[M] >  [My Chemical Romance Şarkı Çevirileri] > NaNaNa! Şarkı Çevirisi
Sponsored Links

My Chemical Romance - NaNaNa!

Eklendi:
Yeni Çeviri Eklemek İçin Tıklayın Çeviri Ekle      Hata DüzeltHata Düzelt
Drugs!
İlaçlar!
Gimme me drugs
Bana ilaçları ver
Gimme me drugs
Bana ilaçları ver
I don't need 'em
Onlara ihtiyacım yok
but I'll sell what you got,
ama neyin varsa satacağım
Take the cash and I'll keep it.
Parayı al ve ben bunu saklayacağım.
Eight legs to the wall
Duvara doğru sekiz bacak
hit the gas
gaza bas
kill 'em all
hepsini öldür
and we crawl
ve sürünüyoruz
and we crawl
ve sürünüyoruz
and we crawl
ve sürünüyoruz
You be my detonator
Patlayıcım oluyorsun

Love
Aşk
gimme me love
bana aşk ver
gimme me love
bana aşk ver
I don't need it
Ona ihtiyacım yok
but I'll take what I want from your heart
ama kalbinden istediğimi alacağım
and I'll keep it in a bag
Ve onu bir çantada saklayacağım
in a box with an X on the floor
bir X olan zemindeki bir kutuda duran
gimme me more, gimme me more
Bana daha fazlasını ver, bana daha fazlasını ver
Shut up and sing it with me:
Kapat çeneni ve benimle birlikte söyle:

(Na Na Na...)

From mall security, to every enemy,
Market güvenliğinden, her düşmanıma
we're on your property standing in a V-formation
Biz sizin mülkünüzde dikiliyoruz V-oluşumu olarak

(Na Na Na...)

let's blow an artery
hadi bir atardamar patlatalım
eat plastic surgery
estetik ameliyatı ye
keep your apology
özrünü kendine sakla
give us more detonation.
Bize daha fazla patlama ver

Let me tell you about the Sad man,
İzin ver sana Sad man'den bahsedeyim
shut up and let me see your jazz hands,
Çeneni kapat ve izin ver jazz ellerini göreyim
remember when you were a madman, thought you was Batman,
deli bir adam olduğun zamanları hatırla, senin Batman olduğunu düşünürsek
hit the party with a gas can.
partiyi bir benzin tenekesiyle bas
kiss me you animal
öp beni seni hayvan

(Na Na Na...)

you run the company
şirketi sen yönetiyorsun

[ reklamı gizle ]
fuck like a Kennedy
bir Kennedy gibi s!kiyorsun
I think we'd rather be
Sanırım biz epeyce
burning your information.
Bilgini yakıyoruz

let's blow an artery
hadi bir atardamar patlatalım
eat plastic surgery
estetik ameliyatı ye
keep your apology
özrünü kendine sakla
give us more detonation.
Bize daha fazla patlama ver

And right here, right now,
Ve tam burada, tam şimdi
All the way in Battery City,
Battery Şehrine kadar olan yolda
the little children
Küçük çocuklar
raised your open filthy palms
kirli avuçlarını açıp kaldırdı
like tiny daggers up to heaven
tıpkı cennete yönelen minicik hançerler gibi
And all the juvee halls
ve gençlik salonları
and the ritalin rats,
ve ritalin sıçanları
ask angels made from neon
Neondan yapılma meleklere sorun
And fucking garbage
Ve lanet çöpe
scream out!
çığlık atın!
"what will save us?"
'bizi ne kurtaracak?and the sky opened up
ve gözyüzü yarıldı

Everybody wants to change the world
Herkes dünyayı değiştirmek istiyor
everybody wants to change the world
herkes dünyayı değiştirmek istiyor
But no one
ama kimse
no one wants to die, wanna try?
kimse ölmek istemiyor, denemek ister misin?
wanna try, wanna try, wanna try now
denemek ister misin denemek ister misin denemek ister misin şimdi
I'll be your detonator
Senin patlayıcın olacağım

Make no apologies
Mazeretler yaratma
its death or victory
Ya ölüm yada zafer
on my authority
Benim yetkimde
Crash and burn
Çarp ve yan
young and loaded
genç ve zengin

Drop like a bulletshell
Şarapnel gibi düşüyorsun
dress like a sleeper cell
Uyku tulumu gibi giyiniyorsun
I'd rather go to hell than be in purgatory,
Arafta kalmaktansa cehenneme gitmeyi tercih ederdim
cut my hair
Saçımı kes
gag and bore me
Sustur beni ve canımı sık
pull this pin
Şu mandalı çek
and let this world explode
Ve bırak dünya patlasın
© 2003-2018 www.alternatifim.com/ Her Hakkı Saklıdır.