[O] >  [Oingo Boingo Şarkı Çevirileri] > No One Lives Forever Şarkı Çevirisi
Sponsored Links

Oingo Boingo - No One Lives Forever

Gönderen:isparta37
Eklendi:
Yeni Çeviri Eklemek İçin Tıklayın Çeviri Ekle      Hata DüzeltHata Düzelt
You worry too much
Çok fazla endişeleniyorsun
You make yourself sad
Kendini üzüyorsun
You can't change fate
Kaderi değiştiremezsin
But don't feel so bad
Fakat bu kadar kötü hissetme
Enjoy it while you can
Yapabileceğinken ondan zevk al
It's just like the weather
O tam hava gibi
So quit complaining, brother...
Bu yüzden şikayet etmeyi bırak ,kardeşim…
No one lives forever!
Hiçkimse sonsuza kadar yaşamıyor!

Let's have a party
Bir parti yapalım
There's a full moon in the sky
Gökyüzünde dolunay var
It's the hour of the wolf
Bu kurt'un saatidir
And I don't want to die
Ve ben ölmek istemiyorum

I'm so happy dancin', while the grim reaper...
Öyle mutlu dans ediyorum Azrail&korkunç orakçı
Cuts, cuts, cuts
Keserken,keserken,keserken
But he can't get me
Ama o beni elde edemez&yakalayamaz
(I'm as) clever as can be, and I'm very quick, but don't forget:
Ben olabilecek kadar zekiyim, ve çok hızlıyım,ama unutma:
We've only got so many tricks
Ancak o kadar çok hile&numaralarımız var
No one lives forever!
Hiçkimse sonsuza kadar yaşamıyor!

You think you got it rough?
Zor&kaba şeylere sahip olduğunu mu düşünüyorsun?
What about your darling doggy?
Sevgili köpeciğinden ne haber?
Ten short years
On kısa yıl
And he's getting old and groggy
Ve o yaşlanıyor ve sersemleşiyor
I don't think it's very fair
Bunun çok adil ,soğuk,pirzola düşük olduğunu düşünmüyorum?!? Cold, chop, low, but it's all relative, my friend, 'cause
ama o tümüyle göreceli&izafi,arkadaşım 'çünkü
No one lives forever!
Hiçkimse sonsuza kadar yaşamıyor!

Let's have a party
Bir parti yapalım
There's a full moon in the sky
Gökyüzünde dolunay var
It's the hour of the wolf and I
Bu kurt'un saatidir ve ben
Don't wanna die, (but)....
Ölmek istemiyorum (ama) …

No one beats him at his game
Hiç kimse onu oyununda yenemez
For very long, but just the same
Çok uzun zamandır,ama aynı şekilde
Who cares; there's no place safe to hide
Kim umursar;güvenle saklanacak yer yok
Nowhere to run—no time to cry
Kaçacak yer yok—ağlayacak zaman yok
So celebrate while you still can
Bu yüzden hala kutlayabilecekken kutla
'Cause any second, it may end
'Çünkü her an,o bitebilir
And when it's all been said and done...
Ve her şey söylenmiş ve yapılmışken…
Better that you had some fun
Biraz eğlenmiş olman daha iyidir
Instead of hiding in a shell
Bir kabuğun içinde saklanmaktansa
Why make your life a living hell?
Niçin hayatını yaşayan bir cehennem yapıyorsun?
So have a toast and down the cup
Öyleyse bir tost al ve bir fincan yuvarla
And drink to bones that turn to dust ('cause)...
Ve kemiklerin toprak oluncaya kadar iç ('çünkü)...
No one, no one, no one...
Kimse,kimse,kimse…
No one lives forever!
Hiçkimse sonsuza kadar yaşamıyor!

Çeviren: Metin Karağaç
© 2003-2019 www.alternatifim.com/ Her Hakkı Saklıdır.