[K] >  [Kanye West Şarkı Çevirileri] > Ultralight Beam Şarkı Çevirisi
Sponsored Links

Kanye West - Ultralight Beam

Gönderen:room93
Eklendi:
Yeni Çeviri Eklemek İçin Tıklayın Çeviri Ekle      Hata DüzeltHata Düzelt
Yes, God)
Evet, tanrım
We don't want no devils in the house, God (Yes, Lord)
Evde şeytanları istemeyiz, tanrım (evet tanrım)
We want the lord (Yes, Jesus)
Tanrıyı isteriz (evet, İsa)
And that's it (Yes, God)
Hepsi bu (evet, tanrım)
Hallej- hand over Satan (Yes, Jesus)
Halle- şeytanın üstünde eller (evet, İsa)
Jesus praise the Lord (Yes God)
İsa tanrıyı yücelt (evet tanrım)
Hallelujah, God (Yes, God)
Halleluyah, tanrım (evet, tanrım)
We don't want no devils in the house, God (Yes, Lord)
Evde şeytanları istemeyiz, tanrım (evet tanrım)
We want the lord (Yes, Jesus)
Tanrıyı isteriz (evet, İsa)
And that's it (Yes, God)
Hepsi bu (evet, tanrım)
Hallej- hand over Satan (Yes, Jesus)
Halle- şeytanın üstünde eller (evet, İsa)
Jesus praise the Lord (Yes, God)
İsa tanrıyı yücelt (evet tanrım)
I'm tryna keep my faith
İnancımı tutmaya çalışacağım
We on an ultralight beam
Ultralight ışınlarındayız
We on an ultralight beam
Ultralight ışınlarındayız
This is a God dream
Bu tanrının hayali
This is a God dream
Bu tanrının hayali
This is everything
Bu her şey
This is everything
Bu her şey
Deliver us serenity
Bize serenat ulaştır
Deliver us peace
Barış ulaştır
Deliver us loving
Sevmeyi ulaştır
We know we need it
İhtiyacımız var biliyoruz
You know we need it
İhtiyacımız var biliyorsun
You know we need it
İhtiyacımız var biliyorsun
That's why we need you now, oh, I
İşte bu yüzden sana ihtiyacımız var, oh, ben
Pray for Paris
Paris için dua et
Pray for the parents
Ebeveynler için dua et
This is a God dream
Bu tanrının hayali
This is a God dream
Bu tanrının hayali
This is a God dream
Bu tanrının hayali
We on an ultralight beam
Ultralight ışınlarındayız
We on an ultralight beam
Ultralight ışınlarındayız
This is a God dream
Bu tanrının hayali
This is a God dream
Bu tanrının hayali
This is everything
Bu her şey
Everything (Thing, thing, thing)
Her şey (şey, şey, şey)
I'm tryna keep my faith
İnancımı tutmaya çalışacağım
But I'm looking for more
Ama daha fazlasını arayacağım
Somewhere I can feel safe
Kendimi güvende hissedebileceğim bir yeri
And end my holy war
Ve kutsal savaşımı bitireceğim
I'm tryna keep my faith
İnancımı tutmaya çalışacağım
So why send depression not blessings?
O zaman neden iyilik yerine sorun gönderiyorsun?
