[G] >  [Green Day Şarkı Çevirileri] > 21st Century Breakdown Şarkı Çevirisi
Sponsored Links

Green Day - 21st Century Breakdown

Gönderen:delikadir
Eklendi:
Yeni Çeviri Eklemek İçin Tıklayın Çeviri Ekle      Hata DüzeltHata Düzelt
born into nixon, i was raised in hell.
Nixon olarak doğup,cehhenemde büyüdüm.
a welfare child where the teamsters dwelled.
refah bir çocuk araba şoförlerine doğru yaşıyordu
the last one born, the first one to run,
son bir doğuş,ilk kez çalıştır
my dad was blind by refinery sun.
babam rafineri güneşinden dolayı kördü

my generation is zero.
jenerasyonum sıfır
i never made it as a working class hero
hiçbir zaman işçi sınıfı kahramanı olamadım
21st century breakdown
21.yüzyıl bozulması
i once was lost but never was found.
bir kere kayboldu,ama bir daha bulunamadı
i think i'm losing what's left of my mind.
düşünüyorum ki,ben aklımın geri kalanını da kaybedeceğim.
to the 20th century deadline.
20.yüzyılın sınırına kadar.

i was made of poison and blood.
ben zehir ve kan yaptım.
condemnation is what i understood
neden kınandığımı anladım
from mexico to the berlin wall
Meksika'dan Berlin duvarına kadar
homeland security could kill us all.
yurt güvenliği hepimizi öldürebilir

my generation is zero.
jenerasyonum sıfır
i never made it as a working class hero.
hiçbir zaman işçi sınıfı kahramanı olamadım
21st century breakdown,
21.yüzyıl bozulması
i once was lost but never was found.
bir kere kayboldu,ama bir daha bulunamadı
i think i'm losing what's left of my mind.
düşünüyorum ki,ben aklımın geri kalanını da kaybedeceğim.
to the 20th century deadline.
20.yüzyılın sınırına kadar.

we are the cries of the class of 13
biz 13 sınıfın haykırışıyız
born in the era of humility
huşu çağında doğ
we are the desperate in the decline
biz düşmeyi reddediyoruz
raised by the bastards of 1969!!!
1969′un piçleri tarafından yükseldik

my name is no one, your long lost son
benim adım kimsede yok,senin uzun süredir kayıp oğlun born on the 4th of july
4 Temmuz'da doğ
raising the bygones of heroes and cons
kahramanlar ve üçkağıtçıların mazide yükselişi
left me for dead or alive
beni canlı veya ölü olarak bırak

there is the war that's inside my head
kafamın içinde savaş var
that questions the results and lies
bu soruların sonuçları ve cevapları
while breaking my back til i'm damn near well dead
sırtımı parçalarken ben ölünün yanındayım
when enough ain't enough to survive.
hayatta kalmak için yeterli değildi

i am an agent, a worker, a pawn
ben bir ajanım,bir işçiyim,bir rehineyim
my debt to the status quo
benim borcum statükoya
the scars on my hands are a means to an end
ellerimin üzerindeki yara izleri son demekti
it's all that i have to show
benim gösterimin hepsi bu kadar

i'm taking a loan on my sanity
ben kredi alıyorum aklımda
for the redemption of my soul
kurtarma için ruhum
well i am exempt from this tragedy
peki bu trajediden muafım
and the 21st century fall
ve 21.yüzyıl düşüyor

praise, liberty
övgü ve hürriyet
the freedom to obey
itaat için özgürlük
it's a song that strangles me
bu şarkı beni boğazlıyor
well, don't cross the line
peki,satır arası yapma

oh, dream american dream
oh,rüya Amerikan rüyası
i can't even see
ben bile göremem
from rainstorms 'til dawn.
sağanaktan şafağa doğru
oh,bleed america bleed
oh,kan ağlıyor american kan ağlıyor
believe what you read
ne okuduğuna inan
from heroes and cons.
kahramanlardan ve üçkağıtçılardan
© 2003-2020 www.alternatifim.com/ Her Hakkı Saklıdır.