[N] >  [Nick Cave And The Bad Seeds Şarkı Çevirileri] > O Children Şarkı Çevirisi
Sponsored Links

Nick Cave And The Bad Seeds - O Children

Gönderen:cekogzm
Eklendi:
Yeni Çeviri Eklemek İçin Tıklayın Çeviri Ekle      Hata DüzeltHata Düzelt
Pass me that lovely little gun
My dear, my darling one
The cleaners are coming, one by one
You don't even want to let them start

O sevimli küçük tabancayı bana verin
Sevgilim, hayatım
Temizlikçiler geliyor, birer birer
Onların başlamasına izin vermek bile istemiyorsun

They are knocking now upon your door
They measure the room, they know the score
They're mopping up the butcher's floor
Of your broken little heart

Şu an senin kapını çalıyorlar
Odayı ölçüyorlar, hesabı biliyorlar
Kasabının zeminini paspaslıyorlar
Senin kırık küçük kalbinin

children
Çocuklar

Forgive us now for what we've done
It started out as a bit of fun
Here, take these before we run away
The keys to the gulag

Ne yaptıysak bizi şimdi affedin
Biraz eğlence olarak başladı
İşte, biz kaçmadan önce bunları al
Gulag anahtarları

Oh children
Lift up your voice, lift up your voice
Children
Rejoice, rejoice

Oh, çocuklar
Sesinizi yükseltin, sesinizi yükseltin
Çocuklar
Neşelenin, neşelenin

Here comes Frank and poor old Jim
They're gathering round with all my friends
We're older now, the light is dim
And you are only just beginning

İşte Frank ve zavallı yaşlı Jim geliyor
Tüm arkadaşlarımla beraber etrafımda toplanıyorlar
Biz daha yaşlıyız şimdi, ışık loş
Ve sen sadece, sadece başlıyorsun

O children

We have the answer to all your fears
It's short, it's simple, it's crystal clear
It's round about, it's somewhere here
Lost amongst our winnings

Bizde sizin tüm korkularınızın cevabı var
Kısa, basit, kristal kadar net
Etrafında, buralarda bir yerde
Kazançlarımız arasında bir yerde kayıp

O children
Lift up your voice, lift up your voice
Children
Rejoice, rejoice

Oh, çocuklar
Sesinizi yükseltin, sesinizi yükseltin
Çocuklar
Neşelenin, neşelenin

The cleaners have done their job on you
They're hip to it, man, they're in the groove
They've hosed you down, you're good as new And they're lining up to inspect you

Temizlikçilerin senin üzerindeki işi bitti
Onlar sırt sırta, adamım, onlar çizgide
Onlar seni baştan aşağı ıslattı, yeni kadar iyisin
Ve seni incelemek için sıraya giriyorlar

O children

Poor old Jim's white as a ghost
He's found the answer that we lost
We're all weeping now, weeping because
There ain't nothing we can do to protect you

Zavallı yaşlı Jim bir hayalet kadar beyaz
O bizim kaybettiğimiz cevabı buldu
Hepimiz ağlıyoruz şimdi, ağlıyoruz çünkü
Seni korumak için yapabileceğimiz hiçbir şey yok

O children
Lift up your voice, lift up your voice
Children
Rejoice, rejoice

Oh, çocuklar
Sesinizi yükseltin, sesinizi yükseltin
Çocuklar
Neşelenin, neşelenin

Hey little train! We're all jumping on
The train that goes to the Kingdom
We're happy, Ma, we're having fun
And the train ain't even left the station

Hey küçük tren! Hepimiz atlıyoruz
Krallığa giden tren
Mutluyuz, Ma, eğleniyoruz
Ve tren istasyondan bile ayrılmamış

Hey, little train! Wait for me!
I once was blind but now I see
Have you left a seat for me?
Is that such a stretch of the imagination?

Hey, küçük tren! Beni bekle!
Bir kere kör oldum ama şimdi görüyorum
Benim için bir koltuk ayırdın mı?
Bu da hayal gücümün bir genişlemesi mi?

Hey little train! Wait for me!
I was held in chains but now I'm free
I'm hanging in there, don't you see
In this process of elimination

Hey, küçük tren! Beni bekle!
Zincirlerle bağlanmıştım ama şimdi özgürüm
Orada sallanıyorum, görmüyor musun
Bu eleme sürecinde

Hey little train! We're all jumping on
The train that goes to the Kingdom
We're happy, Ma, we're having fun
It's beyond my wildest expectation

Hey küçük tren! Hepimiz atlıyoruz
Krallığa giden tren
Mutluyuz, Ma, eğleniyoruz
Bu benim en vahşi beklentilerimin ötesinde

Hey little train! We are all jumping on
The train that goes to the Kingdom
We're happy, Ma, we're having fun
And the train ain't even left the station

Hey küçük tren! Hepimiz atlıyoruz
Krallığa giden tren
Mutluyuz, Ma, eğleniyoruz
Ve tren istasyondan bile ayrılmamış
© 2003-2020 www.alternatifim.com/ Her Hakkı Saklıdır.