Why, oh why'd you do me wrong? (More)
Neden, neden bana yanlış yaparsın? (daha)
You persecute the weak
Güçsüzü bağışlarsın
Because it makes you feel so strong
Çünkü bu seni güçlü hissettirir
(To save) Don't have much strength to fight
(kurtarmak) savaşmaya fazla gücüm yok
So I look to the light
Yani ışığa bakarım
(Lord) To make these wrongs turn right
(Tanrım) yanlışları doğruya çevir
Head up high, I look to the light
Kafalar yukarı, ışığa bakarım
Hey, cause I know that you'll make everything alright
Hey, çünkü her şeyi iyi yapacağını bilirim And I know that you'll take good care of your child
Ve çocuğuna iyi bakacağını bilirim
Oh, no longer am afraid of the night
Oh, artık geceden korkmuyorum
Cause I, I look to the light
Çünkü ben, ben ışığa bakarım
When they come for you, I will shield your name
Senin için geldiklerinde, ismini kalkanım yaparım
I will field their questions, I will feel your pain
Onların sorularını karşılarım, acını hissederim
They don't know, they don't
Bilmiyorlar, onlar
They don't know, they don't know
Bilmiyorlar, bilmiyorlar
Foot on the Devil's neck 'til they drifted Pangaea
Şeytanın boynuna ayak Pangaea'ya kaçana kadar
I'm moving all my family from Chatham to Zambia
Tüm ailemle Chathamdan Zambia'ya taşınacağım
Treat the demons just like Pam
Şeytanlarına Pam gibi davran
I mean I fuck with your friends, but damn, Gina
Yani arkadaşlarınla sevişirim, ama lanet olsun, Gina
I been this way since Arthur was anteater
Arthurdan önce de ben bu yoldaydım
Now they wanna hit me with the woo wap the bam
Şimdi beni kırbaçlamak isteyecekler
Tryna snap photos of familia
Ailemle foto çekilmeyi deneyecekler
My daughter look just like Sia, you can't see her
Kızım Sia gibi görünüyor, onu göremezsin
You can feel the lyrics and spirit coming in braille
Sözleri hissedebilirsin, ruh braille içinde geliyor
Tubman of the underground, come and follow the trail
Yer altında ki Tubman, gel ve rayları takip et
I made Sunday Candy, I'm never going to hell
Sunday Candy (kiliseye gitmek anlamında) yaptım, asla cehenneme gitmeyeceğim
I met Kanye West, I'm never going to fail
Kanye ile tanıştım asla hata yapmayacağım
He said let's do a good ass job with Chance three
O şanslı üç ile iyi bir iş yapalım dedi
I hear you gotta sell it to snatch the Grammy
Grammynin kokusunu satacağını duydum
Let's make it so free and the bars so hard
Hadi daha özgür ve barları güçlü yapalım
That there ain't one gosh darn part you can't tweet
Tweet atabileceğiniz lanet bir parça yok burada
This is my part, nobody else speak
Bu benim bir parçam, kimsenin konuşmadığı
This is my part, nobody else speak
Bu benim bir parçam, kimsenin konuşmadığı
This little light of mine
Bu benim küçük bir ışığım
Glory be to God, yeah
Tanrıya zafer, evet
I'mma make sure that they go where they can't go
Gidemedikleri yere gittiklerinden emin olacağım
If they don't wanna ride I'mma still give them raincoats
Eğer sürmek istemezlerse yine de onlara yağmurluk vereceğim
Know what God said when he made the first rainbow
Tanrının ilk Gökkuşağı yaptığında söylediğini biliyorum
Just throw this at the end if I'm too late for the intro
Eğer giriş için çok geç kaldıysam bunu sona at
Ugh, I'm just having fun with it
Ah, bununla sadece eğleniyorum
You know that a nigga was lost
Bu zencinin kaybolduğunu biliyorsun
I laugh in my head
İçimden gülüyorum
Cause I bet that my ex looking back like a pillar of salt
İddia ederim eski sevgilim geriye tuz sütunu gibi bakıyordur
Ugh, cause they'll flip the script on your ass like Wesley and Spike
Ah, onlar senin kıçında ki senaryoyu Wesley ve Spike gibi döndürecektir
You cannot mess with the light
Işıkla dalga geçemezsin
Look at lil Chano from 79
Şu küçük 79luk Chanoya bak
We on an ultralight beam
Ultralight ışınlarındayız
We on an ultralight beam
Ultralight ışınlarındayız
This is a God dream
Bu tanrının hayali
This is a God dream
Bu tanrının hayali
This is everything
Bu her şey
Everything
Her şey
(Yes, God
Evet, tanrım
Hallelujah)
Halleluyah
I'm tryna keep my faith
İnancımı tutmaya çalışacağım
(Yes, Jesus)
Evet, Isa
But I'm looking for more
Ama daha fazlasını arayacağım
Somewhere I can feel safe
Kendimi güvende hissedebileceğim bir yeri
And end my holy war
Ve kutsal savaşımı bitireceğim
© 2003-2022 www.alternatifim.com/ Her Hakkı Saklıdır.