[M] >  [Michael Jackson Şarkı Çevirileri] > Keep The Faith Şarkı Çevirisi
Sponsored Links

Michael Jackson - Keep The Faith

Eklendi:
Yeni Çeviri Eklemek İçin Tıklayın Çeviri Ekle      Hata DüzeltHata Düzelt
If you call out loud
Yüksek sesle söylersen
Will it get inside
İçine girecek mi
Through the heart of your surrender
Teslim oluşunun kalbinden
To your alibis
özürlerine
And you can say the words
Ve kelimeleri söyleyebilirsin
Like you understand
Anladığın gibi
But, the power's in believing
Ama, güç inançtadır
So give yourself a chance
Öyleyse kendine bir şans tanı

'Cause you can
Çünkü sen
Climb the highest mountain
en yüksek dağa tırmanabilirsin
Swim the deepest sea, hee,
en derin denizde yüzebilirsin
All you need is the will to want it
Tüm ihtiyacın olan bunu isteme niyeti
And uhh, little self-esteem
Biraz kendine saygı

So keep the faith
o yüzden inancını koru
Don't let nobody turn you 'round
Kimsenin seni yolundan döndürmesine izin verme
You gotta know when
Bilmen gerek
It's good to go
Gitme vaktini
To get your dreams
Hayallerinin peşinden
Up off the ground
Yerden yükselmeye
Keep the faith, baby, yea
İnancını koru, bebeğim, evet
Because it's just
Çünkü bu yalnızca
A matter of time
Zaman meselesi
Before your confidence
Kendine güvenin
Will win out
Kazanmadan önce
Believe in yourself
Kendine inan
No matter what it's gon' take
Neye mal olursa olsun
You can be a winner
Bir kazanan olabilirsin
But you got to keep the faith
Ama inancını koruman gerek
...Gon' keep it brother
...koruyacaksın kardeşim
You got it
Bu sende

And when you think of trust
Ve güveni düşündüğün zaman
Does it lead you home
Bu seni eve götürür mü
To a place that you
Sadece hayalini
Only dream of
Kurduğun yere
When you're all alone
Yapayalnızken
And you can go by feel
Ve duygu vasıtasıyla ilerleyebilirsin
'Stead of circumstance
koşul yerine
But the power's in believing
Ama güç inançtadır
So give yourself a chance
Öyleyse kendine bir şans ver

I know that you can
Biliyorum
Sail across the water
Suya karşı yüzebilirsin
Float across the sky, high
Gökyüzü boyunca süzülebilirsin, yükseğe
Any road that you take
Seçtiğin her yol
Will get you there
Seni oraya götürecek
If you only try
Yalnızca denersen

So keep the faith, ow
İnancını koru o yüzden
Don't let nobody
İzin verme
Take you down, brother
Kimsenin seni düşürmesine, kardeşim
Just keep your eyes
Sadece gözlerini
On the prize
Ödüle kilitle
And your feet
Ve ayakların
Flat on the ground
Yere bassın
Keep the faith, baby, yea
İnancını koru, bebeğim, evet
Because it's just
Çünkü bu sadece
A matter of time
Zaman meselesi
Before your confidence
Kendine güvenin
Will win out
Kazanmadan önce

I told my brother how to
Kardeşime anlattım nasıl
Do the thing right
Bunu doğru yapacağını
Lift up your head and show
Kaldır başını ve göster
The world you got pride
Dünyaya gururun olduğunu
Go for what you want
İstediğin şeyin peşinden git
Don't let 'em get in your way
Yoluna çıkmalarına izin verme
You can be better
Daha iyi olabilirsin
But you got to keep the faith
Ama inancını koruman gerek
You got it
Bu sende var

I know that keepin' the faith
Biliyorum inancı korumak
Means never givin' up on love
Sevgiden asla umut kesmemek anlamına gelir
But the power that love has
Sevginin sahip olduğu güç ise
To make it right
Bunu yoluna koyabilir

