[K] >  [Korn Şarkı Çevirileri] > Got The Life Şarkı Çevirisi
Sponsored Links

Korn - Got The Life

Eklendi:
Yeni Çeviri Eklemek İçin Tıklayın Çeviri Ekle      Hata DüzeltHata Düzelt
Hate, something, sometime, someway, something kick off the front floor.
Nefret, bir şey, bazen, bir şekilde, bir şey ön katta oyuna başla
Mine? Something, inside.
Benimki mi? Bir şey, içten
I'll never ever follow.
Ben hatta asla takip etmem
So give.. me.. some.. thing.. that.. is.. for.. real.
Öyle ki ver..bana..bazı..şey..o..cidden
I'll never ever follow.
Ben asla hatta takip etmem

Get your boogie on...
Çalmaya başla..

Hate, something, someway, each day, dealing with no forgiveness.
Nefret, bir şey, bir şekilde, her gün, bağışlamaksızın vermek
Why? This shit inside.
Neden? Bu lanet içte
Now everyone will follow.
Şimdi herkes takip edecek
So give.. me.. noth.. ing.. just.. feel.
Öyle ki ver..bana..sadece..hisset
And now this shit will follow.
Ve şimdi bu lanet takip edecek

God thanks me, the more I see the light, who wants to see?
Tanrı teşekkür etti bana, daha çok ışığı görüyorum, kim görmek ister?
God told me, I've already got the life, oh I say...
Tanrı bana dedi ki, ben çoktan hayatı yakalamışım, oh ben dedim ki..
God thanks me, the more I see the life, who wants to see?
Tanrı teşekkür etti bana, daha çok hayatı görüyorum, kim görmek ister?
God told me, I've already got the life, oh I say... Tanrı bana dedi ki, ben çoktan hayatı yakalamışım, oh ben dedim ki..

Each day I can feel it swallow, inside something they took from me.
Her gün onu yuttuğumu hissedebiliyorum, içten bir şeyi almışlar benden
I don't feel your deathly ways.
Senin ölüm yolunu hissetmiyorum
Each day I feel so hollow, inside I was beating me,
Her gün boşlukta hissediyorum, beni içten içte kemiriyor
You will never see, so come dance with me.
Asla göremeyeceksi, yani benimle dans etmeye gel

Dance with me
Benimle dans et
Rumbiddieboo
Rum bum dee dum dee bum diddie doo
ME!
BANA!

God thanks me, the more I see the light, who wants to see?
Tanrı teşekkür etti bana, daha çok ışığı görüyorum, kim görmek ister?
God told me, I've already got the life, oh I say...
Tanrı bana dedi ki, ben çoktan hayatı yakalamışım, oh ben dedim ki..
God thanks me, the more I see the life, who wants to see?
Tanrı teşekkür etti bana, daha çok hayatı görüyorum, kim görmek ister?
God told me, I've already got the life, oh I say...
Tanrı bana dedi ki, ben çoktan hayatı yakalamışım, oh ben dedim ki..

Got the life.
Hayatı yakaladım
Got... the... life.
Hayatı yakaladım
© 2003-2020 www.alternatifim.com/ Her Hakkı Saklıdır.