[T] >  [T.I Şarkı Çevirileri] > Dead And Gone (Ft. Justin Timberlake) Şarkı Çevirisi
Sponsored Links

T.I - Dead And Gone (Ft. Justin Timberlake)

Düzelten:Designer
Eklendi:
Yeni Çeviri Eklemek İçin Tıklayın Çeviri Ekle      Hata DüzeltHata Düzelt
[Chorus - Justin Timberlake]:
Ohh I've been travelin on this road too long
Bu yolda fazla yolculuk yapıyordum
Just trying to find my way back home
Sadece eve geri dönüş yolunu bulmayı deniyorum
The old me is dead and gone, dead and gone
Eski ben öldü ve gitti, öldü ve gitti
Ohh I've been travelin on this road too long
Bu yolda fazla yolculuk yapıyordum
Just trying to find my way back home
Sadece eve geri dönüş yolunu bulmayı deniyorum
The old me is dead and gone, dead and gone
Eski ben öldü ve gitti, öldü ve gitti

[Verse 1 - T.I.]:
Ever had one of dem days you wish would a stayed home
Evde kalmayı istediğin günlerin sahibi
Run into a group of niggas getting they hate on
Üzerinde nefretin olduğu zencinin grubunun içine koş
You walk by they get wrong you reply then shit get blown
Onların sana yanlış cevaplar vermesiyle yürürsün sonra lanet uçurulur
Way outta proportion way past discussion
Yol tartışmadan sonra yolu orantılı bir hale getirir
Just you against them, pick one then rush em
Sadece sen onlara karşıydın, bir sonraki seçim için acele et
Figure you get your hair? that next
Saçını aldığını mı sandın? O sonraki
They dont wanna stop there now they buzzin
Şimdi onlar vızıldıyor durmak istemezler
Now you gushin, ambulance rushin you to the hospital with a bad concussion
Şimdi fışkırıyorsun, ambulans kötü bir beyin sarsıntısıyla hastaneye seni aceleyle götürüyor
Plus ya hit 4 times plus it hit ya spine paralyzed waist down now ya wheel chair bound
Seninle beraber ona 4 kez vurur, omurgan belinin aşağısını felç etti,
şimdi tekerlekli sandalyeye bağlısın
Never mind that now you lucky to be alive, Just think it all started you fussin with 3 guys
Şimdi yaşamak için şanslı olduğunu boş ver,
sadece bütün bunların üç adama rahatsızlık verdiğini düşün
Now ya pride in the way but ya pride is the way you could fuck around get shot die anyday
Şimdi gururun bu yolda fakat gururun senin yok edebildiğin saçma ölümün etrafındaki yolda
Niggas die every day all over bull shit dope money dice game ordinary hood shit
Zenci her gün ölür uyuşturucu para zar oyun sıradan lanet kukuletaların hepsi bitti
Could this be cuz of hip hop music or did the ones with the good sense not use it
Hip hop müziğin sebebi bu olabilir mi ya da sağduyuyla olanlar onu kullanmadı mı
Usually niggas don't know what to do when their back against
the wall so they just start shootin
Genellikle zenciler onlar ateş etmeye başladıktan sonra duvara
kadar onların gerisinde geldiğinde ne yaptığını bilmezler
For red or for blue or for blow I guess, from Bankhead or from your projects
Kırmızı için ya da mavi için ya da esmek için sanırım,
Bankhead'den ya da senin tasarılarından
No more stress, now I'm straight, now I get it now I take
Daha fazla stres yok, şimdi dürüstüm şimdi bunu veriyorum şimdi alıyorum
Time to think, before I make mistakes just for my family's sake
Düşünmek için zaman, sadece ailemin hatırı için yaptığım hatalardan önce
That part of me left yesterday the heart of me is strong today
O dün benden ayrılanın parçası, kalbim bugün güçlü
No regrets I'm blessed to say the old me dead and gone away
Pişman olmak yok eski ben öldüğünü ve gittiğini söylediği için kutsanırım

[Chorus - Justin Timberlake]:
Ohh I've been travelin on this road too long
Bu yolda fazla yolculuk yapıyordum
Just trying to find my way back home
Sadece eve geri dönüş yolunu bulmayı deniyorum
The old me is dead and gone, dead and gone
Eski ben öldü ve gitti, öldü ve gitti
Ohh I've been travelin on this road too long
Bu yolda fazla yolculuk yapıyordum
Just trying to find my way back home
Sadece eve geri dönüş yolunu bulmayı deniyorum
The old me is dead and gone, dead and gone
Eski ben öldü ve gitti, öldü ve gitti

