[L] >  [Linkin Park Şarkı Çevirileri] > Guilty All The Same Şarkı Çevirisi
Sponsored Links

Linkin Park - Guilty All The Same

Gönderen:meltem__
Eklendi:
Yeni Çeviri Eklemek İçin Tıklayın Çeviri Ekle      Hata DüzeltHata Düzelt
Tell us all again
Bize hepsini baştan anlatın
What you think we should be
Nasıl olmamız gerektiğini düşünüyorsunuz
What the answers are
Cevaplar neler
What it is we can't see
Göremediğimiz şey ne
Tell us all again
Bize hepsini baştan anlatın
How to do what you say
Söylediğiniz şey nasıl yapılır
How to fall in line
Nasıl uyumlu olunur
How there's no other way
Nasıl başka bir yol olmaz
But oh, we all know
Ama, biz hepimiz biliyoruz

You're guilty all the same
Hepiniz aynı şekilde suçlusunuz
Too sick to be ashamed
Mahçup olmaktan bıkımışsınız
You want to point your finger
Suçlamak istiyorsunuz
But there's no one else to blame
Ama burada suçlanacak başka kimse yok

You're guilty all the same,
Hepiniz aynı şekilde suçlusunuz
Too sick to be ashamed
Mahçup olmaktan bıkımışsınız
You want to point your finger
Suçlamak istiyorsunuz
But there's no one else to blame
Ama burada suçlanacak başka kimse yok

You're guilty all the same
Hepiniz aynı şekilde suçlusunuz

Show us all again
Bize tekrar gösterin
That our hands are unclean
Ellerimizin temiz olmadığını
That we're unprepared
Hazırlıksız olduğumuzu
That you have what we need
İhtiyacımız olanın sizde olduğunu
Show us all again
Bize tekrar gösterin
'Cause we cannot be saved
Çünkü biz kurtarılamayız
Cause the end is near
Çünkü son yakın
Now there's no other way
Şimdi başka bir yol yok
And oh, you will know
Ve, bileceksiniz

You're guilty all the same
Hepiniz aynı şekilde suçlusunuz
Too sick to be ashamed
Mahçup olmaktan bıkımışsınız
You want to point your finger
Suçlamak istiyorsunuz
But there's no one else to blame
Ama burada suçlanacak başka kimse yok

You're guilty all the same
Hepiniz aynı şekilde suçlusunuz
Too sick to be ashamed
Mahçup olmaktan bıkımışsınız
You want to point your finger
Suçlamak istiyorsunuz
But there's no one else to blame
Ama burada suçlanacak başka kimse yok

There's no one else to blame
Burada suçlanacak başka kimse yok
Guilty all the same
Aynı şekilde suçlu
Guilty all the same
Aynı şekilde suçlu
You're guilty all the same
Hepiniz aynı şekilde suçlusunuz

[Rakim]
Yeah, you already know what it is
Evet, zaten ne olduğunu çoktan biliyorsun
Can y'all explain, what kind of man is destined?
Kaderi yazılmış bir adam olmak nedir açıklayabilir misin?
When a man has plans of being rich
Bir adamın zengin olma planları varken
If he falls off his plans, he's wealthy?
Ya eğer planlarını gerçekleştiremezse, sağlığını kaybederse?
Dirty money scheme, a clean split
Kirli para düzeni, temiz bir bölünme
Nonsense the same, he didn't call for this, he's filthy
Saçmalık aynı, O bunun için çağrılmadı,o iğrenç
Talk team, they take the paper route
Takımla konuş, kağıttan yolu alıyorlar
All they think about is bank accounts, assets and realty
Hepsinin tek düşündüğü banka hesapları, mal varlıkları ve gayrımenkulleri
Anybody's expense, no shame with a clear conscience
Birisinin gideri, temiz bir vicdanla hiç bir utanç yok
No regrets and guilt free, you claim that ain't the way that he built me
Pişmanlık yok ve suçluluk ücretsiz, bana inşa ettiği bir yol olmadığını idda ediyorsun
Smoke scream, we're going in flames
Duman haykırıyor,alevler içinde gidiyoruz
Know as soon as they're done what the deal be
Onlar anlaşmanın ne olduğunu bilir bilmez
Say it's time for things to change
İşlerin değişmesi gerektiğini söyle
We arrange that dope product we built cheap
Ucuza inşa ettiğimiz uyuşturucu ürününü ayarlarız.
Anything if it's more to gain
Eğer kazanç sağlayacaksa her şey olur
Dream, manipulated like artists, it's real deep
Hayal et, artistler gibi hile yap, bu gerçek derin
Until no more remains, but I'm still me
Hiç bir kalıntı kalmayana dek, ama ben hala kendimim
Like authentic hip-hop and rock, to pop and radio
Gerçek hip-hop ve rock gibi, pop ve radyo için
You record companies kill me
Siz plak şirketleri beni öldürüyorsunuz
Try to force me to strain it, no way
Onu zorlamam için beni zorlayarak, imkanı yok
They got the gall to say "yo, how real can real be?"
Onlarda yüzsüzlük var "yo, gerçek nasıl gerçek olabilir?" diyerek.
You feel me? you will see, the greed will be to blame
Beni hissediyor musun? Göreceksin, hırs sorumlu olacak
Greedy for the fame, TV or a name
Ün, tv ya da bir isim için hırs
Media, the game, to me your all the same
Medya, oyun, bana göre hepiniz aynısınız
You're guilty
Hepiniz suçlusunuz

You're guilty all the same
Hepiniz aynı şekilde suçlusunuz
Too sick to be ashamed
Mahçup olmaktan bıkımışsınız

You want to point your finger
Suçlamak istiyorsunuz
But there's no one else to blame
Ama burada suçlanacak başka kimse yok

You're guilty all the same
Hepiniz aynı şekilde suçlusunuz
Too sick to be ashamed
Mahçup olmaktan bıkımışsınız
You want to point your finger
Suçlamak istiyorsunuz
But there's no one else to blame
Ama burada suçlanacak başka kimse yok

Guilty all the same
Aynı şekilde suçlu
Guilty all the same
Aynı şekilde suçlu
Guilty all the same
Aynı şekilde suçlu
© 2003-2021 www.alternatifim.com/ Her Hakkı Saklıdır.