[E] >  [Eminem Şarkı Çevirileri] > Crazy In Love Şarkı Çevirisi
Sponsored Links

Eminem - Crazy In Love

Gönderen:mentaemre
Eklendi:
Yeni Çeviri Eklemek İçin Tıklayın Çeviri Ekle      Hata DüzeltHata Düzelt
Tell myself that I was doing alright
Kendime doğruyu yaptığımı söylüyorum
Theres nothing left to do tonight
Bu gece geride yapılacak bir şey yok
I go crazy on you,
Üzerinde delireceğim
crazy on you,
Sende delireceğim
Let me go crazy, crazy on you, whoooo
Bırak delireym, senin üzerinde delireyim

Can't you see what you do to me baby?
Bana ne yaptığını göremiyormusun bebeğim
You make me crazy, you make me act like a maniac.
Beni deliye çeviriyorsun, bir manyak gibi davranmama neden oluyorsun
Im like a lunatic, you make me sick
Bir kaçık gibiyim, beni hasta ediyorsun
You're truly the only one who can do this to me
Sen gerçekten ve tek kişisin bunu bana yapabilecek
You just make me get so crazy.
Sadece beni deliye çeviriyorsun
I go schizo, I get so insane I just go skitzophrenic
Şizoya bağlıyorum, Aklımı kaçırıyorum , şizofrenik oluyorum
One minute I want to slit your throat
Bir dakika, senin boğazını yarmak istiyorum
The next I want sex.
Sonra sex istiyorum
You make me crazy,
Beni delirtiyorsun
The way we act like 2 maniacs in the sack
Yatakta 2 manyak gibi davranıyoruz
We f*ck like 2 jackrabbits
2 kır tavşanıı gibi sevişiyoruz
And maybe thats a bad habit.
Ve belki bu kötü bir huydur
Cuz the next day we're right back at it
Çünkü bir sonraki gün onun tam tersiyiz
In the same exact pattern
Aynı kesin model içinde
What the f*ck is the matter with us
Bizim sorunumuz ne
We cant figure out if it's lust
Eğer bu şehvetse bununla başa çıkamayız
Or its love is what's attracting us to each other
Ya da aşksa birmirimizi etkileyen
They say that every man grows up to marry his own mother.
Derler ki ; her erkek kendi annesiyle evlenmek için büyür
Which would explain why you're such a motherf**king bitch
Senin kahrolası bir sürtük olduğunu hangisi açıklar
But I stay and still stick it out with you even though I just hit you today
Ama kalıyorum ve sana katlanıyorum sana bugün vuracağım halde
But you deserve it you hit me first and provoked me to choke you
Ama sen bunu hakettin bana vurarak ve provoke ederek, seni boğmamı
Just cuz I came home late last night crawled in bed and I woke you.
Çünkü sadece geçen gece eve geldim yatağa süründüm ve seni uyandırdım
But if theres one thing about you that I admire it's, baby,
Ama senin hakkında tek birşey varsa benim kabul edeceğim,bebeğim
Because you stay with me, maybe, cuz youre as crazy as I am
Çünkü benimle kalıyorsun,belki, çünkü benim kadar delisin
Cuz when I look at you I can see an angel in your eyes
Çünkü sana baktığımda gözlerinde bir melek görebiliyorum
But if I look deeper inside I see your freakish little side.
Ama daha derinlere indiğimde senin o ucube tarafını görüyorum
Like a devil in disguise,
Kılık değiştirmiş bir şeytan gibi
Youre always full of surprises
Herzaman sürprizlerle dolusun
Always pullin devices
Herzaman aletleri çekiyorsun
Out your purse little vibrators and dildos
Çantandan dışarı küçük vibrator ve dildolarını
You f*ck yourself so much
Kendini çok fazla beceriyorsun
You barely feel those anymore
Onları zar zor hissediyorsun artık
Youre only 24 but youre plenty more mature
Sadece 24 yaşındasın ama yeterince fazla olgunsun
Than those other little hoes
Diğer küçük fahişelere göre
Who just act like little girls
Küçük kız takliti yapan kızlar
Like theyre in middle school still
Hala orta okuldaymışlar gibi
Youre crazy sexy cool, chillin
Çok çılgın ve sexy soğuksun
You play your position
Pozisyonunu oynuyorsun
You never step out of line
Sınırı aşmıyorsun asla
Even though I stay in your business
Senin becermeye devam ederken bile
Youve always kept out of mine.
Beni herzaman aklının dışında tuttun
I wonder what's on your mind
Merak ediyorum aklının içinde ne var
Sometimes they say love is blind
Bazen derler aşk kördür
Maybe thats why the first time I dotted your eye
Belki de bu neden ilk görüşte gözlerine kilitlendiğimi açıklar
You aint see the sign
İşaretleri görmüyorsun
[with Chorus]
Or maybe you did, maybe you like being shoved
Ya da belki de gördün, belki dürtülmekten hoşlanıyorsun
Maybe cuz were crazy in loooove
Belki çünkü biz delice aşıktık