Makes it
Bunu
Makes it right
Bunu yoluna koyabilir

So keep the faith, ow
İnancını koru o yüzden
Don't let nobody
İzin verme
Take you down, brother
Kimsenin seni düşürmesine, kardeşim
Just keep your eyes Sadece gözlerini
On the prize
Ödüle kilitle
And your feet
Ve ayakların
Flat on the ground
Yere bassın
Keep the faith, baby, yea
İnancını koru, bebeğim, evet
Because it's just
Çünkü bu sadece
A matter of time
Zaman meselesi
Before your confidence
Kendine güvenin
Will win out
Kazanmadan önce

Better stand up and act like
En iyisi ayağa kalk ve
You wanna do right
Doğruyu yapmak ister gibi davran
Don't play the fool
Aptalı oynama
For the rest of your life
Hayatının geri kalanında
Work on it brother
Bunun için çalışmaya devam et kardeşim
And you'll make it someday
Ve bir gün başaracaksın
Go for what you want
İstediğin şeyin peşinden git
And don't forget the faith
Ve inancı unutma

Look at yourself
Kendine bak
And what you doin' right now
Ve şu an yaptığına
Stand back a minute
Bir dakika geride dur
Ah, ah, ah
Just to check yourself out
Kendini kontrol etmek için
Straighten out your life
Yaşamını düzelt
And how you're livin' each day
Ve her bir günü nasıl yaşadığını
Get yourself together
Toparla kendini
'Cause you got to keep the faith
Çünkü inancını koruman gerek
Uh, uh, uh

Kimsenin seni düşürmesine, kardeşim
Just keep your eyes
Sadece gözlerini
On the prize
Ödüle kilitle
And your feet flat on the ground
Ve ayakların yere bassın
Keep the faith, baby, yea
İnancını koru
Because it's just a matter of time
Çünkü bu sadece zaman meselesi
Before your confidence will win out
Kendine güvenin kazanmadan önce

Lift up your mind
Zihnini kaldır
Before your mind gets blown
Zihnin patlamadan önce
Some things in life
Hayattaki bazı şeyleri
You best just leave them alone
En iyisi yalnızlığına bırakmaktır
Go for what you want
İstediğin şeyin peşinden git
Don't let it get in your way
Yoluna çıkmasına izin verme
You can make it happen
Bunun olmasını sağlayabilirsin
But ya got ta keep the faith
Ama inancını korumalısın

Gon' keep it brother
Koruyacaksın erkek kardeşim
You got to keep the faith
İnancını korumalısın
Yeah keep the faith
Evet inancını koru
Gon' keep it sister
Koruyacaksın kız kardeşim
You got to keep the faith
İnancını korumalısın
Now, now
Şimdi, şimdi

I'll show my brotha
Kardeşime göstereceğim
How to do the thing right
Bu şeyin nasıl doğru yapıldığını
Lift up your head
Kaldır başını
And show the world you got pride
Ve dünyaya gururunun olduğunu göster
Go for what you want
İstediğin şeyin peşinde git
Don't let 'em get in your way
Yoluna çıkmalarına izin verme
You can be a winner
Kazanan olabilirsin
If you keep the faith
İnancını korursan

Straighten out yourself
Düzelt kendini
And get tour mind on track
Ve aklın yola girsin
Dust off your butt
Silkele arkandaki tozu
And get your self-respect back
Ve özsaygını geri al
You've known me long enough
Beni yeterince uzun zamandır tanıyorsun
To know that I don't play
oynamayacağımı bilecek kadar
Take it like you want it
Nasıl istiyorsan öyle anla
But you got to keep the faith
Ama inancını korumalısın
GonKoru

Don't let nobody
İzin verme kimsenin
Take you down
Seni devirmesine
Just keep your eyes on the prize
Gözlerin yalnızca ödülde olsun
And get your feet
Ve ayaklarını
Back on the ground
Yere bas
Keep the faith, baby, yea
İnancını koru, bebeğim, evet
Because it's just
Çünkü bu sadece
A matter of time
Zaman meselesi
Before your confidence
Kendine güvenin
Will win out
Kazanmadan önce
But till that day
Ama o güne kadar
I said you've got to
Dediğim
Keep the faith
İnancını korumalısın
© 2003-2024 www.alternatifim.com/ Her Hakkı Saklıdır.