[H] >  [Hollywood Undead Şarkı Çevirileri] > S.c.a.v.a. Şarkı Çevirisi
Sponsored Links

Hollywood Undead - S.c.a.v.a.

Gönderen:combat5
Eklendi:
Yeni Çeviri Eklemek İçin Tıklayın Çeviri Ekle      Hata DüzeltHata Düzelt
[Nakarat: Danny]
When the end is getting closer
Son yaklaştığı zaman
And the earth has burned the sky
Ve toprak gökyüzünü yaktığında
Now repent 'cause it's all over
Şimdi tövbe et çünkü hepsi bitti
Just let me die
Sadece izin ver öleyim

[Verse 1: Johnny 3 Tears]
Here's the massacre
İşte katliam
A mausoleum fit for me
Benim için uygun bir türbe
Lived a hundred years
100 yıl yaşadım
A hundred years I didn't see
Göremediğim 100 yıl
Gave all my hope away
Tüm umudumu verdim
Is there any left for me?
Benim için birşey kaldı mı?
Bombs are splitting atoms
Bombalar atomları parçalıyor
What can the future bring?
Gelecek ne getirebilir ki?
We can fill a million choirs
Bir milyon koro(kilise korosu) doldurabiliriz
And wait 'till children sing
Ve çocuklar şarkıyı söyleyene kadar bekleriz
We can walk a million miles
Bir milyon mil yürüyebiliriz
And end up in the sea.
Ve denizde sonlanır
And our lungs just keep filling,
Ve akciğerlerimiz dolmaya devam ediyor
And lying when we breathe.
Ve nefes aldığımızda yalan söylüyoruz
The world's filled with liars,
Dünya yabancılarla dolu
Liars like me!
Benim gibi yalancılarla!
And I look at my child
Ve ben çocuğuma baktım
It's finite – this feeling.
Bu sınırlı - Bu his
Eyes blue like the sky
Gözleri gökyüzü gibi mavi
I see all of this meaning.
Bunun tamamen ne anlama geldiğini gördüm
I reach up to God
Ben tanrıya ulaştım
And I ask if I'm dreaming.
Ve sorarım eğer hayal ediyorsam
So sorry I don't have
Çok özür dilerim
Those things that you're needing
Bende istediğin şeyler yok
And darling a kiss
Ve sevgili bir öpücük
Kiss me. I'm leaving!
Öp beni. Ben ayrılıyorum

[Nakarat: Danny]
When the end is getting closer
Son yaklaştığı zaman
And the earth has burned the sky
Ve toprak gökyüzünü yaktığı zaman
Now repent 'cause it's all over
Şimdi tövbe et çünkü hepsi bitti
Just let me die
Sadece izin ver öleyim
As my body lies here broken
Vücudum burda kırılmış gibi yatıyor
And I'm carried to the light
Ve ben ışığa taşınanım
Now my heart is finally open
Sonunda kalbim açık
Just let me die! Sadece izin ver öleyim

[Verse 2: Johnny 3 Tears]
Everybody says greetings and goodbyes
Herkes selamlar ve güle güle diyor
Everybody pays – no one knows the price
Herkes ödüyor - kimse ücreti bilmiyor
We know the price of sin
Biz günahın ücretini biliyoruz
The sin of sacrifice
Kurbanın günahı
I know I'll sin again
Biliyorum tekrar günah işleyeceğim
But who can save me twice?
Ama beni kim 2 kere kurtaracak?
How much can we ask?
Ne kadar sorabiliriz?
You'll get the answer first
Cevabını ilk alacaksın
How much can we kneel
Ne kadar diz çökebiliriz
With the air that chills the Earth?
Gökyüzünün titremesiyle?
The air keeps getting colder.
Hava soğumaya,
My knees keep hitting dirt.
Dizlerim toprağa vurmaya devam ediyor
The innocent can cry without the guilty getting hurt.
Masum, suçlu zarar görmeden de ağlayabilir
You ask who you love and you don't know, no, do you?
Sen sorarsın kimi seviyorsun ve sen bilmiyorsun, hayır, değil mi?
The spirit of God just passes right through you.
Tanrının ruhu sadece senin tam içinden geçer
You gave away heaven handed right to you
Senin elindeki cenneti verdin
And I can see it all. Tell me, is it true?
Ve Hepsini görebiliyorum.Söyle bana, Bu doğru mu?
Kiss me, my darling. Darling, I need you.
Öp beni, Sevgilim. Sevgili, Sana ihtiyacım var.

[Danny]
Where do we go?
Nereye gideriz?
We go, oh, Lord, I don't know
Gidiyoruz, oh, Lord, Bilmiyorum
Where we go?
Nereye gideriz?
We don't know
Bilmiyoruz
I don't,
Bilmiyorum
Where do we go?
Nereye gideriz
We go, oh, Lord, I don't know
Gidiyoruz, oh, Lord, Bilmiyorum
Where we go?
Nereye gideriz?
We don't know
Bilmiyoruz

[Johnny 3 Tears]
Lord, I don't know!
Lord, Bilmiyorum!

[Nakarat: Danny]
When the end is getting closer
Son yaklaştığı zaman
And the earth has burned the sky
Ve toprak gökyüzünü yaktığı zaman
Now repent 'cause it's all over
Şimdi tövbe et çünkü hepsi bitti
Just let me die
Sadece izin ver öleyim
Vücudum burda kırılmış gibi yatıyor
And I'm carried to the light
Ve ben ışığa taşınanım
Now my heart is finally open
Sonunda kalbim açık
Just let me die!
Sadece izin ver öleyim!
© 2003-2024 www.alternatifim.com/ Her Hakkı Saklıdır.