[R] >  [Rishloo Şarkı Çevirileri] > Winslow Şarkı Çevirisi
Sponsored Links

Rishloo - Winslow

Gönderen:Lilitu
Eklendi:
Yeni Çeviri Eklemek İçin Tıklayın Çeviri Ekle      Hata DüzeltHata Düzelt
Raven found herself a skinny skin stiletto.
Kuzgun kendine cılız derili bir stiletto buldu.

In the middle of a crowd, she needs a number.
Bir kalabalığın ortasında, bir sayıya ihtiyacı var.

Fabricating passion for her painted fellows.
Üretim tutkusu onun boyalı dostları için.

In the middle of a crowd, she needs a lover.
Bir kalabalığın ortasında, bir sevgiliye ihtiyacı var.

And I want to know, why are we breaking bottles, when this well is running dry?!
Ve ben bilmek istiyorum, neden bardakları kırıyoruz, bu ne zaman kuru çalışıyor?!

Drunk on aerosols - Shithole Paradise!
Aerosoller üzerinde sarhoş - boktan cennette!

Keep them guessing!
Onları tahmin etmeye devam et!

Make them sweat it out - all at once!
Onları terlet - hepsini birden!

We've always been...
Biz her zaman olduk...

I think I'm better than...
Sanırım ben daha iyiyim...

Them...
Onlardan...

Spirits thick as thieves, the building speaks in riddles.
Ruhlar hırsızlar kadar kalın, apartman bilmecelerin içinde konuşuyor.

In the middle of a crowd, it needs a number.
Bir kalabalığın ortasında, bir sayıya ihtiyacı var.

Sharpening its teeth, the spirits' weeping widow.
Kendi dişlerini keskinleştiriyor, ruhların gözü yaşlı dulunu.

In the middle of a crowd, there are no others!
Bir kalabalığın ortasında, diğerleri yok!

And I want to know, why are we,
Ve ben bilmek istiyorum, neden biz,

Breaking bottles, when this well is running dry?!
Şişeleri kırıyoruz, bu ne zaman kuru çalışıyor?!

It's the great, subliminal entertainment device,
Bu harika, sübliminal eğlence aleti,
With teeth, building living ghosts.
Dişle, yaşayan hayaletler inşaa ediyor.

Be calm... Be calm, you riders on the storm!
Sakin olun... Sakin olun, siz fırtınadaki biniciler!

See it for that shadow-box cannibal-dance distraction!
Bu dikkat dağıtıcı - yamyam dansı kutusu gölgesi için görün!

See it for that tired, smoke-and-mirror display!
Bu yorgun, duman ve ayna ekranı için görün!

See it for a crimson, neon stained-glass refraction!
Bir kıpkırmızı, neon lekeli - cam kırılması için görün!

See it for what it is, not what you want it to be.
Neyse öyle gör, senin olmasını istediğini değil.

Leave a little leather by Miranda in thedoorway.
Kapı aralığında Miranda ile küçük bir deri bırak.

So she won't say a thing.
Böylelikle o bir şey söylemeyecek.

Make a little miserable scene out of her.
Onsuz küçük sefil bir sahne yarat.

I thought we were...
Olduğumuzu sanıyordum...

I thought we had... gone.
Gittiğimizi sanıyordum...

Oh, spare the din your chloroform refrain.
Oh, kloroform kaçınmanının gürültüsünü yedekle.

Pack away those old euphoria grenades.
Bu eski öfori el bombalarını paketle.

Look at all of them, reaching.
Tüm bunların, ulaşmasına bak.

Look at all of those hands:
Tüm bu ellere bak:

Pulling, grabbing, pushing, in the interest of an understanding wasteland!
Boş bir arazinin ilgi alanındaki anlayışta çekilen, kapılan, itilen!

Winslow! Oh, Winslow...
Winslow! Oh, Winslow...

Don't look away, now!
Şimdi arkana bakma!
© 2003-2019 www.alternatifim.com/ Her Hakkı Saklıdır.