[K] >  [Kanye West Şarkı Çevirileri] > Roses Şarkı Çevirisi
Sponsored Links

Kanye West - Roses

Eklendi:
Yeni Çeviri Eklemek İçin Tıklayın Çeviri Ekle      Hata DüzeltHata Düzelt
I know its past visiting hours
biliyorum ziyaretçi saati geçti
But can I please give her these flowers?
ama ona bu çiçekleri verebilirmiyim?
The doctor dont wanna take procedures
doktor işlemleri yapmak istemiyor
He claimed my heart cant take the anesthesia
kalbimi talep ediyor anesteziyle alamaz
Itll send her body into a seizure
bu onun vücudunu felç edecek
The little thing by the hospital bed
hastane yatağındaki küçük eşya
itll stop beeping
korna sesini durduracaktır
Hey chick, Im at a loss for words
hey kız,bir kayıptayım sözcüklerde
What do you say at this time?
bu sefer ne diyeceksin?
Remember when I was nine?
9 yaşındaki beni hatırlıyormusun?
Tell her everything gone be fine?
ona herşeyin düzeleceğini söylermiydin?
But Id be lying, the family crying
yalan söylüyor olacağım,ailem ağlarken
They want her to live,she trying
yaşamasını istiyorlar,ve o çabalıyor
Im arguing
tartışıyorum
what kind of doctor can we fly in
doktor bizi nasıl içeri uçurabilir
do you know the best medicine go to people thats paid
en iyi ilaçlar insanlara gidiyor ödeştik
If Magic Johnson got a cure for AIDS
Magic Johnson aidse bir çare bulsa
And all the broke muthafuckers past away
ve bütün meteliksiz pislikler ölse
You tellin me if my gran was in the N.B.A.
diyorsun ki eğer ninem nba de olsaydı
Right now shed be ok
şu anda o iyi olabilirmiydi?
But since she was just a secretary
ama bir sekreter olduğundan beri
Working for the church
kilise için çalışıyor
For thirty five years
Otuz beş yıldır
Things sposed to stop right here
düşünceler burada durmalı
My grandfather tryin to pull it together,he strong,
büyük babam bizi birbirine çekmeye çalışıyor.o güçlü
Thats I get my confidence from
işte inancı buradan alıyorum
I asked the nurse "did you do the research?"
hemşireye inceleme yaptın mı diye sordum?
She ask me, "can you sign some t-shirts?"
sordu"biraz tişört imzalayabirmisin?"
Bitch is you smokin reefer?
sen bir şey mi içtin?
You dont see that we hurt
bunun bizi üzdüğünü görmüyormusun
But still
ama hala...


...I smile
...Gülümsüyorum
The roses come to see me
güller beni görmeye geliyor
And I cant wait for a sunny day
güneşli bir günü bekleyemem
(Im seeing it through your eyes)
(bunu senin gözlerine bakarak görüyorum) Cant wait for the clouds to break
gölgeleri yenmek için bekleyemem


Outside of the emergancy room, room
acil durum odasının dışında,odasının
You can feel my heart beat, beat, beat
kalp atışımı hissedebilirsin,atışı,atışı
If she gone pull through
eğer o iyileşerek giderse
we gon find out soon
en sonunda anlayacağız
but right now she asleep, sleep, sleep
ama şimdi o uykuda, uyku, uyku
My mama say,they say she could pass away any day
annem derdiki,onların ölebileceğini söylediklerini her gün
Hey chick what these doctors know anyway?
hey bu doktorlar bir şey biliyorlar mı?
Let me see the X-rays
röntgen filmini göster bana
I aint no expert, just hurt
ben uzman değilim,sadece kırgınlık
Cousin Kim took off for work
Kuzen Kim izne çıktı
Plus my Aunt Shirley, Aunt Beverly, Aunt ClaireAunt Jean
bir de Shirley ,Beverly,Claire ve Jean Teyze
So many Aunties, we could have an Auntie team
Çok fazlalar,bir teyze takımımız olabilir
Feel Amerie "Its this one thing"
Amerie gibi "bu da bir şey mi"
When they said that she made it
bunu onun yaptığını söylediklerinde
You see the eyes gleam
Gözlerdeki parıltıyı görmelisin
I think we at an all time high
bence biz her zaman yüksekteyiz
To get there
oraya ulaşmak için
we run, we fly, we drive
koşuyoruz,uçuyoruz,çalışıyoruz
Coz with my family we know home is
çünkü biz evin neresi olduğunu biliyoruz
So instead of sendin flowers
çok yerinde çiçekler göndermek
We the roses...
Bizler gülleriz...

...I smile
...Gülümsüyorum
The roses come to see me
güller beni görmeye geliyor
And I cant wait for a sunny day
güneşli bir günü bekleyemem
(Im seeing it through your eyes)
(bunu senin gözlerine bakarak görüyorum)
Cant wait for the clouds to break
gölgeleri yenmek için bekleyemem

Who brings the sunshine?
gün ışığını kim getirecek?


I smile
Gülümsüyorum
The roses come to see me
güller beni görmeye geliyor
And I cant wait for a sunny day
güneşli bir günü bekleyemem
(Im seeing it through your eyes)
(bunu senin gözlerine bakarak görüyorum)
Cant wait for the clouds to break
gölgeleri yenmek için bekleyemem
© 2003-2022 www.alternatifim.com/ Her Hakkı Saklıdır.