[L] >  [Loic Nottet Şarkı Çevirileri] > Doctor Şarkı Çevirisi
Sponsored Links

Loic Nottet - Doctor

Gönderen:Dipsilo
Eklendi:
Yeni Çeviri Eklemek İçin Tıklayın Çeviri Ekle      Hata DüzeltHata Düzelt
La, la la, la la la
La la, la la la
La la
Yes, I am not feeling sorry
Evet üzgün hissetmiyorum

Hey Doctor, I have to tell you something
Hey doktor sana bir şey söylemem gerekiyor
A criminal, that's all I seem to be, oh no
Bir suçlu, bu tüm olup olabileceğim gibi gözüküyor oh hayır
I lost control last night when I was with her
Dün gece onunla birlikteyken kendimi kaybettim
I was so empty with no more feelings when I met her in the Street
Onunla sokakta tanıştığımda tamamen bomboştum hiç duygularım yoktu
Yeah I was in tears alone with my fears
Evet korkularımla yalnız başıma ağlıyordum
When she said "Become a creep!"
O ‘Hadi korkutucu olalım' dediğinde

I trusted her she was stronger
Ona güvendim o daha güçlü olandı
She told me stories to make me blush
Beni utandırmak için hikayeler anlattı
But that was the truth not just a bluff
Ama bu gerçekti sadece bir blöf değil
She said to me to wake my wickedness up
Günahkarlığımı uyandırmamı söyledi bana
So I confess, I played with her
O yüzden itiraf ediyorum onunla oynadım
And we won the game doctor
Ve biz oyunu kazandık doktor
Look at this mess I've done doctor
Yaptığım şu karmaşaya bak doktor
I've become a body hunter
Ben bir beden avcısı haline geldim
Who'll be my savior?
Kim benim kurtarıcım olacak
I call you Mister Doctor cause I think I'm crazy
Sizi aradım bay doktor çünkü delirdiğimi düşünüyorum
I've lost my mind, I don't know what's happening to me
Aklımı yitirdim bana neler oluyor bilmiyorum
I like shooting at bodies, it's my way to be free
Bedenlere vurmaya bayılıyorum bu benim özgür olma şeklim
And I'm not sorry hey-hey, not sorry hey-hey, not sorry
Ve üzgün değilim hey hey üzgün değilim hey hey üzgün değilim

Oh, ohoh, na, ohoh, ohoh, na, ohoh, ohoh
Yes, I am not feeling sorry
Evet üzgün hissetmiyorum

So why you laughing at me?
O zaman niçin bana gülüyorsun
You, why you laughing at me, doctor?
Sen bana neden gülüyorsun doktor
Is that all you want from me?
Benden tüm istediğin bu muydu?
Is that all you wish for me, motherfucker?
Benden tüm dilediğiniz bu muydu orospu çocuğu
Watching me losing my peace
Benim huzurumu kaybetmemi izlemek mi
Pushing me down to my knees, bastard
Beni dizlerimin üzerine ittirmek miydi piç
Do I need to beg you please?
Size lütfen diye yalvarmam mı gerekiyor?
It's feeling more like a trick than treat
Bu bir şekerden daha ziyade şaka gibi hissettiriyor

So now you think that I don't know
İşte şimdi bilmediğimi düşünüyorsun;
That you're playing with me doctor, fraud
Senin benimle oynadığını bilmediğimi, sahtekar
You just want the bill to give the pills
Sadece ilaçları vermek için faturaları istiyorsun
You're bringing out the worst of me, now I kill
Benim en kötü halimi ortaya çıkartıyorsun şimdi öldüreceğim
I try to put my thoughts aside Düşüncelerimi bir kenara bırakmaya çalıştım
To not turn into Mister Hyde
Bay Hyde'a dönüşmek için
But honestly, yes I crave to see
Ama dürüst olmak gerekirse görmek için can atıyorum
This bloody beast living inside me
Bu içimde yaşayan kanlı canavarı görmek için
Let's play hide and seek
Hadi saklambaç oynayalım

I call you Mister Doctor cause I think I'm crazy
Sizi aradım bay doktor çünkü delirdiğimi düşünüyorum
I've lost my mind, I don't know what's happening to me
Aklımı kaybettim bana ne oluyor bilmiyorum
I like shooting at bodies, it's my way to be free
Bedenlere vurmayı seviyorum bu benim özgür olmak şeklim
And I'm not sorry hey-hey, not sorry hey-hey, not sorry
Ve üzgün değilim

Hey no, hey no, I'm not sorry
Hey hayır üzgün değilim
I don't apologize cause I'm not guilty
Özür dilemeyeceğim çünkü ben suçlu değilim
I'm just a victim of a candy trick
Ben sadece şeker şakasının bir kurbanıyım
I just fell in love with that sweety bitch
Sadece o tatlı orospuya aşık oldum
So now I'm a criminal, now I'm killing them all
İşte şimdi bir suçluyum şimdi hepsini öldürüyorum
'Cause I decided to love and I lost control
Çünkü sevmeye karar verdim ve kontrolü kaybettim
I've stolen all the sweets so there will be no more feast
Tüm şekerleri çaldım bu sayede başka bir ziyafet olmayacak
Just like the evil Grinch, ho-ho-ho
Tıpkı kötü Grinç gibi
Hey you not stop looking at me
Hey sen gözünü benden ayırma
I'm just making art and poetry
Ben sadece sanat ve şiir yapıyorum
With human bodies I make masterpieces
İnsan bedenleriyle ben başyapıtlar yapıyorum
From head to toes I pick the best pieces
Baştan ayağa en iyi parçaları seçiyorum
I get psycho, I put makeup on
Psikopatlaşıyorum makyajımı yapıyorum
'Cause their screams just make me strong
Çünkü onların çığlıkları beni daha güçlü yapıyor
So am I mad (yes) to do that (yes)
İşte ben deliyim bunu yaptığım için
So that's why
İşte nedeni

I call you Mister Doctor cause I think I'm crazy
Sizi aradım bay doktor çünkü delirdiğimi düşünüyorum
I've lost my mind, I don't know what's happening to me
Aklımı kaybettim bana ne oluyor bilmiyorum
I like shooting at bodies, it's my way to be free
Bedenlere vurmayı seviyorum bu benim özgür olmak şeklim
And I'm not sorry ey-ey
Ve ben üzgün değilim
Hahahahaha
Yes, I am not feeling sorry
Evet üzgün hissetmiyorum

Oh, ohoh, na, ohoh, ohoh, na, ohoh, ohoh
Yes I am not feeling sorry
Evet üzgün hissetmiyorum
Oh, ohoh, na, ohoh, ohoh, na, ohoh, ohoh
Yes I am not feeling sorry
Evet üzgün hissetmiyorum

La, la la, la la la
La la, la la la
La la
Yes not sorry to be crazy
Deli olduğum için üzgün değilim
© 2003-2019 www.alternatifim.com/ Her Hakkı Saklıdır.