[T] >  [Taylor Swift Şarkı Çevirileri] > Miss Americana & The Heartbreak Prince Şarkı Çevirisi
Sponsored Links

Taylor Swift - Miss Americana & The Heartbreak Prince

Gönderen:bestenurgezer
Eklendi:
Yeni Çeviri Eklemek İçin Tıklayın Çeviri Ekle      Hata DüzeltHata Düzelt
You know I adore you, I'm crazier for you
Biliyorsun sana tapıyorum, senin için deliriyorum
Then I was at 16, lost in a film scene
O zaman 16 yaşındaydım, bir film sahnesinde kayboldum
Waving homecoming queens, marching band playing
El sallayan mezuniyet kraliçeleri, bando takımı çalıyor
I'm lost in the lights
Işıklarda kayboldum

American glory faded before me
Amerikan şanı benden önce soldu
Now I'm feeling hopeless, ripped up my prom dress
Şimdi umutsuz hissediyorum, balo elbisemi yırtıyorum
Running through rose thorns, I saw the scoreboard
Gül dikenlerinin içinden koşuyorum, skor tahtasını gördüm
And ran for my life (Ah)
Ve hayatım için koştum (ah)

No cameras catch my pageant smile
Hiçbir kamera benim alaylı gülümsememi yakalayamaz
I counted days, I counted miles
Günleri saydım, milleri saydım
To see you there, to see you there
Seni orada görmek için, seni orada görmek için
It's been a long time coming, but
Uzun zaman oldu, ama

It's you and me, that's my whole world
Sen ve ben, bu benim tüm dünyam
They whisper in the hallway, "She's a bad, bad girl" (Okay)
Onlar koridorda fısıldıyorlar, ‘O kötü bir kız, kötü bir kız' (tamam)
The whole school is rolling fake dice
Bütün okul sahte zarları atıyor
You play stupid games, you win stupid prizes
Aptal oyunlar oynuyorsun, aptal ödüller kazanıyorsun

It's you and me, there's nothing like this
Sen ve ben, böyle bir şey yok
Miss Americana and The Heartbreak Prince (Okay)
Bayan Amerikan ve Kalbi Kırık Prens
We're so sad, we paint the town blue
Çok üzgünüz, şehri hüzne boyuyoruz
Voted most likely to run away with you
En iyi ihtimalle seninle kaçmaya oy verdim

My team is losing, battered and bruising
Takımım kaybediyor, yıpranmış ve yaralanıyor
I see the high fives between the bad guys
Kötü çocuklar arasında çakılan beşlikleri gördüm
Leave with my head hung, you are the only one
Kafamı asılı bırakıyorum, sen tek kişisin
Who seems to care
Umursuyor gibi görünen

American stories burning before me
Amerikan hikayeleri benden önce yanıyor
I'm feeling helpless, the damsels are depressed
Çaresiz hissediyorum, genç ve bekar kızlar depresif
Boys will be boys then, where are the wise men?
Erkekler erkek olacaksa, akıllı adamlar nerede?
Darling, I'm scared (Ah)
Sevgilim, korkuyorum (ah)

No cameras catch my muffled cries
Hiçbir kamera benim boğuk ağlamalarımı yakalayamaz
I counted days, I counted miles
Günleri saydım, milleri saydım
To see you there, to see you there
Seni orada görmek için, seni orada görmek için
And now the storm is coming, but Ve şimdi fırtına geliyor, ama

It's you and me, that's my whole world
Sen ve ben, bu benim tüm dünyam
They whisper in the hallway, "She's a bad, bad girl" (Okay)
Onlar koridorda fısıldıyorlar, ‘O kötü bir kız, kötü bir kız' (tamam)
The whole school is rolling fake dice
Bütün okul sahte zarları atıyor
You play stupid games, you win stupid prizes
Aptal oyunlar oynuyorsun, aptal ödüller kazanıyorsun

It's you and me, there's nothing like this
Sen ve ben, böyle bir şey yok
Miss Americana and The Heartbreak Prince (Okay)
Bayan Amerikan ve Kalbi Kırık Prens
We're so sad, we paint the town blue
Çok üzgünüz, şehri hüzne boyuyoruz
Voted most likely to run away with you
En iyi ihtimalle seninle kaçmaya oy verdim

And I don't want you to (Go), I don't really wanna (Fight)
Ve gitmeni istemiyorum, gerçekten kavga etmek istemiyorum
'Cause nobody's gonna (Win), I think you should come home
Çünkü kimse kazanmayacak, eve gelmen gerektiğini düşünüyorum
And I don't want you to (Go), I don't really wanna (Fight)
Ve gitmeni istemiyorum, gerçekten kavga etmek istemiyorum
'Cause nobody's gonna (Win), I think you should come home
Çünkü kimse kazanmayacak, eve gelmen gerektiğini düşünüyorum
And I don't want you to (Go), I don't really wanna (Fight)
Ve gitmeni istemiyorum, gerçekten kavga etmek istemiyorum
'Cause nobody's gonna (Win), I just think you should know
Çünkü kimse kazanmayacak, sadece bilmen gerektiğini düşünüyorum
And I'll never let you (Go) 'cause I know this is a (Fight)
Ve asla gitmene izin vermeyeceğim, çünkü biliyorum bu bir kavga
That someday we're gonna (Win)
Bir gün kazanacağımız

It's you and me, that's my whole world
Sen ve ben, bu benim tüm dünyam
They whisper in the hallway, "She's a bad, bad girl"
Onlar koridorda fısıldıyorlar, ‘O kötü bir kız, kötü bir kız' (tamam)
Oh, I just thought you should know (You should know)
Oh, sadece bilmen gerektiğini düşündüm (Bilmelisin)

It's you and me, there's nothing like this (Like this)
Sen ve ben, böyle bir şey yok
Miss Americana and The Heartbreak Prince (Okay)
Bayan Amerikan ve Kalbi Kırık Prens
We're so sad, we paint the town blue (Paint it blue)
Çok üzgünüz, şehri hüzne boyuyoruz
Voted most likely to run away with you
En iyi ihtimalle seninle kaçmaya oy verdim


And I don't want you to (Go), I don't really wanna (Fight)
Ve gitmeni istemiyorum, gerçekten kavga etmek istemiyorum
'Cause nobody's gonna (Win), I think you should come home
Çünkü kimse kazanmayacak, eve gelmen gerektiğini düşünüyorum
And I'll never let you (Go) 'cause i know this is a (Fight)
Ve asla gitmene izin vermeyeceğim, çünkü biliyorum bu bir kavga
That one day we're gonna (Win), I just think you should know
Bir gün kazanacağımız, sadece bilmen gerektiğini düşünüyorum

It's you and me, that's my whole world
Sen ve ben, bu benim tüm dünyam
They whisper in the hallway, "She's a bad, bad girl"
Onlar koridorda fısıldıyorlar, ‘O kötü bir kız, kötü bir kız' (tamam)
"She's a bad, bad girl"
‘O kötü bir kız, kötü bir kız'
© 2003-2019 www.alternatifim.com/ Her Hakkı Saklıdır.