[M] >  [Melanie Martinez Şarkı Çevirileri] > A Million Man Şarkı Çevirisi
Sponsored Links

Melanie Martinez - A Million Man

Eklendi:
Yeni Çeviri Eklemek İçin Tıklayın Çeviri Ekle      Hata DüzeltHata Düzelt
Miss Maggie was way too young to understand,
Why she got thrown into someone else's hands,
Why she woke up to strange men,
They tore her to pieces
And she couldn't comprehend,
Why she was locked up in a basement
Filled with men,
Should've gone to school,
Instead she did them.

Bayan Maggie anlamak için çok gençti,
Neden başkasının ellerine atılmıştı?
Neden yabancı bir adamın yanında uyanmıştı?
Onu parçalara kopardılar
Ve o bunu anlayamadı,
Neden adamlarla dolu bir bodrum katına kilitlenmişti ki?
Bunları yapmak yerine okula gitmeliydi.

Don't touch me,
I'm fragile,
I'm bitter in my heart.

Bana dokunma,
Ben kırılganım,
Kalbimde acı var.

Mama sold me
For candy,
And I was ruined from the start.

Annem beni bir şeker için sattı,
Ve başından beri mahvedildim.

Why do you have to sell me to those mean old men?
They cut me up in places
I don't even understand,
It's normalcy to me, but how will my friends understand?
I'm five years old,
Sleepin' with a million men.

Beni neden bu yaşlı, acımazsız adamlara sattın?
Beni hiç anlamadığım yerlerde kestiler.
Bu benim için normal ama arkadaşlarım nasıl anlayacak?
5 yaşındayım,
Bir milyon adamla yatıyorum.

All grown up and her body has decayed,
All those promiscuous games she had to play,
Oh, she skipped the jungle-jungle-gym phase.

Tamamen büyüdü ve bütün vücudu çürüdü,
Oynamak zorunda olduğu karmakarışık oyunlar yüzünden,
Ah, tırmanma oyuncağı aşamasını geçti.

She's tryin' to look at things in a bright way,
Sees the a light peekin' through the end of the hallway,
No, she's tryin' tryin' tryin' to escape..

Hayata umutla bakmaya çalışıyor,
Koridorun sonunda bir ışığın olduğunu görüyor,
Hayır, o kaçmaya çalışıyor...

I'm runninFull force, dear
But it's harder when you're bones,
I'm weak-kneed But I'm flyinOut of this hell hole.

Koşuyorum,
Bütün gücümle, sevgilim
Ama bu kemiklerle daha zor oluyor.
Güçsüz bacaklıyım,
Ama bu cehennem çukurundan uçarak çıkıyorum.

Why do you have to sell me to those mean old men?
They cut me up in places,
I don't even understand,
It's normalcy to me, but how will my friends understand?
I'm ten years old,
Runnin' from a million men.
A million men.

Beni neden bu yaşlı, acımazsız adamlara sattın?
Beni hiç anlamadığım yerlerde kestiler.
Bu benim için normal ama arkadaşlarım nasıl anlayacak?
10 yaşındayım,
Bir milyon adamdan kaçıyorum.
Bir milyon adamdan.

Finally the light is comin' close,
No turning back,
Run full force,
Angels swoop down and grab me,
And now I'm safe away,
From the million men who raised me.

Sonunda ışık yaklaşıyor,
Geri dönüş yok,
Son gücünle koş.
Melekler aşağıya baskın yapıyor ve beni yakalıyor,
Ve şimdi beni büyüten milyonlarca adamdan çok uzaktayım.

Why do you have to sell me to those mean old men?
They cut me up in places,
I don't even understand,
It's normalcy to me,
How will my boyfriend understand?
I'm seventeen
With a history
Of a million men.
Men.
A million men.

Beni neden bu yaşlı, acımazsız adamlara sattın?
Beni hiç anlamadığım yerlerde kestiler.
Bu benim için normal ama erkek arkadaşım nasıl anlayacak?
17 yaşındayım,
Bir milyon adamın anısıyla birlikte.
Adamlar.
Bir milyon adam.

A million men,
A million men,
A million,
A million men.

Bir milyon adam,
Bir milyon adam,
Bir milyon,
Bir milyon adam.
Çeviren :Gülşah Çakır
© 2003-2024 www.alternatifim.com/ Her Hakkı Saklıdır.