[Verse 2 - T.I.]:
I ain't never been scared, I lived through tragedy
Asla korkmadım, trajedi içinde yaşadım
Situation coulda been dead lookin back at it
Durum ölünün arkasından ona bakabilirdim
Most of that shit didn't even have to happen
O lanetin çoğu olmak zorunda değilsin
But you don't think about it when you out there trappin
Fakat sen at arabasının dışındayken bunu hakkında düşünemezsin
In apartments hangin smokin and rappin
Apartmanda asılıyor sigara içiyor ve kınıyor
Niggas start shit didn't next thing ya know we cappin
Zenci başlar lanet bir sonraki şey değildi kapladığımızı bilirsin
Get locked up then didn't even get mad
Emniyete al sonra deli olma
Now think about damn what a life I had Yaptığım hayatın ne olduğu laneti hakkında düşün
Most of that shit look back just laugh
Bu lanetin çoğu arkaya bakar, sadece güler
Some shit still look back just sad
Bazı lanet hala geri bakar , sadece üzgün
Maybe my homeboy still be around
Hala benim ev çocuğum olabilir
Had I not hit the nigga in the mouth that time
Geçen aydı zenciye vurmamış mıydım
I won that fight, I lost that war
Kavgada kazandım, savaşta kaybettim
I can still see my nigga walkin out that door
Hala zencimin kapının dışına yürüyor olduğunu görebilirim
Who'da thought I'd never see Philant no more
Düşünen kim Philant'ı hiç görmedim , daha fazla değil
Got enough dead homies I don't want no more
Yeteri kadar olmuş olan ölü ev gibi, daha fazla istemiyorum
Cost a nigga his job, cost me more
Bir zenci onun işinin fiyatı, bana daha fazla değer ver
I'da took that ass-whoopin now for sure
Neşeyle bağıran o eşeği aldım şimdi emin olmak için
Now think before I risk my life
Şimdi hayatımı tehlikeye atmadan düşün
Take them chances to get my stripes
Ben biçimimi almak için onların şansını al
A nigga put his hands on me alright
Zenci onun ellerini benim üzerime yerleştirir
Otherwise stand there talk shit all night
Başka türlü stant orada bütün gece laneti konuşur
Cuz I hit you, you sue me,
Sana vurmamın sebebi, beni dava ettin
I shoot you, get locked up, who me?
Sana ateş ederim, emniyete alın, ben kimim?
No more stress, now I'm straight, now I get it now I take
Daha fazla stres yok, şimdi dürüstüm şimdi bunu veriyorum şimdi alıyorum
Time to think before I make mistakes just for my family's sake
Düşünmek için zaman, sadece ailemin hatırı için yaptığım hatalardan önce
That part of me left yesterday the heart of me is strong today
O dün benden ayrılanın parçası, kalbim bugün güçlü
No regrets I'm blessed to say the old me dead and gone away.
Pişman olmak yok eski ben öldüğünü ve gittiğini söylediği için kutsanırım

[Chorus - Justin Timberlake]:
Ohh I've been travelin on this road too long
Bu yolda fazla yolculuk yapıyordum
Just trying to find my way back home
Sadece eve geri dönüş yolunu bulmayı deniyorum
The old me is dead and gone, dead and gone
Eski ben öldü ve gitti, öldü ve gitti
Ohh I've been travelin on this road too long
Bu yolda fazla yolculuk yapıyordum
Just trying to find my way back home
Sadece eve geri dönüş yolunu bulmayı deniyorum
The old me is dead and gone, dead and gone
Eski ben öldü ve gitti, öldü ve gitti

[Justin Timberlake]:
I turn my head to the east I dont see nobody by my side
Başımı doğuya döndürürüm yanımda kimseyi göremem
I turn my head to the west still nobody in sight
Başımı batıya döndürürüm hala görünürde kimse yok
So I turn my head to the north, swallow that pill that they call pride
Başımı kuzeye döndürürüm , onların gururunun çağırdığı o hapı yut
The old me is dead and gone, the new me will be alright
Eski ben öldü ve gitti, yeni ben iyi olacak
I turn my head to the east I dont see nobody by my side
Başımı doğuya döndürürüm yanımda kimseyi göremem
I turn my head to the west still nobody in sight
Başımı batıya döndürürüm hala görünürde kimse yok
So I turn my head to the north, swallow that pill that they call pride
Başımı kuzeye döndürürüm , onların gururunun çağırdığı o hapı yut
The old me is dead and gone, the new me will be alright
Eski ben öldü ve gitti, yeni ben iyi olacak

[Chorus - Justin Timberlake]:
Ohh I've been travelin on this road too long
Bu yolda fazla yolculuk yapıyordum
Just trying to find my way back home
Sadece eve geri dönüş yolunu bulmayı deniyorum
The old me is dead and gone, dead and gone
Eski ben öldü ve gitti, öldü ve gitti
Ohh I've been travelin on this road too long
Bu yolda fazla yolculuk yapıyordum
Just trying to find my way back home
Sadece eve geri dönüş yolunu bulmayı deniyorum
The old me is dead and gone, dead and gone
Eski ben öldü ve gitti, öldü ve gitti

Kaynak : www.Sarkicevirileri.com
© 2003-2019 www.alternatifim.com/ Her Hakkı Saklıdır.