[K] >  [Kanye West Şarkı Çevirileri] > All Of The Lights Şarkı Çevirisi
Sponsored Links

Kanye West - All Of The Lights

Gönderen:niley
Eklendi:
Yeni Çeviri Eklemek İçin Tıklayın Çeviri Ekle      Hata DüzeltHata Düzelt
All of the lights (all of the lights)
Bütün ışıkları (bütün ışıkları)
(Lights, lights)
(Işıkları, ışıkları)
All of the lights (all of the lights)
Bütün ışıkları (bütün ışıkları)

[Rihanna]
Turn up the lights in here baby
Işıkları aç burada bebek
extra bright, I want y'all to see this
Fazla parlak, hepinizin bunu görmesini istiyorum
turn up the lights in here, baby
Işıkları aç burada bebek
you know what I need
Neye ihtiyacım olduğunu biliyorsun
want you to see everything
Herşeyi görmenizi istiyorum
Want you to see all of the lights
Bütün ışıkları görmenizi istiyorum

(all of the lights)
(Bütün ışıkları)

[Elly Jackson&La Roux]
Fast cars, shooting stars
Hızlı arabalar, gök taşları
(all of the lights, all of the lights)
(Bütün ışıkları, bütün ışıkları)
Until it's Vegas everywhere we are
Bulunduğumuz her yer vegas olana dek
(all of the lights, all of the lights)
(Bütün ışıkları, bütün ışıkları)

If you want it you can get it for the rest of your life
Eğer onu istiyorsan, hayatın karşılığında alabilirsin
If you want it you can get it for the rest of your life
Eğer onu istiyorsan, hayatın karşılığında alabilirsin

[Kanye West]
Something wrong
Birşeyler yanlış
I hold my head
Kafamı tutuyorum
MJ gone...our n-gga dead!
MJ gitti...zencimiz öldü!
I slapped my girl, she called the feds
kız arkadaşımı tokatladım, federal ajanları çağırdı
I did that time and spent that bread
Bu zamanı yaptım ve bu ekmeği harcadım
I'm heading home, I'm almost there
Eve gidiyorum, neredeyse ordayım
I'm on my way, heading up the stairs
Yolumdayım, merdivenlerden çıkıyorum
to my surprise, a n-gga replacing me
Oyuna getirilmemle, bir zenci yerimi alıyor
I had to take 'em to that ghetto university
Onları ghetto üniversitesine götürmeliyim

[Chorus]
all of the lights
Bütün ışıkları
cop lights, flash lights, spot lights
Polis ışıkları, flaş ışıkları, spot ışıkları
strobe lights, street lights
Stroboskop ışıkları, sokak ışıkları
(all of the lights, all of the lights)
(Bütün ışıkları, bütün ışıkları)
fast life, drug life
Hızlı hayat, uyuşturuculu hayat
thug life, rock life
Katil hayatı, rock hayatı
every night
Her gece
(all of the lights)
(Bütün ışıkları)

[Rihanna]
Turn up the lights in here, baby
Işıkları aç burada bebek
extra bright, I want y'all to see this
Fazla parlak, herşeyi görmenizi istiyorum
turn up the lights in here, baby
Işıkları aç burada bebek
you know what I need, want you to see everything
Neye ihtiyacım olduğunu biliyorsunuz, herşeyi görmenizi istiyorum
want you to see all of the lights
Bütün ışıkları görmenizi istiyorum

[Kanye West]
Restraining order
Yasaklama emri
can't see my daughter
Kızımı göremiyorum
her mother, brother, grandmother hate me in that order
Annesi, kardeşi, büyük annesi bu emir yüzünden benden nefret ediyor
public visitation
Genel ziyaret
we met at Borders
Sınırda görüşüyoruz
told her she take me back
Ona beni geri almasını söylüyorum
I'll be more supportive
Daha destekçi olacağım
I made mistakes
Hatalar yaptım
I bump my head
Kafamı çarpmıştım
courts suck me dry
kortlar beni kuru emiyor
I spent that bread
O ekmeği harcadım she need a daddy
Onun bir babaya ihtiyacı var
baby please, can't let her grow up in that ghetto university
Bebeğim lütfen, onu ghetto üniversitesinde büyütemezsin

