[M] >  [Marina and The Diamonds Şarkı Çevirileri] > Buy The Stars Şarkı Çevirisi
Sponsored Links

Marina and The Diamonds - Buy The Stars

Gönderen:Daisy931
Eklendi:
Yeni Çeviri Eklemek İçin Tıklayın Çeviri Ekle      Hata DüzeltHata Düzelt
BUY THE STARS-YILDIZLARI SATIN ALMAK

You bought a star in the sky tonight
-Gökyüzünde bir yıldız satın aldın bu gece
Because your life is dark and it needs some light
-Çünkü senin hayatın karanlık ve biraz ışığa ihtiyacı var
You named it after me, but I'm not yours to keep
-Benden sonra ona isim verdin, ama ben senin değilim saklaman için
Because you'll never see, that the stars are free
-Çünkü sen hiç göremeyeceksin, yıldızların özgür olduğunu

Oh we don't own our heavens now
-Oh şimdi kendi cennetlerimize sahip değiliz
We only own our hell
-Saadece kendi cehennemimize sahibiz
And if you don't know that by now
-Ve eğer bu zamana kadar bunu bilmiyorsan
Then you don't know me that well
-O zaman beni o kadar da iyi tanımıyorsun

All my life I've been so lonely
-Bütün hayatım boyunca çok yalnızdım
All in the name of being holy
-Kutsal olma adına yapılan her şey
Still, you'd like to think you know me
-Hala, beni tanıdığını düşünmeyi seviyorsun
You keep buyin' stars
-Yıldızları satın almaya devam ediyorsun
And you could buy up all of the stars,
-Ve bütün yıldızları satın alabilirdin,
But it wouldn't change who you are
-Ama bu senin kim olduğunu değiştirmeyecek
You're still living life in the dark
-Hala hayatı karanlıkta yaşıyorsun
It's just who you are
-Bu senin kim olduğun
It's just who you are
-Bu sadece senin kim olduğun

You bought a star in the sky tonight
-Gökyüzünde bir yıldız satın aldın bu gece
And in your man-made dark, the light inside you died
-Ve insan yapımı koyu ışığında, içindeki ışık öldü

Oh we don't own our heavens now
-Oh şimdi kendi cennetlerimize sahip değiliz
We only own our hell
-Sadece kendi cehennemimize sahibiz
And if you don't know that by now
-Ve eğer bu zamana kadar bunu bilmiyorsan
Then you don't know me that well
-O zaman beni o kadar da iyi tanımıyorsun

All my life I've been so lonely
-Bütün hayatım boyunca çok yalnızdım All in the name of being holy
-Kutsal olma adına yapılan her şey
Still, you'd like to think you know me
-Hala, beni tanıdığını düşünmeyi seviyorsun
You keep buyin' stars
-Yıldızları satın almaya devam ediyorsun
And you could buy up all of the stars,
-Ve bütün yıldızları satın alabilirdin,
But it wouldn't change who you are
-Ama bu senin kim olduğunu değiştirmeyecek
You're still living life in the dark
-Hala hayatı karanlıkta yaşıyorsun
It's just who you are
-Bu sadece senin kim olduğun
It's just who you are
-Bu sadece senin kim olduğun

You know only how to own me
-Sadece bana nasıl sahip olacağını biliyorsun
You know only how to own me
-Sadece bana nasıl sahip olacağını biliyorsun

You're buying stars to shut out the light
-Işığı engellemek için yıldızları satın alıyorsun
We come alone and alone we die
-Yalnız ve yalnız hale geleceğiz, öleceğiz
And no matter how hard you try
-Ve ne kadar denediğinin önemi yok
I'll always belong in the sky
-Ben daima gökyüzüne ait olacağım

And you could buy up all of the stars,
-Ve bütün yıldızları satın alabilirdin,
But it wouldn't change who you are
-Ama bu senin kim olduğunu değiştirmeyecek
You're still living life in the dark
-Hala hayatı karanlıkta yaşıyorsun
It's just who you are
-Bu sadece senin kim olduğun
It's just who you are
-Bu sadece senin kim olduğun
It's who you are
-Bu senin kim olduğun
It's who you are
-Bu senin kim olduğun
It's who you are
-Bu senin kim olduğun
It's who you are
-Bu senin kim olduğun
It's who you are
-Bu senin kim olduğun
It's who you are
-Bu senin kim olduğun
It's who you are
-Bu senin kim olduğun
© 2003-2019 www.alternatifim.com/ Her Hakkı Saklıdır.