[Chorus]
I go crazy on you
Senin üzerinde deliriyorum
crazy on you, lemme go crazy, crazy on you, whoooo
Deliriyorum, bırak delireyim,üzerinde deliriyorum

You are the ink to my paper
Kağıdımdaki mürekkepsin
What my pen is to my pad
Bloknotuma kalemin yazdığı
The moral, the very fiber
Ahlaki, fazla karakterli
The whole substance to my rap.
Rapimin bütün içeriği
You are my reason for being
Benim oluş nedenimsin
The meaning of my existance
Var oluşumun anlamısın
If it wasnt for you
Eğer senin için değildiyse
I would never be able to spit this
Bunları asla dökülemezdim
As intense as I do and the irony
Yaptığım gibi yoğun ve ironi
Is you rely on me as much
Bana okadar güveniyormusun
as I rely on you to inspire me like you do.
Benim sana güvendiğim gibi senin yaptığın gibi ilham vermek
You provide me the lighter-fluid the fuel my fire
Ateşimi körüklemeyi sağlıyorsun
Youre my entire supply
Mevcut olan tüm şeyimisin
Gas, the match, the igniter.
Gaz,kibrit,ateşleyici
The only way that I am able to stay so stable
Sabir kalabilmemin tek yolu
Is you're the legs to my table
Senin masamın bacakları olman
If you were to break Id fall on my face.
Eğer kırılırsan yüzümün üzerine düşerim
But I am always going to make you feel
Ama her zaman sana hissettireceğim
I dont need you as much as I really need you
Sana ihtiyacım olmadığını sana ihtiyacım olduğu kadar
So you dont use it to your advantage.
O yüzden avantajını kullanmazsın
But you are essential to me
Ama sen benim olmazsa olmazımsın
You are the air I breathe Aldığım nefessin
I believe if you ever leave me
İnanıyorum ki eğer beni terk edersen
Id probably have no reason to be.
Yaşamak için nedenim kalmazdı sanırım
You are the Kim to my Marshall
Sen benim Marshall'ıma Kim'sin
You are the Slim to my Shady
Sen Shady'me Slim'sin
The Dre to my Eminem
Eminem'ime Dre
The Alaina to my Haillie.
Haillie'me Alaina'sın
You are the word that I am looking for when
Sen aradığım kelimesin
I am trying to describe how I feel inside
Derinlerde nasıl hissettiğimi açıklamaya çalıştığım
And the right one just wont come to my mind.
Ve doğru olan aklıma gelmeyecek
You are like the pillar that props me up
Sen dayandığım sütunsun
The beam that supports me
Beni destekleyen kişirsin
The bitch who never took half,
Asla yarısını almayan s*rtük
The wife who never divorced me.
Beni asla boşamayan eş
You are like the root to my evil
Sen kötülüğümün kökü gibisin
You let my devil come out me
İçimdeki şeytanı dışarıya çıkarıyorsun
You let me beat the shit out you
Seni dışarı atmamı sağlıyorsun
Before you beat the shit out me.
Sen beni dışarı atmadan önce

And no matter how much
Ve ne kadarsa farketmez
Too much is never enough
Çok fazla asla yeterli değildir
Maybe cuz were crazy in loooove
Belki çünkü biz delice aşığızdır

I go crazy on you
Senin üzerinde deliriyorum
Crazy on you, lemme go crazy, crazy on you, whoooo
Deliriyorum,bırak delireyim,üzerinde deliriyorum
© 2003-2024 www.alternatifim.com/ Her Hakkı Saklıdır.