[M] >  [Mnek Şarkı Çevirileri] > Paradise Şarkı Çevirisi
Sponsored Links

Mnek - Paradise

Gönderen:feyzagvenli
Eklendi:
Yeni Çeviri Eklemek İçin Tıklayın Çeviri Ekle      Hata DüzeltHata Düzelt
If you wanna leave
Eğer sen ayrılmak istersen
If you wanna go
Eğer sen gitmek istersen
Baby don't leave
Bebeğim ayrılma
Why don't we go somewhere, somewhere, somewhere, somewhere
Neden başka yerlere gitmiyoruz, başka yerlere, başka yerlere, başka yerlere
Why don't we go somewhere, somewhere, somewhere, somewhere
Neden başka yerlere gitmiyoruz, başka yerlere, başka yerlere, başka yerlere
Nakarat
Would you like to go to paradise?
Cennete gitmek ister miydin?
‘Cause I'm not tryna go alone
Çünkü ben yalnız gitmeyi deneyemem
Run away with me to paradise
Benimle cennete kaç
If you wanna leave, then we can go
Eğer ayrılmak istersen, sonra biz gidebiliriz
‘Cause the real world told me lies
Çünkü gerçek dünya bana yalan söyledi
The realest lies ever told
En gerçek yalanlar bile
So let's run away and find paradise
Bu yüzden hadi kaçalım ve cenneti bulalım
Paradise
Cenneti
And soon paradise will be home
Ve yakında cennet evimiz olacak
If you wanna leave
Eğer ayrılmak istersen
If you wanna go
Eğer gitmek istersen
Baby don't leave yet
Bebeğim henüz ayrılmayalım
Take my hand, shut your eyes and imagine
Elimi al, gözlerini kapat ve hayal et
Wouldn't it be nice?
Hoş olmaz mıydı?
Just to have an escape, a distraction
Sadece bir kaçış, bir uzaklaşma olabilirdi
Far away from this life?
Bu hayattan uzaklaşmaz mıydık?
I tried to be cool but this world was too cruel
Çok rahat olmayı denedim ama bu dünya çok acımasız
For me to sit around and simply drown in fear
Benim için buralara otur ve basitçe korku içinde …
So I'm asking you, what would you do Bu yüzden ben sana soruyorum, ne yapmalıydın
If we could get out of here?
Eğer biz buradan uzaklaşabilseydik?
Your love's like a fantasy
Aşkın bir fantezi gibi
Nothing like what I saw on the news yesterday
Hiçbir şey dün haberlerde gördüğüm gibi değil
Another man down, blood on the ground
Başka adamlar öldü, yerlerde kan
Makes me wanna just run away
Sadece beni uzaklara koşturmanı isterim
Where we run is a mystery
Bir gizeme koştuğumuz yere
Ignorance is bliss to me
Benim için cehalet mutluluktur
‘Cause whenever I turn on my TV it's just misery
Çünkü her ne zaman Tv'unuma dönsem sadece gizem var
I tried to be cool but this world was too cruel
Çok rahat olmayı denedim ama bu dünya çok acımasız
For me to sit around and simply drown in fear
Benim için buralara otur ve basitçe korku içinde boğulalım
So I'm asking you, what would you do
Bu yüzden ben sana soruyorum, ne yapmalıydın
If we could get out of here, because I want to go
Eğer biz buradan uzaklaşabilseydik, çünkü ben gitmek isterim
Home
Evimiz
Home
Evimiz
Home
Evimiz
Paradise is in my mind baby
Cennet kafamda bebeğim
Paradise is in my mind baby
Cennet kafamda bebeğim
It won't take to long to find baby
Bulmak uzun sürmeyecek bebeğim
Paradise is in my mind baby
Cennet kafamda bebeğim
In paradise we're free
Cennette özgürüz
To do what we want to do
Ne yapmak istersek onu yaparız
In paradise we're free baby
Cennette özgürüz bebeğim
You can't run away forever
Sen sonsuza kadar kaçamazsın
© 2003-2018 www.alternatifim.com/ Her Hakkı Saklıdır.