeri seç ve tekrar parçala.
I'll be dammed, just f*cked around and crashed my Benz.
Baraj yapacağım, sadece **** ve Benz'ime çarp.
Driving around with a smashed front end
Sonun önünde kazayla sürüyor
Lets cash that one in.
Hadi paraya çevirelim,
Grab another one from out the stable
Dışarıdaki ahırdan başka bir kapış
The Monte Carlo, El Camino or the El Dorado
Monte Carlo, El Camino ya da El Dorado
The hell if I know.
Biliyorsam cehennem.
Do I want leather seats or vinyl?
Deri koltuk ya da vinil ister miyim?
Decisions, decision
Karar, karar
Garage looks like Precision Collision.
Garaj Precision Collision gibi görünüyor.
Or Maaco beats quake like Waco
Ya da Maaco, Waco gibi titretir
Just keep the bass low speakers away from your face though
Sadece buna rağmen senin yüzünden levrek, alçak konuşmacıları uzak tut

Chorus : Eminem
So crack a bottle, let your body waddle.
Şişe çatlar, vücudunun badi badi yürümesine izin ver
Don't act like a snobby model .
Züppe model gibi hareket etme.
You just hit the lotto.
Sadece tombalayı vur.
O-oh o-oh, bitches hopping in my Tahoe .
Cadılar benim Tahoe'mde zıplarken
Got one riding shotgun and no not one of them got clothes
Sataşıp ateş eden biri haline gel ve onun giyisilerinden biri olma
Now wheres the rubbers? Whose got the rubbers?
Şimdi lastikler nerede? Kimin lastikleri?
I noticed there's so many of them
Onların o kadar çok olduğunu fark ettim
and there's really not that many of us.
Ve gerçekten biz bu kadar çok değiliz.
Ladies love us and my posses kicking up dust.
Bayanlar bizi sever ve grubumun tekmelemesi tozun yukarısıdır.
Its on till the break of dawn and were starting this party from dusk.
Şafağın batışına kadardır Ve akşam karanlığından bu partiye başlıyoruz

And I take great pleasure in introducing: 50 Cent
ve tartışmadaki harika zevki alıyorum: 50 Cent

50 Cent
It's bottle after bottle
Şişeden sonra şişe
The money ain't a thang when you party with me
Para benimle parti yaptığın zamandan değildir
Its what we into its simple
Bu içinde olduğumu, basit
We ball out of control like you wouldn't believe
Senin inanmayacağın gibi kontrolün dışında yuvarlıyoruz
I'm the napalm the bomb the don i'm King Kong
Bomba yapımında kullanılan maddeyim, bombayım, beyefendiyim, ben King Kong'um
Get rolled on wrapped up and reigned on
Yukarıya sarılan ve saltanat süren akıl
I'm so calm through Vietnam ring the alarm
Vietnamdan geçerek çalan alarm kadar sakinim
Bring the shaun dawn burn marajauan do what you want
Shaun şafak yanığına marajauanı getir, istediğini istiyor musun
Nigga on and on till the break of what
Zenci ve neyin kırıldığına dair
Get the paper man i'm caking you know i don't give a f*ck
Kağıt adamı al, ben kaplanıyorum, biliyorsun sana ***** veremem
I spend it like it don't mean nothing
Bunu ödedim bunun hiçbir anlama gelmediği gibi
Blow it like its supposed to be blown
Bunu uçur onun uçurulmuş olduğunu zannettiği gibi
Mother f*cker i'm grown
Anne ***** ben büyüdüm
I stunt i style i flash the sh-t
Engellerim Stilim birden patlarım
I gets what the f*ck i want so what I trick
***** alırım muzipliğimi isterim
Fat ass birkin bags classy sh-t Jimmy Choo shoes
Jimmy Choo ayakkabılarının olduğu *** şık çantadaki şişman ***
I say move a bitch move
***** taşıyacağımı söylerim

Chorus : Eminem
So crack a bottle, let your body waddle.
Şişe çatlar, vücudunun badi badi yürümesine izin ver
Don't act like a snobby model .
Züppe model gibi hareket etme.
You just hit the lotto.
Sadece tombalayı vur.
O-oh o-oh, bitches hopping in my Tahoe .
Cadılar benim Tahoe'mde zıplarken
Got one riding shotgun and no not one of them got clothes
Sataşıp ateş eden biri haline gel ve onun giyisilerinden biri olma
Now wheres the rubbers? Whose got the rubbers?
Şimdi lastikler nerede? Kimin lastikleri?
I noticed there's so many of them
Onların o kadar çok olduğunu fark ettim
and there's really not that many of us.
Ve gerçekten biz bu kadar çok değiliz.
Ladies love us and my posses kicking up dust.
Bayanlar bizi sever ve grubumun tekmelemesi tozun yukarısıdır.
Its on till the break of dawn and were starting this party from dusk
Şafağın batışına kadardır Ve akşam karanlığından bu partiye başlıyoruz
© 2003-2024 www.alternatifim.com/ Her Hakkı Saklıdır.