[L] >  [Led Zeppelin Şarkı Çevirileri] > Misty Mountain Hop Şarkı Çevirisi
Sponsored Links

Led Zeppelin - Misty Mountain Hop

Gönderen:runaway.
Eklendi:
Yeni Çeviri Eklemek İçin Tıklayın Çeviri Ekle      Hata DüzeltHata Düzelt
Walkin' in the park just the other day, baby,
Başka bir gün de parkta yürüyorum, bebeğim
What do you, what do you think I saw?
Ne gördüğümü, ne gördüğümü sanıyorsun?
Crowds of people sittin' on the grass with flowers in their hair said,
Yığınla insan çimenlerde oturuyor kafalarında çiçeklerle ve
"Hey, Boy, do you wanna score?"
"hey çocuk, skor yapmak istiyor musun?" diyerek
And you know how it is.
Ve nasıl olduğunu biliyorsun
I really don't know what time it was, woh, oh,oh
Saatin kaç olduğunu bilmiyordu m bile, woh oh oh
so I asked them if I could stay a while.
Birazcık kalmak için onlara sordum

I didn't notice but it had got very dark and I was really
Farkedememiştim ama etraf kararmıştı ve gerçekten
Really out of my mind.
Gerçekten aklımı kaçırmıştım
Just then a policeman stepped up to me and asked us, said, "Please,hey,
Hemen sonra polis geldi ve sordu "Lütfen hey
would we care to all get in line, Get in line."
Çizgiye gelmeye önem verin, çizgiye gelin
Well, you know, they asked us to stay for tea and have some fun; Oh, oh,oh.
Bilirsin, çay için eğlenmek için kalmak istediler, oh oh oh
he said that his friends would all drop by, ooh.
Dedi ki arkadaşları uğrayabilirmiş, ooh

Why don't you take a good look at yourself and describe what you see,
Kendine iyice bir bakıp gördüğünü tanımlar mısın banaand baby, baby, baby, do you like it?
ve bebek bebek, bunu sevdin mi?
There you sit, sitting spare like a book on a shelf rustin',
Oturduğun yerde, boş boş oturuyorsun, rafta paslanan bir kitap gibi
ah, not trying to fight it.
Ah, bununla yüzleşmeye çalışma
You really don't care if they're comin'; oh, oh,
Geldiklerini hiç umursamıyordun, oh oh
I know that it's all a state of mind.
Biliyorum hepsi aklın bir durumuydu

If you go down in the streets today, baby, you better,
Bugün sokaklara gidersen, bebek daha iyi
you better open your eyes. WOAH WOAH YEAH
Daha iyi gözlerini açarsın
Folk down there really don't care, really don't care, don't care , really don't ,
Burdaki halk hiç umursamıyor, umursamıyor
which, which way the pressure lies,
hangi, hangi baskının yattığını
so I've decided what I'm gonna do now.
Şimdi ne yapacağıma karar verdim
So I'm packing my bags for the Misty Mountains
Yani, Sisli Dağlar'a gitmek için çantalarımı hazırlıyorum
where the spirits go now,
Artık ruhların gittiği yere
over the hills where the spirits fly.
Tepelerde, ruhların uçtuğu yere
I really don't know.
Gerçekten bilmiyorum
© 2003-2022 www.alternatifim.com/ Her Hakkı Saklıdır.