[F] >  [Florida Şarkı Çevirileri] > Right Round (feat.Kesha) Şarkı Çevirisi
Sponsored Links

Florida - Right Round (feat.Kesha)

Eklendi:
Yeni Çeviri Eklemek İçin Tıklayın Çeviri Ekle      Hata DüzeltHata Düzelt
[Intro - Flo Rida (Kesha)]:
You spin my head right round, right round
Başımı döndürüyorsun etrafında, etrafında
When you go down, when you go down down
Aşağıya gidince, aşağıya gidince (inince)

(You spin my head right round, right round)
(Başımı döndürüyorsun etrafında, etrafında)
(When you go down, when you go down down)
(Aşağıya gidince, aşağıya aşağıya gidince)

[Verse 1 - Flo Rida]:
Hey
Hopped out of that house with my swagger
Fiyakamla evden dışarı sıçradım
Hop in that with girl, I got places to go!
Şu kızla içeri sıçrarım, gidecek yerlerim var!
People to see, time is precious
Görülecek insanlar, zaman kıymetlidir
I look at my crowd and they out of control
Kalabalığıma bakıyorum ve kontrolden çıkmışlar
Just like my mind where Im going
Tıpkı benim aklım gibi gittiğim yer
No women, no shorties, no nothin but clothes
Hayır kadınlar, hayır kısalar, giysiden başka hiçbirşeye hayır
No stoppin now, my parolees on role
Şimdi durmaya hayır, şeref sözlerim rolde
I like my jewelry, thats always on gold
Mücevherlerimi seviyorum, daima altından
I know the storm is comin
Biliyorum fırtına geliyor
my pockets keep tellin me its gonna shower
ceplerim bana sağanak olacağını söyleyip duruyor
Call up my homies thats home
Yakın dostları arıyorum
Then pop in the night cuz its meant to be ours
Sonra gecede patlıyoruz çünkü gece bizim olmalı
We keep a fade away shot cuz we ballin
Gözden kaybolan bir atış yapıyoruz çünkü cesaret ediyoruz
its platinum patron that be ours
o bizim olan platinyum müşteri
Lil mama, I owe you just like the flowers
Küçük anne, sana borcum var tıpkı çiçekler gibi
Girl you too drunk with all that and power clubs
Kızım sen çok sarhoşsun bunun hepsiyle ve güç klüpleriyle

[Chorus - Flo Rida (Kesha)]:
You spin my head right round, right round
Başımı döndürüyorsun etrafında, etrafında
When you go down, when you go down down
Aşağıya gidince, aşağıya gidince (inince)

(You spin my head right round, right round)
(Başımı döndürüyorsun etrafında, etrafında)
(When you go down, when you go down down)
(Aşağıya gidince, aşağıya aşağıya gidince)

From the top of the pole I watch her go down
Onun (she) direğin tepesinden aşağı inişini izliyorum
She got me throwin my money around
O (she) paramı etrafa saçmama neden oluyor
Aint nothin more beautiful to be found
Daha güzel bulunacak hiçbirşey yok
Its goin down down
Aşağı gidiyor aşağı
From the top of the pole I watch her go down
Onun (she) direğin tepesinden aşağı inişini izliyorum
She got me throwin my money around
O (she) paramı etrafa saçmama neden oluyor
Aint nothin more beautiful to be found
Daha güzel bulunacak hiçbirşey yok
Its goin down down
Aşağı gidiyor aşağı

[Verse 2 - Flo Rida]:
Hey
Shawty must know I'm not playin
Shawty oyun oynamadığımı bilmeli
My money love her like a numba one fan
Param onu bir numaralı hayranı gibi seviyor
Dont look at my mouth, let her talk to my fans
Ağzıma bakma, bırak hayranlarıma konuşsun
My Benjamin Franklin
Benim Benjamin Franklin'im
A couple of grands, I got rubber bands
Birkaç tane bin dolar, plastik bantlarım var
My paper planes makin a dance
Kağıt uçağım bir dans yapıyor
Get dirty all night, thats part of my thing Tüm gece terbiyesiz ol, olayımın parçası bu
Keep building castles thats made out of sand
Kumdan yapılan kaleler inşa etmeye devam et
Shes amazing, the fire blazing
O (she) şaşırtıcı, parlayan ateş
Hotter than Cajun
Cajun'dan daha sıcak
Girl wont you move a lil closer
Kızım biraz daha yakına gelmeyecek misin
Time to get paid, its maximum wage
Ödeme zamanı, işte en yüksek maaş
That body belong on a poster
Bir posterin üstüne layık vücut
Im in a daze, that bottom is wavin at me
Ben afalladım, poposu bana sallandı
Like damn it I know you
Lanet olsun seni tanıyorum gibi
You wanna show like a gun out of holster
Göstermek istiyorsun kılıfından çıkan tabanca gibi
Tell me whatever and Ill be your roper ..
Anlat bana ne olursa ve senin bağlayıcın olacağım

[Chorus - Flo Rida (Kesha)]:
You spin my head right round, right round
Başımı döndürüyorsun etrafında, etrafında
When you go down, when you go down down
Aşağıya gidince, aşağıya gidince

(You spin my head right round, right round)
(Başımı döndürüyorsun etrafında, etrafında)
(When you go down, when you go down down)
(Aşağıya gidince, aşağıya aşağıya gidince)

From the top of the pole I watch her go down
Onun (she) direğin tepesinden aşağı inişini izliyorum
She got me throwin my money around
O (she) paramı etrafa saçmama neden oluyor
Aint nothin more beautiful to be found
Daha güzel bulunacak hiçbirşey yok
Its goin down down
Aşağı gidiyor aşağı
From the top of the pole I watch her go down
Onun (she) direğin tepesinden aşağı inişini izliyorum
She got me throwin my money around
O (she) paramı etrafa saçmama neden oluyor
Aint nothin more beautiful to be found
Daha güzel bulunacak hiçbirşey yok
Its goin down down
Aşağı gidiyor aşağı

[Verse 3 - Flo Rida]:
Im spendin my money
Paramı harcıyorum
Im out of control
Kontrolden çıktım
Somebody help me
Biri bana yardım etsin
Shes takin my bank roll
O benim banka tomarlarımı alıyor
But Im king of the club
Ama ben klübün kralıyım
And Im wearin the crown
Ve tacı ben giyiyorum
Poppin these bottles
Bu şişeleri patlatıyorum
Touchin these models
Bu modellere dokunuyorum
Watchin they asses go down down (down, down...)
Onları izliyorum aşağı inerken (aşağıya)

You spin my head right round, right round
Başımı döndürüyorsun etrafında, etrafında
When you go down, when you go down down
Aşağıya gidince, aşağıya gidince

(You spin my head right round, right round)
(Başımı döndürüyorsun etrafında, etrafında)
(When you go down, when you go down down)
(Aşağıya gidince, aşağıya aşağıya gidince)

You spin my head right round, right round
Başımı döndürüyorsun etrafında, etrafında
When you go down, when you go down down
Aşağıya gidince, aşağıya gidince

(You spin my head right round, right round)
(Başımı döndürüyorsun etrafında, etrafında)
(When you go down, when you go down down)
(Aşağıya gidince, aşağıya aşağıya gidince)
© 2003-2023 www.alternatifim.com/ Her Hakkı Saklıdır.