[Chorus]
all of the lights
Bütün ışıkları
cop lights, flash lights, spot lights
Polis ışıkları, flaş ışıkları, spot ışıkları
strobe lights, street lights
Stroboskop ışıkları, sokak ışıkları
(all of the lights, all of the lights)
(Bütün ışıkları, bütün ışıkları)
fast life, drug life
Hızlı hayat, uyuşturuculu hayat
thug life, rock life
Katil hayatı, rock hayatı
every night
Her gece
(all of the lights)
(Bütün ışıkları)

[Rihanna]
Turn up the lights in here, baby
Işıkları aç burada bebek
extra bright, I want y'all to see this
Fazla parlak, herşeyi görmenizi istiyorum
turn up the lights in here, baby
Işıkları aç burada bebek
you know what I need, want you to see everything
Neye ihtiyacım olduğunu biliyorsunuz, herşeyi görmenizi istiyorum
want you to see all of the lights
Bütün ışıkları görmenizi istiyorum

[Kid Cudi]
Getting mine, baby
Benim oluyor, bebek
gotta let these n-ggas know, yeah
Bu zenciler bilmeli, evet
get it right, ay
Doğru olarak, ay
you should go and get your own
Gitmeli ve kendininkini almalısın

Getting mine, baby
Benim oluyor, bebek
gotta let these n-ggas know, yeah
Bu zenciler bilmeli, evet
get it right, ay
Doğru olarak, ay
you should go and get your own
Gitmeli ve kendininkini almalısın

[Fergie]
Unemployment line, credit card declined
İşsizlik çizgisi, kredi kartı kabul edilmedi
did I not mention I was about to lose my mind?
Aklımı kaybetmek üzere olduğumu ima etmedim mi ?
(my mind, my mind, my mind)
(aklımı, aklımı, aklımı)
and also was about to do that line
Ve ayrıca neredeyse şu çizgiyi yapacağımı
okay, okay, you know we going all the way this time
tamam, tamam, biliyorsun bu kez her yere gidiyoruz
(this time, this time, this time)
(bu kez, bu kez, bu kez)
we going all the way this time
Bu kez her yere gidiyoruz
(time, time, time, time)
(kez, kez, kez, kez)
we going all the way this time
Bu kez her yere gidiyoruz
we going all the way this time
Bu kez her yere gidiyoruz
we going all the way this time
Bu kez her yere gidiyoruz

Turn up the lights in New-York, baby
New York daki ışıkları aç bebek
extra bright, I want y'all to see this
Fazla parlak, hepinizin bunu görmesini istiyorum
turn up the lights in New-York, baby
New York daki ışıkları aç bebek
you know what I need, want you to see everything
Neye ihtiyacım olduğunu biliyorsun, herşeyi görmenizi istiyorum
want you to see all of the lights
Bütün ışıkları görmenizi istiyorum

[Alicia Keys]
Whoaa-oh-whoa
Whoaa-oh-whoa-oh

[Elton John]
I tried to tell you but all I could say is ohhhh
Sana söylemeye çalıştım ama tek söyleyebildiğim ahhhh

[Alicia Keys]
Whoaa-oh-whoa
Whoaa-oh-whoa-oh

[Elton John]
I tried to tell you but all I could say is ohhhh
Sana söylemeye çalıştım ama tek söyleyebildiğim ahhhh

[Alicia Keys]
Whoaa-oh-whoa
Whoaa-oh-whoa-oh

[Elton John]
I tried to tell you but all I could say is ohhhh
Sana söylemeye çalıştım ama tek söyleyebildiğim ahhhh
© 2003-2022 www.alternatifim.com/ Her Hakkı Saklıdır.