[T] >  [The Smiths Şarkı Çevirileri] > Paint A Vulgar Picture Şarkı Çevirisi
Sponsored Links

The Smiths - Paint A Vulgar Picture

Gönderen:runaway.
Eklendi:
Yeni Çeviri Eklemek İçin Tıklayın Çeviri Ekle      Hata DüzeltHata Düzelt
At the record company meeting
Kayıt stüdyosu toplantısında
On their hands - a dead star
Ellerinde, ölü bir yıldız
And ooh, the plans that they weave
Ohh yaptıkları planlar
And ooh, the sickening greed
Ve ooh korkunç kibir
At the record company meeting
Kayıt stüdyosu toplantısında
On their hands - a dead star
Ellerinde, ölü bir yıldız
The sycophantic slags all say:
Dalkavuk cüruflar hep der ki
"I knew him first, and I knew him well"
"İlk ben tanıdım onu, hem de iyi! "
Re-issue! Re-package! Re-package!
Yeni baskı! Ambalaj! Ambalaj!
Re-evaluate the songs
Şarkıları yeniden yarat
Double pack with a photograph
Bir fotoğrafla ikili sürü
Extra Track (and a tacky badge)
fazladan parça, (boktan rozet)
A-list, playlist
Liste, şarkı listesi
"Please them, please them!"
"please them, please them!"
(sadly, THIS was your life)
But you could have said no
If you'd wanted to
BPI, MTV, BBC
"Please them!, Please them!"
"İyi davran onlara!"
(sadly, this was your life)
(üzücü şekilde, bu hayatınızdı)
But you could have said no
Ama hayır diyebilirdin
If you'd wanted to
İsteseydin
You could have walked away
...couldn't you?
Yürüyüp gidebilseydin, gitmez miydin?
I touched you at the soundcheck
Ses kontrolde dokundum sana
You had no real way of knowing
Gerçek bir bilgin yoktu
In my heart I begged "please, take me with you...
Kalbimden yalvardım "lütfen beni de al...
I don't care where you're going..."
Nereye gittiğin umrumda değil..."
But to you I was faceless
Ama senin için yüzsüzdüm
I was fawning, I was boring

[ reklamı gizle ]
Yaltaklanıyordum sıkıcıydım
Just a child from those ugly new houses
O yeni çirkin evlerden bir çocuk işte
Who could never begin to know
Asla bilmeye başlayamayan
Who could never really know
Gerçekten bilemeyen
Best of! Most of!
En iyisi! En çoğu!
Satiate the need
İhtiyacını doyur
Slip them into different sleeves!
Farklı yakalara kaydır onu!
Buy both, and be deceived
İkisini de al, kandırıl
Climber - new entry, re-entry
Tırmanıcı, yeni cümle
World tour! ("media whore")
Dünya turu! "basın kaşarı"
"Please the Press in Belgium!"
"Belçikadaki basını memnun et!"
(THIS was your life...)
(BU hayatındı...)
And when it fails to recoup?
Ne zaman karşılayamaz?
Well, maybe:
Belki de
You just haven't earned it yet, baby
Henüz kazanmadın bebek
I walked a pace behind you at the soundcheck
Ses kontrolünün arkasında arkandan yürüdüm
You're just the same as I am
Benim kadar aynısın
What makes most people feel happy
Çoğu insanı ne mutlu eder
Leads us headlong into harm
Zarara acelece yönlendirdi
So, in my legs down to the knees
Dizlerimi çökmüş bacaklarımda
But me and my `true loveBen ve gerçek aşkım
We will never meet again...
Asla buluşamayacağız..
At the record company meeting
Kayıt stüdyosu toplantısında
On their hands - a dead star
Ellerinde, ölü bir yıldız
And ooh, the plans that they weave
Ohh yaptıkları planlar
And ooh, the sickening greed
Ve ooh korkunç kibir
But me and my `true loveBen ve gerçek aşkım
We will never meet again...
Asla buluşamayacağız..
© 2003-2018 www.alternatifim.com/ Her Hakkı Saklıdır.