[E] >  [Eminem Şarkı Çevirileri] > Hailie's Song Şarkı Çevirisi
Sponsored Links

Eminem - Hailie's Song

Eklendi:
Yeni Çeviri Eklemek İçin Tıklayın Çeviri Ekle      Hata DüzeltHata Düzelt
Hailie's Song &&Halilie'nin şarkısı

Yo I can't sing…but I feel like singing
Hey söyleyemiyorum…ama söylemek istiyorum

I want to fuckin' sing…cuz I'm happy…yea…I'm happy
Lanet şarkıyı söylemek istiyorum…çünkü mutluyum…evet mutluyum

I got my baby back…yo…check it out...
Bebeğimi geri aldım…hey…dinle…

Somedays I sit staring out the window, watchin' this world pass me by
Bazı günler oturup pencereden dışarı bakarım, dünyanın akıp gitmesini izlerim

Sometimes I think there's nothin' to live for. I almost break down and cry.
Bazen yaşamaya değer hiçbir şey olmadığını düşünürüm. Neredeyse kendime hakim olamayıp ağlarım

Sometimes I think I'm crazy. I'm crazy, oh so crazy.
Bazen deli olduğumu düşünürüm. Deliyim, oh çok deliyim

Why am I here? Am I just wasting my time?
Neden buradayım? Sadece vaktimi boşa mı harcıyorum?

But then I see my baby, suddenly I'm not crazy
Ama sonra bebeğimi görürüm, aniden deli değilim

It all makes sense when I look into her eyes
Gözlerinin içine baktığım zaman her şey anlam kazanır

Nakarat :

[ Cuz sometimes it feels like the world's on my shoulders
Çünkü bazen dünya omuzlarımdaymış gibi geliyor

Everyone's leaning on me
Herkes üzerimde baskı kuruyor

Cuz sometimes it feels like the world's almost over
Çünkü bazen dünya neredeyse sona ermiş gibi geliyor

But then she comes back to me.
Ama sonra o bana geri dönüyor ]

My baby girl keeps getting' older, I watch her grow up with pride
Küçük kızım büyümeye devam ediyor, yetişmesini gururla seyrediyorum

People make jokes cuz they don't understand me, they just don't see my real side
İnsanlar alay ediyor çünkü beni anlamıyorlar, benim gerçek tarafımı görmüyorlar

I act like shit don't phase me, inside it drives me crazy
Bu b.k beni etkilemiyormuş gibi davranıyorum, içimde beni deliye çeviriyor

My insecurities could eat me alive
Güvensizliğim beni canlı canlı yiyebilir

But then I see my baby, suddenly I'm not crazy
Ama sonra bebeğimi görürüm, aniden deli değilim

It all makes sense when I look in her eyes.
Gözlerinin içine baktığımda her şey anlam kazanır

Nakarat

Man, if I could sing, I'd keep singin' this song to my daughter
Adamım, eğer söyleyebilseydim, kızıma bu şarkıyı söyleyeme devam ederdim

If I could hit the notes, I'd blow something as long as my father
Eğer notaları bulabilseydim,

To show her how I feel about her
Kızıma, ona karşı nasıl hissettiğimi göstermek için

How proud I am that I got her
Ona sahip olduğum için ne kadar gururlu olduğumu

God, I'm a daddy, I'm so glad that her mom didn't *censored* (want her)
Tanrım, ben bir babayım, annesi onu *sansürlü* (istemediği için) çok memnunum

Now you probably get this picture from my public persona
Genelde büründüğüm kişilikten muhtemelen gördüğün resim

That I'ma pistol packin' drug addict who bags on his mama
Benim tabanca taşıyan ve annesine sataşan bir uyuşturucu bağımlısı olduğum

But I wanna to just take this time out to be perfectly honest
Ama tamamen dürüst olmak için sadece bu molayı almak istiyorum
Cuz there's a lot of shit I keep bottled that hurts deep inside of my soul
Ama sakladığım ve ruhumun derinliklerini acıtan birçok b.k var

