[K] >  [Kanye West Şarkı Çevirileri] > Homecoming Şarkı Çevirisi
Sponsored Links

Kanye West - Homecoming

Gönderen:Yildiz
Eklendi:
Yeni Çeviri Eklemek İçin Tıklayın Çeviri Ekle      Hata DüzeltHata Düzelt
Yeah
- And you say Chi-City?
Ve Chi-City diyorsun?
Chi-City, Chi-City

I'm coming home again
- Tekrar eve dönüyorum
Do you think about me now and then? Yeah
- Ara sıra beni düşünüyor musun? Eveah
Do you think about me now and then?
- Ara sıra beni düşünüyor musun?
'Cause I'm coming home again, coming home again
- Çünkü yeniden eve dönüyorum, tekrar eve dönüyorum

I met this girl when I was three years old
- Üç yaşımdayken bu kızla karşılaştım
And what I love most, she had so much soul
- Ve en çok sevdiğim şeyi o kadar çok canlı olmasıydı
She said "Excuse me little homie, I know you don't know me
- Dedi ki 'Afedersin beni arkadaşım, beni tanımadığını biliyorum

But, my name is Wendy [windy], and
- Ama benim adım Wendy, ve
I like to blow trees" and
- Ben ağaçları üflemekten hoşlanıyorum' ve
From that point I never blow her off
- O andan sonra hiç onu bir daha yüzüstü bırakmadım
Niggas come from out of town, I like to show her off
- Siyahlar şehrin dışından geliyorlar, ben onunla gösteriş yapmak istiyorum
They like to act tough, she like to tell 'em off
- Çetin davranmak istediler, o onları azarlamak istedi
And make 'em straighten up they hat cause she know they soft
- Ve onların şapkalarını doğrultmalarını sağladı, çünkü onların uysal olduklarını biliyor
And when I grew up, she show me how to go downtown
- Ve büyüdüğümde, bana şehir merkezine nasıl gideceğimi gösterdi
And in the night-time, my face lit up, so astound
- Ve gece vakti, benim yüzüm aydın, çok şaşkın
And I told her, in my heart is where she'll always be
- Ve ona kalbim onun her zaman olacağı yerdir dedim
She never mess with entertainers cause they always leave
- Eğlendiricilerle uğraşmaz o, çünkü onlar hep terk ederler
She said it felt like they walked and drove on me
- Sanki üstümde yürümüşler ve araba kullanmışlar gibi bir his verdiler dedi
Knew I was gang affiliated, got on TV, and told on me
- Bir gruba katıldığımı biliyordum, televizyona çıktım, ve kendime ihanet ettim
I guess that's why last winter she got so cold on me
- Sanırım geçen kış bu yüzden o bana böyle soğuk geldi
She said "Ye, keep makin' that, keep makin' that platinum and gold for me"
- Dedi ki 'Evet, bunu yapmaya devam et, o platinumu ve altını benim için elde etmeye devam et
Do you think about me now and then? Yeah
- Ara sıra beni düşünüyor musun? Eveah
Do you think about me now and then?
- Ara sıra beni düşünüyor musun?
'Cause I'm coming home again, coming home again
- Çünkü yeniden eve dönüyorum, tekrar eve dönüyorum

Do you think about me now and then?
- Ara sıra beni düşünüyor musun?
Do you think about me now and then? - Ara sıra beni düşünüyor musun?
'Cause I'm coming home again, coming home again
- Çünkü yeniden eve dönüyorum, tekrar eve dönüyorum
Maybe we could start again.
Beli yeniden başlayabiliriz.

But if you really cared for her
- Ama onu gerçekten umursasaydın
Then you wouldn't 've never hit the airport, to follow your dreams
- O zaman asla havalimanına varamazdın, hayallerini takip etmek için
Sometimes I still talk to her
- Bazen hala konuşuyorum onunla
But when I talk to her, it always seems like she talkin' bout me
- Ama onunla konuştuğum zaman, hep o benim hakkımda konuşuyormuş gibi geliyor
She said, "You left your kids, and they just like you
- Dedi ki, 'Çocuklarını terkettin, ve onlar yine de seni seviyorlar
They wanna rap and make soul beats just like you
- Onlar tıpkı senin gibi rap ve soul ritmleri yapmak istiyorlar
But they just not you, and I just got through
- Ama onlar tek kelimeyle sen değiller, ve ben şimdi sonuçlandırdım
Talkin' 'bout what niggas tryin' to do, just not new"
- Siyahların ne yapmaya çalıştıkları hakkında konuşmak, bu yeni değilNow everybody got the game figured out all wrong
- Şimdi herkes oyunun yanlış olduğunu anladı
I guess you never know what you got 'till it's gone
- Tahminimce neye sahip olduğunun farkında olmuyorsun onu kaybedene dek
I guess that's why I'm here and I can't come back home
- Sanırım bu sebepten dolayı burdayım ve eve geri dönemem
And guess when I heard that, when I was back home
- Ve sanırım bunu duyduğumda, eve dödüğüm zaman
Every interview I'm representing you, makin' you proud
- Seni tarif ettiğim her röportaj seni gururlandırıyor
Reach for the stars, so if you fall you land on a cloud
- Yıldızlara uzan, böylelikle düştüğünde bir bulutun üstüne düşersin
Jumpin' a crowd, spark your lighters, wave 'em around
- Kalabalığı zıplatıyorsun, çakmaklarını ateşlendir, etrafta salla
If you don't know by now, I'm talkin' 'bout Chi-town
- Şimdiye kadar anlamadıysan Chi-town hakkında konuşuyorum
(I'm coming home again)
- (Tekrar eve dönüyorum)

Do you think about me now and then? Yeah
- Ara sıra beni düşünüyor musun? Eveah
Do you think about me now and then?
- Ara sıra beni düşünüyor musun?
'Cause I'm coming home again, coming home again
- Çünkü yeniden eve dönüyorum, tekrar eve dönüyorum

Baby, do you remember when fireworks at Lake Michigan
- Bebeğim Michigan gölündeki havai fişek gösterildiği zamanı hatırlıyor musun
Oh, now I'm coming home again, maybe we could start again.
- Oh, şimdi eve dönüyorum, belki tekrar başlayabiliriz.

Loioio, loioio, coming home again
- Loioio, loioio eve döüyorum yeniden
Loioio, loioio, coming home again
- Loioio, loioio, eve dönüyorum tekrar

Maybe we could start again.
- Belki yeniden başlayabiliriz.
© 2003-2022 www.alternatifim.com/ Her Hakkı Saklıdır.