[F] >  [Fall Out Boy Şarkı Çevirileri] > Bang The Doldrums Şarkı Çevirisi
Sponsored Links

Fall Out Boy - Bang The Doldrums

Eklendi:
Yeni Çeviri Eklemek İçin Tıklayın Çeviri Ekle      Hata DüzeltHata Düzelt
I wrote a goodbye note in lipstick on your arm when you passed out,
Kendinden geçtiğinde rujla koluna elveda notu yazdım,

I couldn't bring myself to call, except to call it quits,
Kendimi aramaya ikna edemedim, bırakmış olarak saymak dışında,
Best friends, ex-friends to the end,
En iyi arkadaşlar,sonuna kadar eski arkadaşlar

Better of as lovers and not the other way around,
Sevgili olarak daha iyi başka yolu yok,

Racing through the city, windows down,
Şehrin bi ucundan öbür ucuna yarış, pencereler aşağı

In the back of yellow-checkered cars.
Sarı damalı arabaların arkasındaki.

You're all wrong,
Hepiniz yanılıyorsunuz,

You're all wrong,
Hepiniz yanılıyorsunuz,

Are we all wrong?
Hepimiz yanılıyor muyuz?

You're all wrong,
Hepiniz yanılıyorsunuz,

This city says;
Bu şehir der ki;

Come Hell or high water, when I'm feeling hot and wet,
Cehenneme ya da mede gel, kendimi sıcak ve ıslak hissederken,

I can't commit to a thing, be it heart or hospital,
Birşeyi üstlenemiyorum,kalpte veya hastahanede bulunmak

Best friends, ex-friends to the end,
En iyi arkadaşlar,sonuna kadar eski arkadaşlar

Better of as lovers and not the other way around,
Sevgili olarak daha iyi başka yolu yok,

Racing through the city, windows down,
Şehrin bi ucundan öbür ucuna yarış, pencereler aşağı

In the back of yellow-checkered cars.
Sarı damalı arabaların arkasındaki.

You're all wrong,
Hepiniz yanılıyorsunuz,

You're all wrong,
Hepiniz yanılıyorsunuz,

Are we all wrong?
Hepimiz yanılıyor muyuz?

You're all wrong,
Hepiniz yanılıyorsunuz,

The tombstones are waiting,
Mezar taşları bekliyor,
They were half engraved,
Yarı kazınmışlar,

They knew it was over,
Bittiğini biliyorlardı,

Just didn't know the date.
Sadece tarihi bilmiyorlardı.

And I cast a spell over the West to make you think of me,
Ve batıya doğru sihir serptim beni düşünmen için,

The same way I think of you,
Benim seni düşündüğüm şekilde,

This is a love song in my own way,
Bu benim yöntemimle bir aşk şarkısı,

Happily ever after, below the waist.
Sonsuza kadar mutlu, belden aşağı.


Best friends, ex-friends to the end,
En iyi arkadaşlar,sonuna kadar eski arkadaşlar

Better of as lovers and not the other way around,
Sevgili olarak daha iyi başka yolu yok,

Racing through the city, windows down,
Şehrin bi ucundan öbür ucuna yarış, pencereler aşağı

In the back of yellow-checkered cars.
Sarı damalı arabaların arkasında.

You're all wrong,
Hepiniz yanılıyorsunuz,

You're all wrong,
Hepiniz yanılıyorsunuz,

Are we all wrong?
Hepimiz yanılıyor muyuz?

You're all wrong,
Hepiniz yanılıyorsunuz,

Best friends
En iyi arkadaşlar

Ex-friends till the end
Sonuna kadar eski arkadaşlar

Better off as lovers
Sevgili olarak daha iyi

And not other way around
Ve başka yolu yok

Ex-friends to the end
Sononuna kadar eski arkadaşlar

Better off as you're wrong
Sizin yanılıyo olmanız daha iyi
© 2003-2024 www.alternatifim.com/ Her Hakkı Saklıdır.