[H] >  [Hollywood Undead Şarkı Çevirileri] > We Are Şarkı Çevirisi
Sponsored Links

Hollywood Undead - We Are

Gönderen:IsmailTelci
Eklendi:
Yeni Çeviri Eklemek İçin Tıklayın Çeviri Ekle      Hata DüzeltHata Düzelt
[Danny:]
We are, we are, we are made from broken parts
Bizler, bizler, bizler kırık parçalardan oluştuk
We are, we are, we are broken from the start
Bizler, bizler, bizler baştan kırıldık
And our hearts, our hearts, they were beating in the dark
Ve kalplerimiz, kaplerimiz, karanlıkta atıyor
'Cause we are, we are, we are built from broken parts
Çünkü biz, biz, kırık parçalardan inşa edildik

[Johnny 3 Tears:]
If you can lose it all then welcome to Broadway
Eğer her şeyini kaybedersen, o zaman Broadway'e hoşgeldin
Silicone dreams and your name on the marque
Silikon hayaller ve ismin yukarda
And I can hold it up, but I hold it up hardly
Ve onu havada tutabilirim, ama buny yaparken çok zorlanırım
It's hotter here in hell but it's getting real dark, see
Burada cehennem gibi sıcak var ama gerçekten çok karanlık, görüyorsun

So all you sick and the bitterness of the lonely
Bu yüzden hastasın ve yalnızlığın acısını hissediyorsun
To all you overdosed and you miles of coke fiends
Miller boyunca kötülük ve aşırı doz alıyorsun
And every step, another step you're walking on my dream
Ve her adımda, başka bir adımda hayallerine yürüyorsun
Every breath, another breath, you're breathing when I breathe
Her adımda, başka bir adımda, ben nefes aldığımda sende alıyorsun

I watch them all come, gotta watch the rest go
Hepsinin gelişini izliyorum, dinleyip gidişlerini izliyorum
I'm married to the devil, in the city of angels
Şeytanla evlendim ben, meleklerin şehrinde
So come all you wicked, to the world of the empty
Bu yüzden tüm kötülüğünle gel, dünya bomboş bir yer
I know I need it all, so baby don't tempt me
Hepsine ihtiyacım olduğunu biliyorum, bu yüzden bebeğim beni kışkırtma

I'm knockin' on your door, nope, nobody sent me
Kapını çalıyorum, hayır, kimse beni göndermedi
Just checkin' all you bitches, like I'm checkin' this check sheet
Sadece tüm kahpeliğini kontrol ediyorum, sanki bir levhayı kontrol ediyormuşum gibi
So put your hats on, Lohner don't get soft
Şapkanı indir, Lohner sakinleşmeyecek
You can see God when I take my mask off
Tanrıyı görebilirsin, maskemi çıkardığımda

[Danny:]
We are, we are, we are made from broken parts
Bizler, bizler, bizler kırık parçalardan oluştuk
We are, we are, we are broken from the start
Bizler, bizler, bizler baştan kırıldık
And our hearts, our hearts, they were beating in the dark
Ve kalplerimiz, kaplerimiz, karanlıkta atıyor
'Cause we are, we are, we are built from broken parts
Çünkü biz, biz, kırık parçalardan inşa edildik

[J-Dog:]
The fame's your best friend, you love it, no questions
Şöhret senin en iyi dostun, ona bayılıyorsun, soru sormadan
Beating down the door is the face of rejection
Reddedilmiş yüzünle kapıyı çalıyorsun
And once again it's a tragedy anthem
Ve bir zamanlar bu trajedinin bir marşıydı
We never wanted more, we never needed your blessing
Daha fazlasını istemiyoruz, senin kutsamana ihtiyacımız yok

But who could give a fuck about a kid with a dream?
Hayalleri olan bir çocuğu kim boşverdi? 'Cause stories aren't told about the ones unseen
Çünkü hikayeleri görünmeyen biri hakkında bir şey anlatmadı
With the gleam in his eye, his middle finger to the sky
Gözlerindeki bir parıltıyla, orta parmağını yukarı kaldırdı
Crooked smile on his face, he doesn't think he can die
Sahte bir gülücük ver yüzünde, öleceğini hiç düşünmemişti

So grab a pick and an axe, 'cause we try, we cry
Bu yüzden baltanı kap, çünkü deniyoruz, ağlıyoruz
Into the bottle of Jack we die, inside
Jack şişesinde ölüyoruz, içinde
So when you look in his eyes, whatcha see now
Bu yüzden gözlerine baktığında, şimdi izleyebilirsin
Murder the monster you've made, and watch him bleed out
Cinayet bir canavar yarattı, ve kanayışını izle onun

We're in a life, where it's kill or lose
Hayattayız, öldür ya da kaybet
Just lie motherfucker, 'til you hear the truth
Sadece yalan pislik, gerçeği duyana kadar
From under the street, through the gutters of youth
Sokakların altında, gençliğin kötü yolu
Just cry, motherfucker, yeah, I'm talking to you
Sadece ağla, aşağılık, evet, seninle konuşuyorum

[Danny:]
We are, we are, we are made from broken parts
We are, we are, we are broken from the start
And our hearts, our hearts, they were beating in the dark
'Cause we are, we are, we are built from broken parts

[(Danny) & J-Dog:]
(No one) From the city of angels!
(No one) An empty vessel of devils!
(Can take away what's ours) Is there no one to save us?
Through my eyes see the world that you gave us!
[x2 (on the album version)]

[Danny:]
We are, we are, we are made from broken parts
Bizler, bizler, bizler kırık parçalardan oluştuk
We are, we are, we are broken from the start
Bizler, bizler, bizler baştan kırıldık
And our hearts, our hearts, they were beating in the dark
Ve kalplerimiz, kaplerimiz, karanlıkta atıyor
'Cause we are, we are, we are built from broken parts
Çünkü biz, biz, kırık parçalardan inşa edildik


[(Danny) & J-Dog:]
(We are, we are) From the city of angels!
(Bizler, bizler) Melekler şehrindeniz!
And every vessel of devils!
Ve şeytanların her gemisindeyiz!
(We are, we are) Is there no one to save us?
(Bizleri, bizleri) Birileri kurtaramaz mı?
Through my eyes see the world that you gave us!
Gözlerimde görebilirsin dünyanın sana verdiklerini!

[+ on the album version:]
(We are, we are) From the city of angels!
(Bizler, bizler) Melekler şehrindeniz!
And every vessel of devils!
Ve şeytanların her gemisindeyiz!
(We are, we are) Is there no one to save us?
(Bizleri, bizleri) Birileri kurtaramaz mı?
Through my eyes see the world that you gave us!
Gözlerimde görebilirsin dünyanın sana verdiklerini!
© 2003-2024 www.alternatifim.com/ Her Hakkı Saklıdır.