And just know that I grow colder the older I grow
Ve sadece bil ki yaşlandıkça daha da soğuyorum

This boulder on my shoulder gets heavy and harder to hold,
Omuzlarımdaki bu kaya ağırlaşıyor ve tutması daha zorlaşıyor

And this load is like the weight of the world, and I think my neck is breakin'
Ve bu yük dünya kadar ağır, ve sanırım boynum kırılıyor

Should I just give up or try to live up to these expectations?
Sadece pes mi etmeliyim yoksa bu beklentilere karşılık vererek yaşamalı mıyım?

Now look, I love my daughter more than life in itself
Şimdi bak, kızımı hayatta her şeyden çok seviyorum

But I got a wife that's determined to make my life livin' hell
Ama hayatımı cehenneme çevirmeye kararlı bir karım var

But I handle it well, given the circumstances I'm dealt
Ama altından iyi kalkıyorum, koşullara bakıldığında anlaştım

So many chances, man, it's too bad - could have had someone else
Çok fazla ihtimal var, dostum, bu çok kötü- başka birini bulabilirdim

But the years that I've wasted is nothing to the tears that I've tasted
Ama harcadığım yıllar tattığım gözyaşlarının yanında hiçbir şey

So here's what I'm facin'…3 felonies, 6 years of probation
İşte yüzleştiğim şey... 3 ağır suç, 6 yıl gözaltı

I've went to jail for this woman, I've been to bat for this woman
Bu kadın yüzünden hapse girdim, bu kadın yüzünden sopa yedim

I've taken bats to people's backs, bent over backwards for this woman
Birilerinin sırtına sopayla vurdum, bu kadın için canımı dişime taktım

Man, I should have seen it coming
Dostum, bunun gelişini görmeliydim

What did I stick my penis up in?
Penisimi neye bulaştırdım?

Wouldn't have ripped the pre-nup up if I'da seen what she was fuckin.'
Neyi becerdiğini görmüş olsaydım evlilik sözleşmesini yırtmazdım

But fuck it, it's over. There's no more reason to cry no more
Ama s....r et, artık bitti. Artık ağlamak için başka neden yok

I got my baby, baby the only lady that I adore(Hailie).
Bebeğimi aldım, bebeğim, taptığım tek bayan(Hailie)

So sayonara, try tommorra, nice to know ya
O yüznde sayanora, yarın dene, seni tanımak güzeldi

Our baby's traveled back to the arms of her rightful owner
Bebeğimiz yasal sahibinin kollarına geri döndü

And suddenly it seems like my shoulder blades have just shifted
Ve aniden öyle görünüyor ki kürek kemiklerim değişti

It's like the greatest gift you could get. The weight has been lifted
Bu alabileceğin en harika hediye gibi. Ağırlık kalktı

And now it don't feel like the world's on my shoulders
Ve şimdi dünya omuzlarımdaymış gibi gelmiyor

Everyone's leaning on me
Herkes üzerimde baskı kuruyor

Cuz my baby knows that her dad is a soldier
Çünkü kızım babasının bir asker olduğunu biliyor

Nothing can take her from me
Hiçbir şey onu benden alamaz

Told you I can't sing..Oh well... I tried...
Dedim ya söyleyemiyorum...Oh peki... Denedim

Hailie, remember when I said if you ever need anything, Daddy would be right there?
Hailie, hatırlıyor musun eğer bir şeye ihtiyacın olursa ,Baba hemen yanında olacak demiştim

Guess what? Daddy's here, and I ain't going nowhere, baby. I love you…(kiss)
Bil bakalım...Baba burada, hiçbir yere gitmiyorum, bebeğim. Seni seviyorum...(muck)
© 2003-2024 www.alternatifim.com/ Her Hakkı Saklıdır.