[J] >  [John Lennon Şarkı Çevirileri] > A Kiss Is Just A Kiss (as Time Goes By) Şarkı Çevirisi
Sponsored Links

John Lennon - A Kiss Is Just A Kiss (as Time Goes By)

Gönderen:runaway.
Eklendi:
Yeni Çeviri Eklemek İçin Tıklayın Çeviri Ekle      Hata DüzeltHata Düzelt
This day and age we're living in
Bu gün ve çağda yaşıyoruz
Gives cause for apprehension
Endişe nedeni veriyor
With speed and new invention
Hız ve yeni icatlarla
And things like fourth dimension
Ve 4. boyut gibi şeylerle
Yet we get a trifle weary
Değersiz bir yorgunluk basıyor
With Mr. Einstein's theory
Bay Einstein'in teorisiyle
So we must get down to earth at times
Zamanlarda dünyaya diz çökmeliyiz
Relax relieve the tension
Rahatlık gerginliği rahatlatır
And no matter what the progress
Ve geliştirdiğimiz herhangi bir şey
Or what may yet be proved
Ya da henüz kanıtladığımız bir şey
The simple facts of life are such
Hayatın basit gerçekleri böyle
They cannot be removed
Kaldırılamaz
You must remember this
Bunu hatırlamalısın
A kiss is still a kiss, a sigh is just a sigh
Bir öpücük hala bir öpücüktür, bir iç çekiş sadece iç çekiştir
The fundamental things apply
Ana şeyler uygun düşüyor
As time goes by
Zaman aktığı gibi
And when two lovers woo
Ve iki aşık kur yaptığında
They still say, "I love you"

[ reklamı gizle ]
Hala "Seni seviyorum" diyor
On that you can rely
İnanabileceğin şeyde
No matter what the future brings
Gelecek ne getirirse getirsin
As time goes by
Zaman akıp gittikçe
Moonlight and love songs
Ay ışığı ve aşk şarkıları
Never out of date
Asla ortalıktan kaybolmadı
Hearts full of passion
Tutku dolu kalpler
Jealousy and hate
Kıskanç ve nefret
Woman needs man
Kadın adama ihtiyaç duyar
And man must have his mate
Ve adam eşini bulmalı
That no one can deny
Kimse inkar edemez
Well, it's still the same old story
Hala aynı eski hikaye
A fight for love and glory
Aşk ve şan için kavga
A case of do or die
Yapmak ve ölmenin davası
The world will always welcome lovers
Dünya hep aşıkları karşılayacak
As time goes by
Zaman geçtikçe
Oh yes, the world will always welcome lovers
Oh evet, dünya hep aşıkları karşılayacak
As time goes by
Zaman geçtikçe
© 2003-2018 www.alternatifim.com/ Her Hakkı Saklıdır.