[T] >  [Taylor Swift Şarkı Çevirileri] > Right Where You Left Me Şarkı Çevirisi
Sponsored Links

Taylor Swift - Right Where You Left Me

Gönderen:moriarty
Eklendi:
Yeni Çeviri Eklemek İçin Tıklayın Çeviri Ekle      Hata DüzeltHata Düzelt
Friends break up, friends get married
Arkadaşlar ayrılır, arkadaşlar evlenir
Strangers get born, strangers get buried
Yabancılar doğar, yabancılar gömülür
Trends change, rumors fly through new skies
Trendler değişir, dedikodular yeni göklerde uçar
But I'm right where you left me
Ama ben beni bıraktığın yerdeyim

Matches burn after the other
Kibritler ardı ardına yanar
Pages turn and stick to each other
Sayfalar çevirilir ve birbirine yapışır
Wages earned and lessons learned
Paralar kazanıldı ve dersler çıkarıldı
But I, I'm right where you left me
Ama ben beni bıraktığın yerdeyim

Help, I'm still at the restaurant
Yardım et, hâlâ restorandayım
Still sitting in a corner I haunt
Hâlâ köşede oturuyor hiç aklımdan çıkarmıyorum
Cross-legged in the dim light
Loş ışıkta bacak bacak üstüne atmış
They say, "What a sad sight"
"Ne kadar da üzücü bir görüntü" diyorlar

I, I swear you could hear a hair pin drop
Yemin ederim bir tel tokanın düşüşünü bile duyabilirsin
Right when I felt the moment stop
Zamanın durduğunu hissettiğimde
Glass shattered on the white cloth
Bardak beyaz örtünün üzerinde kırıldı
Everybody moved on
Herkes devam etti

I, I stayed there
Ben burada kaldım
Dust collected on my pinned-up hair
Tutturulmuş saçımda toz toplandı
They expected me to find somewhere
Başka bir yer bulmamı beklediler
Some perspective, but I sat and stared
Başka bir bakış açısı ama oturdum ve baktım
Right where you left me
Beni bıraktığın yere

You left me no, oh, you left me no
Bana bir şey bırakmadın, ah, bana bir şey bırakmadın
You left me no choice but to stay here forever
Burada beklemekten başka bana bir şans bırakmadın
You left me no, oh, you left me no
Bana bir şey bırakmadın, ah, bana bir şey bırakmadın
You left me no choice but to stay here forever
Burada beklemekten başka bana bir şans bırakmadın

Did you ever hear about the girl who got frozen?
Donup kalan kızı duydun mu hiç?
Time went on for everybody else, she won't know it
Zaman herkes için akıp gitti, o bilemez ki
She's still 23 inside her fantasy
O hâlâ fantezisinde 23 yaşında
How it was supposed to be Tam da olması gerektiği gibi

Did you hear about the girl who lives in delusion?
Hulyada yaşayan kızı hiç duydun mu?
Break-ups happen every day, you don't have to lose it
Ayrılıklar her gün yaşanır, aklını yitirmeye gerek yok
She's still 23 inside her fantasy
O hâlâ fantezisinde 23 yaşında

And you're sitting in front of me
Ve sen önümde oturuyorsun
At the restaurant, when I was still the one you want
Restoranda, tek istediğin hâlâ ben iken
Cross-legged in the dim light, everything was just right
Loş ışıkta bacak bacak üstüne atmış, her şey olması gerektiği gibiydi
I, I could feel the mascara run
Maskaranın akışını hissedebiliyorum
You told me that you met someone
Bana biriyle tanıştığını söyledin
Glass shattered on the white cloth
Bardak beyaz örtünün üzerinde kırıldı
Everybody moved on
Herkes devam etti

Help, I'm still at the restaurant
Yardım et, hâlâ restorandayım
Still sitting in a corner I haunt
Hâlâ köşede oturuyor hiç aklımdan çıkarmıyorum
Cross-legged in the dim light
Loş ışıkta bacak bacak üstüne atmış
They say, "What a sad sight"
"Ne kadar da üzücü bir görüntü" diyorlar

I, I stayed there
Ben burada kaldım
Dust collected on my pinned-up hair
Tutturulmuş saçımda toz toplandı
I'm sure that you got a wife out there
Eminim bir karın vardır
Kids and Christmas, but I'm unaware
Çocuklar ve noel ama ben farkında değilim
'Cause I'm right where
Çünkü ben oradayım

I cause no harm, mind my business
Zararım dokunmaz, işime bakarım
If our love died young, I can't bear witness
Aşkımız erken bittiyse, buna tanıklık edemem
And it's been so long
Ve o kadar uzun zaman oldu ki
But if you ever think you got it wrong
Ama eğer yanlış yaptığını düşünürsen
I'm right where you left me
Beni bıraktığın yerdeyim

You left me no, oh, you left me no
Bana bir şey bırakmadın, ah, bana bir şey bırakmadın
You left me no choice but to stay here forever
Burada beklemekten başka bana bir şans bırakmadın
You left me no, oh, you left me no
Bana bir şey bırakmadın, ah, bana bir şey bırakmadın
You left me no choice but to stay here forever
Burada beklemekten başka bana bir şans bırakmadın
© 2003-2020 www.alternatifim.com/ Her Hakkı Saklıdır.