[G] >  [Green Day Şarkı Çevirileri] > Jesus Of Suburbia Şarkı Çevirisi
Sponsored Links

Green Day - Jesus Of Suburbia

Eklendi:
Yeni Çeviri Eklemek İçin Tıklayın Çeviri Ekle      Hata DüzeltHata Düzelt
Part I
1.bölüm

I'm the son of rage and love
bn aşkın ve öfkenin oğluyum

The Jesus of suburbia
varoşların İsası

From the bible of none of the above
yukardakinin hiçbirinin incilinden

On a steady diet of
sabit bi diyetindeyim

Soda pop and Ritalin
soda pop ve ritalin

No one ever died for my sins in hell
cehennemdeki hiçkimse bnm günahlarım için ölmedi

As far as I can tell
söyleyebildiğim kadar uzak

At least the ones I got away with
en azından birileriyle kaçtım


And there's nothing wrong with me
ve benimle yanlış olan birşey yok

This is how I'm supposed to be
bu bnm olmam için nasıl varsayıldığımdır

In a land of make believe
inanç yerinde

That don't believe in me
öyle ki bana inanma

Get my television fix
televizyonumun ayarlarını yap

sitting on my crucifix
bnm Hz İsa figürlü haçımda otur

A living room on my private womb
bnm özel rahmimde bir oturma odası var

While the moms and brads are away
anneler ve sütyenliler uzaklaşırken


To fall in love and fall in debt
aşka düşmek ve borca batmak

To alcohol and cigarettes
alkole ve sigaralara

And mary jane
ve mary jane

To keep me insane
bni delilerden saklamak için


Doing someone else's cocaine
başka birinin kokainini yapmak


And there's nothing wrong with me
ve bnmle yanlış olan birşey yok

This is how I'm supposed to be
bu bnm olmam için nasıl varsayıldığımdır


In a land of make believe
inançın yerinde

That don't believe in me
öyle ki bana inanma


Part II: City of the Damned
2.bölüm : lanetin sehri

At the center of the Earth
dünyanın merkezinde

In the parking lot
pek çok parkta

Of the 7-11 were I was taught
7-11 ler öğrendiklerimdi

The motto was just a lie
parola yalandı

It says home is where your heart is
o evin kalbinin neresinde olduğunu söyler

But what a shame
fakat utanç ne?

Cause everyone's heart
çünkü herkesin kalbi

Doesn't beat the same
aynı atmaz

It's beating out of time
o zamanın dışında atıyor

City of the dead
ölümün şehri

At the end of another lost highway
kayıp başka bir yolun sonunda

Signs misleading to nowhere
işaretler gidilecek olan yeri saptırıyorlar

city of the damned
lanetin sehri

Lost children with dirty faces today
bugün kayıp çocuklar kirli yüzlerle

Noone really seems to care
hiç kimse gerçekten ilgili görünmüyor

I read the graffiti
duvaryazısı okurum

In the bathroom stall
banyo tezgahında

Like the holy scriptures of a shopping mall
alışveriş tokmağının kutsal kitabı gibi

And so it seemed to confess
bu yüzden o günah çıkartmış gibi görünüyor

It didn't say much
pek çk seyi söylemedim

But it only confirmed that
fakat o sadece müzmin

The center of the earth
dünyanın merkezi

Is the end of the world
dünyanın sonudur

And I could really careless
ve bn gerçekten dikkatsizce yapabilirdim

City of the dead
ölümün şehri

At the end of another lost highway
kayıp başka bir yolun sonunda

Signs misleading to nowhere
işaretler gidilecek olan yeri saptırıyorlar

city of the damned
lanetin sehri

Lost children with dirty faces today
bugün kayıp çocuklar kirli yüzlerle

Noone really seems to careeeeee
hiç kimse gerçekten ilgili görünmüyor
HEY!
hey!


Part III: I don't care
3.bölüm :ilgilenmem

I don't care if you don't
eğer sen yapmazsan bn ilgilenmem

I don't care if you don't
eğer sen yapmazsan bn ilgilenmem

I don't care if you don't care X5
eğer sen ilgilenmezsen bn de ilgilenmem

I don't careeeeeeeeee
ilgilenmiyoruuuuuuuuuuuuuuuuuuuuum

Everyone's so full of shit
herkesinki bo.kla dolu

Born and raised by hypocrits
doğuş ve yükseliş ikiyüzlüler için

Hearts recycled but never saved
kalpler geri döndü fakat asla kurtarılmadı

From the cradle to the grave
beşikten mezara

We are the kids of war and peace
biz savaşın ve barışın çocuklarıyız

From Anaheim to the Middle East
Anaheimden orta doğuya

We are the stories and disciples of
biz hikayeleri ve havarileriyiz


The Jesus of suburbia
varoşların İsasının

Land of make believe
inanç yeri

And it don't believe in me
ve o bana inanmaz

Land of make believe
inanç yeri

And I don't believe
ve ben inanmam

And I don't care!
ve bn ilgilenmiyorum

I don't care!
ilgilenmiyorum

Part IV: Dearly Beloved
4. bölüm :değerli aziz!

Dearly beloved are you listening?
değerli aziz dinliyor musun?

I can't remember a word that you were saying
söylediğin bir kelimöeyi hatırlıyamıyorum

Are we demented or am I disturbed?
biz deli miyiz ya da bn hasat mıyım?

The space that's in between insane and insecure
uzay delinin ve güvensizin arasındaki yerdedir

Oh therapy, can you please fill the void?
ohh rahatlatıcı, lütfen boşluğu doldurabilir misin?

Am I retarded or am I just overjoyed
ben geri zekalı mıyım ya da çk mu mutluyum?

Nobody's perfect and I stand accused
hiç kimse mükemmel değildir ve bn buna şahitim

For lack of a better word, and that's my best excuse
daha iyi bir sözcüğün yokluğu yüzünden ve bu benim emn iyi özrümdür


Part V: Tales of Another Broken Home
5. bölüm :başka yıkık bir evin hikayeleri


To live and not to breathe
yaşamak ve nefes almamak

Is to die in tragedy
trajedide ölmek midir?

To run, to run away
koşmak,daha uzağa koşmak için

To find what you believe
neye inandığını bulmak için


And I leave behind
ve geçmişimi bırakıyorum

This hurricane of fucking lies
bu yalanları becermenin kasırgası

I lost my faith to this
bunun için inancımı kaybettim

This town that don't exist
bu kasabada çıkış yok


So I run
bu yüzden koşuyorum

I run away
daha uzağa koşuyorum

The light of masochist
mazoşistin ışığına

And I leave behind
ve geçmişimi bırakıyorum

This hurricane of fucking lies
bu yalanları becermenin kasırgası

And I walked this line
ve bn bu çizgide yürüdüm

A million and one fucking times
bir milyon ve boktan zaman için

But not this time
fakat bu zamanı değil


I don't feel any shame
hiç utanmıyorum

I won't apologize
özür dilemeyeceğim

When there ain't nowhere you can go
gidebileceğin biryer olmadığı zaman

Running away from pain
acılardan daha uzağa kaşçarsın

When you've been victimized
kurban edildiğinde

Tales from another broken HOME
başka yıkık bir evin hikayelerinden

You're leaving...
sen ayrılıyorsun

You're leaving...
sen ayrılıyorsun

You're leaving...
sen ayrılıyorsun

Ah you're leaving home...
ahh sen evden ayrılıyorsun
© 2003-2020 www.alternatifim.com/ Her Hakkı Saklıdır.